Nghe Lời Nhắn Nhủ Của

ÐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Cho Các Giáo Viên

(Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

"Ngôi Lời đã làm Người và đã ở giữa chúng ta" (Ga 1,14)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page