Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm Thổ Nhĩ Kỳ

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(28~30/11/2014)

 

 


 

Lãng quên Thiên Chúa đẩy đưa con người tới bạo lực

Diễn Văn của Thượng Phụ Ðại Kết và của Ðức Giáo Hoàng trước khi ký tuyên bố chung

Nhận định về chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ðức Phanxicô

Cuộc báo của Ðức Thánh Cha trên máy bay từ Thổ nhĩ kỳ về Roma

Ðức Thánh Cha Phanxicô tông du Thổ Nhĩ Kỳ Ngày thứ ba

Tuyên bố chung của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và Thượng Phụ Báctôlômêô I

Tường thuật ngày thứ ba chuyến Ðức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Ðức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày thứ 2

Ngày thứ hai cuộc viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ðức Phanxicô

Ðức Thánh Cha Phanxicô tông du Thổ Nhĩ Kỳ Ngày thứ nhất

Ðức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày đầu tiên của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ðức Thánh Cha thăm Thổ Nhĩ Kỳ và gặp Thượng Phụ Constantinople

Hiện tình Kitô Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ

Những vấn đề trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ðức giáo hoàng Phanxicô

Trước chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ðức Thánh Cha bàn về đối thoại đại kết

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tông du Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng Mười Một năm 2014

Ðức giáo hoàng Phanxicô sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page