Một nữ tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tự thiêu
để phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Một nữ tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tự thiêu để phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

 Theo trường trình của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, ngày 19/03/2001, Bà Nguyễn Thị Thu, 75 tuổi, người đứng đầu tổ chức phụ nữ của phong trào Phật Giáo Hòa Hảo đã tự thiêu tại làng Tân Hợi, Việt Nam, để phản đối việc bắt giam vị lãnh tụ của Giáo Hội này và đòi hỏi tự do tín ngưỡng.

 Ngày 20/03/2001, Ðài BBC cũng đã cho phát một bản tin nói rằng, Nhà cầm Quyền Miền Nam Việt Nam loan tin họ đã tìm thấy thi hài một phụ nữ đã chết cháy đen, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam phủ nhận vấn đề tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo đã tự thiêu ngày 19/03/2001 để phản đối nhà cầm quyền.

 Công An địa phương cũng cho biết, họ đang điều tra sự việc này, và cho rằng đây là một vụ án mạng, họ sẽ tìm bắt thủ phạm ai là kẻ đã sát người người phụ nữ và đem người phụ nữ này thiêu hủy.

 Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã từ lâu tố cáo nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp tôn giáo, bắt nguồn từ cuộc chống đối vũ trang của họ chống cộng sản trước đây trong thời chiến tranh Việt nam.

 Mới đây, nhà cầm quyền ở Hà Nội thừa nhận Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo "chính thống", hay còn được gọi là "Giáo Hội quốc doanh", là một công cụ của nhà nước Việt Nam dùng để khống chế các tín hữu và để đối phó với những nhóm đối lập trong giáo hội.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page