Nghe Suy Niệm Lời Chúa

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

(Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu - Radio Veritas Asia)

"Ngôi Lời đã làm Người và đã ở giữa chúng ta" (Ga 1,14)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page