Chứng tá
của một người hành hương di dân
từ Canada trở về Roma dự ngày Toàn xá
của các người di dân và lưu động

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chứng tá của một người hành hương di dân từ Canada trở về Roma dự ngày Toàn xá của các người di dân và lưu động.

 Tin Roma: Vào đầu tháng Sáu 2000, Ðại Toàn xá bước vào giai đoạn quan trọng hơn cả, vì tất cả đều tập trung vào Ðại hội Thánh Thể quốc tế thứ 47 được tổ chức từ 18 đến 25 tháng Sáu 2000 này tại thủ đô Giáo hội. Tại các Ðền thờ Cả ở Roma, số các người hành hương đến từ các nước trên thế giới mỗi ngày mỗi đông đảo hơn.

 Thứ Sáu đầu tháng, 02.6.2000, Ngày Toàn xá của các người Di dân và Lưu động đã thành công mỹ mãn. Sau đây là chứng tá của một người tham dự thánh lễ do ÐTC chủ tế tại Quảng trường Thánh Phêrô, nói lên với phóng viên nhật báo Quan Sát Viên Roma, (L'Osservatore Romano) số phát hành ngày 04.6.2000, trong lúc kính viếng Ðền thờ Thánh Gioan in Laterano.

 "Thật cảm động và duy nhất trong đời tôi". Ðây là lời đầu tiên của Bà Jolanda Fantin, thuộc nhóm các người di dân Ý tại Canada trở về Roma để tham dự Ngày Toàn xá của các người di dân và lưu động. Bà nói tiếp: Năm 1955, từ Tỉnh Avellino, tôi đi cư sang Toronto, Canada. Tại đây tôi lập gia đình và làm việc cho tới lúc này. Hôm nay trở lại Ý để tham dự ngày Toàn xá của các nguời Di dân và Lưu động. Thật là một ơn lạ lùng. Tại Toronto, Năm Thánh được tiến hành tốt đẹp; nhiều người tham dự bằng những cuộc hành hương tại các Ðền thánh. Nhưng về đây, Roma này, trung tâm Ðạo công giáo cùng với ÐTC là một sự hoàn toàn khác hẳn, là một ơn đặc biệt. Hơn nữa cuộc hành hương này dành riêng cho các người Di dân và Lưu động. Ðây là cơ hội để các người di dân và lưu động được chung sống, được quen biết nhau, nhất là các nguời đồng hương của tôi di cư tại Canada, và cách riêng được cầu nguyện với nhau chung quanh Vị Ðại diện Chúa Kitô. Cùng nhau, chúng tôi đã khởi sự cuộc hành hương, trước hết kính viếng Lộ đức, rồi Fatima và sau cùng Rôma. Kính viếng các nơi thánh ghi lại lịch sử của đức tin công giáo. Chúng tôi cầu nguyện trước hết cho ÐTC. Trong những năm của Triều Giáo Hoàng, ngài đã có công đoàn kết biết bao dân tộc trên thế giới này nhân danh Tình yêu thương và nhân danh hòa bình. Chính phép lạ này hôm nay đây ngài đã lặp lại cho chúng tôi, những người Di dân và Lưu động bằng việc hiệp nhất với biết bao người rải rắc khắp thế giới, tụ họp tại Roma này, trung tâm Giáo hội, không phân biệt mầu da, tiếng nói, văn hóa, dân tộc, nhân danh Thiên Chúa, Cha chung của mọi người, của gia đình nhân loại.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page