Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Giảng Viên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | |


- Chương 11 -

 

1 Hãy gửi bánh ngươi trên mặt nước, vì sau nhiều ngày ngươi sẽ gặp lại. 2 Phần của ngươi, hãy chia cho bảy hay là tám, vì ngươi không biết tai họa nào sẽ xảy ra trên đất.

3 Mây nặng mưa sẽ rào xuống đất. Cho dù cây đổ hướng Nam hay hướng Bắc, cây đổ chỗ nào thì nằm chỗ đó!

4 Kẻ trông gió sẽ không gieo. Người ngó mây sẽ không gặt! 5 Cũng như ngươi không biết sinh khí theo đường nào trong bào thai bụng chửa, cũng vậy ngươi sẽ chẳng biết công việc Thiên Chúa, Ðấng làm mọi sự. 6 Sáng, cứ gieo xuống; mà chiều, cũng đừng dừng tay. Vì ngươi chẳng biết cái gì sẽ ở đâu, cái này hay cái nọ; hay là cả hai đều tốt.

 

Tuổi tác

7 Ngọt thay ánh sáng! Sướng thay con mắt được thấy ánh dương. 8 Phải, có sống được bao nhiêu năm đi nữa, người phàm hãy lo vui hưởng trong tất cả bấy nhiêu. Và hãy nhớ đến những ngày tối tăm, vì sẽ có nhiều. Mọi điều sẽ đến thảy là phù vân. 9 Hãy vui hưởng đi, hỡi thanh niên, trong lúc thiếu thời! Lòng ngươi hãy cho ngươi sung sướng trong những ngày tráng niên. Hãy lần theo hướng của lòng ngươi và những viễn tượng mắt ngươi. Nhưng hãy biết rằng về mọi điều ấy, Thiên Chúa dẫn ngươi đến tòa phán xét. 10 Hãy xua phiền sầu ra khỏi lòng ngươi. Hãy tránh cho thịt mình ngươi khỏi điều dữ. Vì phù vân cả, thiếu thời với buổi tóc xanh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page