ÐHY PAUL ZOUNGRANA
cựu Tổng Giám Mục OUAGADOUGOU
bên nước Burkina Faso, qua đời

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐHY PAUL ZOUNGRANA, cựu Tổng Giám Mục OUAGADOUGOU, bên nước Burkina Faso, qua đời.

 Tin Burkina Faso, Phi Châu (Apic 5.6.2000): ÐHY Paul ZOUNGRANA, cựu tổng giám mục OUAGADOUGOU, bên nước Burkina Faso, Phi Châu, vừa qua đời, hôm Chúa Nhật, mùng 4 tháng 6/2000, hưởng thọ 82 tuổi. Trong điện văn phân ưu gởi đến Ðức Tổng Giám Mục Jean Marie Untaani Compaoré, đương kim TGM OUAGADOUGOU, ÐTC đã nhắc đến những năm dài và phong phú thi hành tác vụ giám mục của "người con nổi tiếng" của đất nước Burkina Faso.

 Ðức Cố Hồng Y Paul ZOUNGRANA, sinh ngày 3 tháng 9 năm 1917, và là một trong ba linh mục đầu tiên của Burkina Faso, được thụ phong linh mục năm 1942. Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã phong ngài lên hồng y ngày 22 tháng 2 năm 1965, và Ngài đã là TGM OUAGADOUGOU, từ năm 1965 cho đến 1995.

 Với sự qua đi của ÐHY Paul Zoungrana, Ðại Lục Phi Châu hiện còn 13 vị Hồng Y, trong số nầy có 12 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng.

 Hồng Y Ðoàn hiện nay còn 147 vị, trong số nầy chỉ còn 100 vị dưới 80 tuổi, còn quyền bầu Giáo Hoàng.

 ÐTC gửi điện văn chia buồn về cái chết của ÐHY Paul Zoungrana, TGM hồi hưu giáo phận Ouagadougou.

 Vatican - 05.6.2000 - ÐHY Paul Zoungrana, TGM hồi hưu giáo phận Ouagadougou, thủ đô Cộng hòa Burkina Faso, qua đời Chúa nhật 04.6.2000 vừa qua, thọ 83 tuổi. Ðược báo tin, ÐTC vào nhà nguyện riêng cầu nguyện cho Ðức Cố Hồng Y và sáng hôm sau, ngài đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho vị Chủ chăn nhiệt thành này. Rồi gửi diện văn chia buồn với Ðức TGM giáo phận Ouagadougou và toàn Giáo hội Burkina Faso.

 Ðiện văn viết như sau: Với sự cảm động nhận được tin qua đời của ÐHY Paul Zoungrana, tôi thấy có bổn phận nói lên sự đau buồn sâu xa của tôi với Tổng giáo phận Ouagadougou, với gia đình của Vị quá cố và với tất cả các người liên hệ đến cái tang này. Tôi nguyện xin Cha của lòng thương xót đón nhận trong ánh sáng và trong hòa bình của Nước Người, Vị Ðầy tớ này luôn luôn nhiệt thành và trung tín với Giáo hội. Tôi cảm tạ Chúa về những năm lâu dài và nhiều thành quả tốt đẹp của Thừa tác vụ giám mục của người con ưu tú của Burkina Faso này và của Châu Phi nữa. Ngài đã hiến thân không tiếc sức cho việc rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho mọi người, cho phục vụ anh em và cho việc thăng tiến các dân tộc không được săn sóc, giúp đỡ, cách riêng trong miền Sahel.

 Ðiện văn kết thúc: Tôi xin gửi đến chính Ðức Cha, các Giám mục khác của Burkina Faso, đến gia đình của Vị qua cố, đến các Linh mục, Tu sĩ Nam, Nữ, các Giáo lý viên và đến các tín hữu giáo dân của Tổng giáo phận, cũng như đến tất cả những ai tham dự Thánh lễ an táng, phép lành Tòa Thánh, như bảo đảm sự an ủi.

 Ngoài ra, ÐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh, cũng gửi điện văn chia buồn với Tổng giáo phận Ouagadougou.

 ÐTC cử ÐHY Jozef Tomko, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, chủ tế lễ an táng Ðức Cố Hồng Y Paul Zoungrana, được cử hành tại thủ đô Ouagadougou thứ Bẩy 10.6.2000.

 Ðức Cố Hồng Y Paul Zoungrana, sinh năm 1917 - thụ phong Linh mục năm 1942 - được bổ nhiệm làm TGM giáo phận Ouagadougou và được tấn phong tháng 5 năm 1960, thời Ðức Gioan XXIII. Ngày 10.6.1995, ÐHY xin từ chức và được ÐTC chấp nhận. Ngài là vị Hồng Y đầu tiên do Ðức Phaolô VI (1963-1978) tôn phong ngày 22.2.1965. Ngài cũng là một trong các vị giám mục tham dự tất cả các khóa họp của Công đồng chung Vatican II (1962-1965) . Với cái chết của ÐHY Paul Zoungrana, tất cả các vị Hồng Y do Ðức Phaolô VI tôn phong trong khóa đầu tiên này đã qua đời.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page