Tiến Trình Chuẩn Bị

Làm Án Phong Chân Phước

Cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô I

(17/10/1912-28/09/1978)

 

ÐTC Gioan Phaolô I (17/10/1912-6/08/1978)

 

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page