Kinh Thánh Cựu Ước

Ai Ca

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | |


- Chương 02 -

Ai Ca II

 

1 Sao! Ðức Chúa để cơn giận đằng đằng rợp trên nữ tử Sion! - - Aleph.

Người đã xô tự trời xuống đất vinh quang của Israel.

Người đã không nhớ đến bệ chân Người vào ngày nổi giận.

2 Ðức Chúa đã cho ngốn mất không thương tất cả nội cỏ Yacob. - - Bet.

Trong cơn giận dữ, Người đã lật đổ các thành trì nữ tử Yuđa.

Người đã san bằng, xử như đồ tục cả quốc gia lẫn hàng trưởng lão.

3 Bừng bừng nóng giận, Người đã bẻ gãy các sừng của Israel. - - Gimel.

Người đã khoanh tay mặc kệ khi kẻ thù tiến đánh.

Như lửa hỏa hào, Người đã bừng bừng trên Yacob.

Người đã thiêu cháy xung quanh.

4 Người đã giương cung như một kẻ thù, tay phải giơ cao. - - Ðalet.

Như một kẻ địch,

người tru diệt hết những gì là báu vật trước con ngươi.

Trên nhà tạm nữ tử Sion, Người trút nóng giận như trận hỏa tai.

5 Ðức Chúa đã nên như một kẻ thù, - - Hê.

Người cho ngốn mất Israel.

Người cho ngốn mất Israel.

Người cho ngốn mất lâu đài của nó, phá hủy thành trì.

Nơi nữ tử Yuđa, Người đã gia tăng than vãn với khóc than.

6 Người đã mạnh tay làm cho giậu đổ vườn hoang, - - Vav.

hủy chốn tao phùng.

Ở Sion Yavê đã làm quên bẵng lễ tiết với ngày hưu.

Trong cơn uất nộ Người đã bố thí bỏ cả vua lẫn tư tế.

7 Người đã bỏ tế đàn của Người, rẻ rúng thánh điện. - - Zain.

Người đã nộp trong tay kẻ thù, báu vật nơi các kho tàng.

Trong Nhà Yavê, chúng rống lên, như ngày lễ tiết.

8 Yavê đã mưu tính phá hủy tường thành nữ tử Sion. - - Khet.

Người đã căng dây, không rút lại tay Người trước khi ngốn hết.

Thành trong lũy ngoài, Người gieo tang tóc,

cùng một trật, chúng đều tang thương.

9 Cổng sụp dưới đất, then cổng, Người hủy, Người đã đập tan. - - Tet.

Vua cùng trưởng lão của nó ở giữa tha bang, không còn Luật lệ.

Ngay các tiên tri cũng chẳng tìm ra thị kiến bỡi Yavê.

10 Họ ngồi phệt dưới đất lặng câm, hàng kỳ mục nữ tử Sion. - - Yođ.

Họ tung tro bụi lên đầu, lưng thắt bao bị.

Họ đập đầu xuống đất, các trinh nữ Yêrusalem.

11 Mắt tôi hòa với lệ, ruột gan sôi bỏng. - - Kaph.

Mật gan trào ra trên đất, vì cảnh con gái dân tôi bị nghiền nát,

vì lũ trẻ thơ, con đỏ nằm xỉu nơi các phố phường kinh đô.

12 Chúng kêu với mẹ: "Lúa rượu ở đâu?" - - Lameđ.

trong khi chúng ngất xỉu,

như những thây ma nơi đường phố trong thành,

trong khi chúng tắt thở trên lòng mẹ chúng.

13 Làm sao ta ủy lạo ngươi? - - Mem.

Sánh ngươi với gì, nữ tử Yêrusalem hỡi?

Với ngươi, lấy gì so đọ hầu an ủi ngươi,

hỡi trinh nữ con gái Sion?

Vì sự sụp đổ của ngươi bao la như biển, ai tài chạy chữa?

14 Các tiên tri của ngươi thấy cho ngươi - - Nun.

những điều hư không bôi bác.

Chúng đã không vạch tội ngươi ra, hầu mong đổi vận cho ngươi.

Cho ngươi, chúng chỉ thấy những lời sấm hư không phỉnh gạt.

15 Chúng vỗ tay trên ngươi, tất cả những kẻ qua đàng. - - Samek.

Chúng huýt gió, chúng lắc đầu, trên nữ tử Yêrusalem.

"Phải chăng đó là thành người ta thường nói:

Tuyệt diệu mỹ miều mối hoan lạc cho toàn cõi đất?"

16 Chúng chõ mồn trên ngươi, tất cả các kẻ thù của ngươi. - - Phê.

Chúng huýt gió, chúng nghiến răng, chúng nói: "Ta đã ngốn rồi!

A! Ngày ta trông đợi, ta đã gặp, ta đã thấy!"

17 Yavê đã làm điều Người đã định, - - Ain.

lời Người phán, người đã liễu thành,

điều Người đã truyền từ ngày xa xưa;

Người đã lật đổ không thương.

Người đã cho kẻ thù phỉ chí trên ngươi,

Người đã giương cao sừng quân địch.

18 Hãy kêu lên Ðức Chúa, hãy than khóc, nữ tử Sion! - - Xađê.

Hãy tuôn nước mắt dòng dòng cả ngày lẫn đêm.

Ðừng kiếm cách làm lợi cho mình, đừng để tròng mắt nghỉ ngơi.

19 Hãy chỗi dậy, la vang đêm tối, đầu các canh khuya. - - Qoph.

Hãy trút nỗi lòng như nước, trước nhan Ðức Chúa.

Hãy giơ tay lên với Người, vì mạng sống đàn con dại của ngươi

(chúng đói ngất xỉu nơi các đầu đường phố xá).

20 "Lạy Yavê xin đoái trông đến, - - Resh.

Người đã xử như vầy với ai?

Làm sao mẹ mà ăn được quả mình cưu mang,

những đứa con thơ vẫn còn ẵm bế?

Làm sao tư tế và các tiên tri lại bị giết

chính nơi thánh điện thờ Ðức Chúa?

21 Nơi phố xá trẻ con, người già nằm phơi trên đất, - - Shin.

trinh nữ và các tráng niên ngã gục, gươm đâm.

Người đã giết, đã hạ sát không thương, vào ngày giận dữ.

22 Người đã triệu tập như ngày lễ tiết, - - Tav.

nhưng kinh hoàng tứ phía trên tôi.

Vào ngày Yavê giận dữ, không mống nào thoát trận, sống sót.

Những đứa con, tôi đã bồng bế nuôi lớn, kẻ thù tôi đã giết sạch".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page