Cuộc hành hương
của các tín hữu Cộng hòa Slovak

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc hành hương của các tín hữu Cộng hòa Slovak.

 Trong một nhà nguyện nhỏ của Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, có trưng bày bức ảnh Ðức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu "Theotokos Hodigitria" (Mẹ Thiên Chúa, Ðấng chỉ đường). Ðây là một tác phẩm của những họa sĩ Venezia (đông bắc Ý), từ thế kỷ XIII. Chính trước ảnh thánh này, Thánh Inhaxio đệ Loyola, sáng lập Dòng Tên, đã đọc lời tuyên khấn trọng thể. Cũng trước ảnh thánh này nhiều đoàn hành hương dừng lại cầu nguyện, vì là nơi thanh vắng, yên lặng, xa các tiếng động, các giải thích của các người hướng dẫn đoàn hành hương, hoặc du khách viếng thăm Ðền thờ.

 Trong những ngày này, đoàn hành hương Cộng hòa Slovak cũng đến cầu nguyện trong nhà nguyện ấm cúng này. Dân tộc Slovak là một dân tộc rất sùng kính Mẹ Thiên Chúa. Nhờ vậy, trong những năm sống dưới chế độ cộng sản vô thần và những cuộc bách hại dữ dội tại Tiệp khắc, người công giáo Slovak vẫn trung thành với Ðức tin, với Giáo hội.

 Một trong các người thuộc đoàn hành hương Slovak đến từ Zilina, trong lúc từ giã Mẹ Maria với nhiều luyến tiếc, nói về mình như sau: Chính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đã làm cho tôi lại gần đức tin. Sinh ra trong gia đình Tin Lành, tôi cũng theo tín ngưỡng của cha mẹ tôi. Rồi sau 20 năm lập gia đình, tôi gia nhập một cộng đồng giáo dân được hiến dâng cho Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Chính việc tiếp xúc này với Mẹ Maria làm cho tôi cảm thấy sự cần thiết sâu xa về việc sống bên Chúa Kitô, về việc rước lễ mỗi ngày... và đây là những bước đầu tiên đã đưa tôi lại gần đạo công giáo.

 Người hành hương nói tiếp: Sống Mầu nhiệm Chúa Giêsu-Thánh Thể có lẽ là một ơn lớn lao hơn cả đã được ban cho tôi. Không có Thánh Thể, không thể hiến tình yêu thương cho người khác được và cũng không thể hiểu được tình yêu thương của Thiên Chúa đối với tôi. Cả vợ tôi cũng theo tôi trở lại Ðạo Công giáo và chúng tôi đã lập thêm một cộng đồng cầu nguyện dâng kính Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa: sống theo giáo huấn Phúc Âm và đọc kinh Mân côi hằng ngày là những giờ phút rất cần thiết để phát triển đức tin.

 Ông Martin Granak, cũng thuộc đoàn hành hương Slovak, quả quyết: Việc đọc kinh Mân côi là một việc sùng kính rất phổ biến tại Slovak, một quốc gia hầu như toàn tòng công giáo. Khi không thể tuyên xưng công khai đức tin, lúc đó các gia đình là yếu tố cần hẳn cho việc bảo tồn và truyền thông đức tin và hơn nữa, hằng ngày , trong mọi gia đình, mọi ngưòi đều đọc kinh Mân côi.. Ông nói tiếp: Trong 35 năm, chế độ cộng sản vô thần tìm mọi cách để cản trở việc phổ biến đạo công giáo, đã không thể giập tắt được tiếng nói của Lời Chúa; cả thế hệ trẻ, tuy không được rửa tội công khai trong nhà thờ, vẫn sống đức tin trong tâm hồn họ. Do những kinh nghiệm đã sống, Ông Martin nói tiếp: Cách riêng trong các miền Ðông (gần Liên xô) nơi các áp lực bên ngoài mạnh mẽ hơn, cấm đoán đủ mọi cách... chính tại đây, các cha mẹ là những người đầu tiên thông truyền đức tin cho con cái, bằng giáo huấn, nhưng nhất là bằng gương sáng đời sống trung thành.

 Bên cạnh ông Martin, có nhiều vị giáo sư, giáo viên, cả một số người chuyên nghiệp, cả những người thất nghiệp nữa... Ông Martin giải thích: Việc đến Roma được coi như là một đòi hỏi của nhiều người trong đoàn hành hương chúng tôi, dù phải hy sinh nhiều: họ muốn sống trong hiệp thông kinh nhgiệm Năm Thánh với toàn thể Giáo hội.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page