Những Kinh Nguyện Và Ca Khúc

Thường Dùng Trong Tuần Thánh

 


 

Suy Niệm 14 Ðàng Thánh Giá Chúa Giêsu

Suy Niệm 14 Ðàng Thánh Giá Chúa Giêsu (ÐGM Giuse Vũ Duy Thống)

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá theo chân các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

 

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm 2022

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm 2021

Các bài suy niệm Ðàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh 2020 tại Vatican

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh năm 2020

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2019b

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2019

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2018b

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2018

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2017b

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2017

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2016b

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2016a

Suy Niệm 14 Ðàng Thánh Giá Chúa Giêsu (Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016)

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2015b

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2015a

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2014

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2013

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2012

Bài suy niệm Ðàng Thánh Giá tại Hý Trường Colosseo năm 2011

 

Tài liệu về Cung Ngắm

Ca khúc Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Ca khúc Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô theo Thánh Marcô Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Ca khúc Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô theo Thánh Luca Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Ca khúc Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Thứ Sáu Tuần Thánh

Ca khúc Exsultet Công Bố Tin Mừng Phục Sinh (bản ngắn)

Ca khúc Exsultet Công Bố Tin Mừng Phục Sinh (bản dài)

 

Sách Lễ Roma, Các Lời Nguyện Thánh Lễ, Kinh Tiền Tụng

Những Bài Ðọc Lời Chúa trong Thánh Lễ Hằng Ngày và Những Bài Suy Niệm

Sống Thánh Lễ, Hướng Dẫn Thánh Lễ và Lời Nguyện Giáo Dân

 

Thánh Kinh Tiếng Việt

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page