Tài Liệu Năm Thánh 2025

"Những Người Lữ Hành Hy Vọng"

 

 


 

Ðức Tổng giám mục Fisichella nói rằng Số tín hữu hành hương năm thánh 2025 sẽ kỷ lục

Công bố các qui luật ban ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025

Spes Non Confundit hy vọng không làm thất vọng Sắc chỉ công bố Năm thánh thường lệ 2025

Sắc chỉ Spes Non Confundit Hy vọng không làm thất vọng công bố năm thánh 2025

Công bố Tông sắc về Năm Thánh 2025

Những ước mơ của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025

Thị trưởng Roma trình bày việc chuẩn bị Năm Thánh 2025

Các giai đoạn chuẩn bị Năm Thánh 2025

Kinh Năm Thánh 2025

Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện Tài liệu sống Năm Cầu Nguyện để chuẩn bị cho Năm Thánh 2025

Các tu sĩ quốc tế chuẩn bị Năm Thánh 2025

Ngày 06 tháng Năm năm 2024 công bố Tông sắc ấn định Năm Thánh

Họp báo về Năm Cầu nguyện

Gặp gỡ giữa Tòa Thánh và Chính phủ Ý về việc chuẩn bị Năm Thánh

Công bố Chủ đề cho các Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2023 và năm 2024

Khởi công chỉnh trang chuẩn bị Năm Thánh 2025

Thị trưởng Roma quyết tâm làm sạch đẹp thành phố nhân dịp Năm Thánh 2025

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh khánh thành Phòng Thông tin Năm Thánh 2025

Họp báo về việc chuẩn bị Năm Thánh 2025

Họp báo để trình bày về việc chuẩn bị Năm Thánh 2025

Thị trưởng Roma trình bày cho Ðức Thánh cha kế hoạch Năm thánh 2025

Roma bắt đầu chương trình chuẩn bị hạ tầng cơ sở cho Năm Thánh 2025

Năm Thánh 2025 sẽ có số người tham dự kỷ lục

Hai năm 2023 và 2024 chuẩn bị Năm Thánh 2025

Họp báo chuẩn bị Năm Thánh 2025

Phiên họp đầu chuẩn bị Năm thánh 2025

Thư Ðức Thánh cha về việc chuẩn bị Năm thánh 2025

Khẩu hiệu Năm thánh 2025 là Những người lữ hành hy vọng

Ðức Thánh cha chuẩn bị Năm thánh 2025

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page