Kỷ niệm 25 năm ngày Ðức Gioan Phaolo I

được bầu làm giáo hoàng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm 25 năm ngày Ðức Gioan Phaolo I được bầu làm giáo hoàng.

Vatican [Zenit 25/08/2003] - Ngày 26/08/2003 là ngày kỷ niệm đúng 25 năm ngày Ðức hồng y Albino Luciani, thượng phụ thành Venice, được bầu làm giáo hoàng với tước hiệu Gioan Phaolô I.

Việc kỷ niệm triều đại giáo hoàng chỉ kéo dài 33 ngày này đã được cử hành vào ngày hôm 26/08/2003 tại Venice.

Ðức Cha Vincenzo Savio, giám mục giáo phận Belluno Feltre, sinh quán của Ðức Gioan Phaolô I, vừa kết thúc cuộc điều tra để đệ nạp hồ sơ xin phong chân phước cho vị giáo hoàng này. Ðơn xin phong chân phước sẽ được chính thức đệ trình lên Bộ Phong Thánh trong mùa thu năm 2003. Các chứng từ đã được thu thập.

Ðức cha Savio nói rằng đức giáo hoàng Gioan Phaolô I không những là một vị thánh đã có nhiều phép lạ. Ngài còn là thánh vì những nhân đức trong đời thường.

Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô I sinh ngày 17/10/1912, thụ phong linh mục ngày 7/07/1935. Ngài đã dâng hiến cả cuộc đời linh mục để nghiên cứu thần học và đào tạo linh mục cho giáo phận Belluno.

Ðược bổ nhiệm giám mục giáo phận Vittorio Veneto năm 1958, ngài đã tham dự bốn khóa của Công Ðồng Vatican II. Năm 1968, Ðức giáo hoàng Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm thượng phụ thành Venice.

Vị thư ký của ngài là cha Diego Lorenzi nói rằng ngài có một óc khôi hài đặc biệt. Ngài thường nói rằng lúc ngài làm linh mục thì chẳng ai chú ý đến các bài giảng của ngài, nhưng kể từ khi ngài được bổ nhiệm làm giám mục thì các bài giảng ấy đều trở thành xuất sắc.

Trong bài diễn văn đầu tiên sau khi được bầu làm giáo hoàng, đức Gioan Phaolô I nói như sau: "Hôm nay, khi vào mật nghị hồng y, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng điều ấy xảy đến cho tôi. Nguy hiểm đã bắt đầu đến với tôi".

Ngài nói thêm: "Tôi không có được sự khôn ngoan của Ðức Gioan 23 hoặc sự chuẩn bị và học hỏi như Ðức Phaolô VI. Nhưng tôi có chỗ đứng của tôi, tôi phải cố gắng phục vụ Giáo hội. Tôi hy vọng rằng anh chị em sẽ giúp đỡ tôi bằng lời cầu nguyện của anh chị em".

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page