ÐTC sẽ cử hành
thánh lễ Toàn Xá năm 2000
tại nhà giam "Regina Caeli" ở Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC sẽ cử hành thánh lễ Toàn Xá năm 2000 tại nhà giam "Regina Caeli" ở Roma.

 Vatican - 01.6.2000 - Ngày mồng 9 tháng 7/2000 tới đây, ÐTC sẽ viếng thăm Nhà Giam Regina Caeli ở Roma và cử hành Thánh lễ Toàn xá cho anh em bị giam tại đây. Ðức Gioan XXIII, vị Giáo Hoàng đầu tiên, đã viếng thăm Nhà Giam Ragina Caeli. Ðức Gioan Phaolô II đã muốn lặp lại cử chỉ ý nghĩa này trong Năm Toàn xá.

 Việc lựa chọn chúa nhật mồng 9 tháng 7 không phải ngẫu nhiên. Ngày này là ngày Toàn xá tại các nhà giam. Chính ÐTC đã xin tất cả các giám mục thế giới cử hành ngày này tại các nhà giam trong giáo phận của các ngài. Tại Roma, ÐTC cử hành thánh lễ vào lúc 9:30. Theo nguồn tin chắc chắn, thì trong dịp này ngài sẽ cho công bố một văn kiện về nhà giam và việc giam giữ tù nhân.

 Phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến sĩ Navaro Valls, tuyên bố: Trong những ngày này, ÐTC trao việc soạn thảo văn kiện cho Ủy Ban trung ương Năm Thánh. Ông nói rõ: Văn kiện sẽ được gửi cho cả thế giới và vì thế không phải chỉ dành cho môi trường Ý mà thôi.

 Trong lúc chờ đợi thánh lễ và chuyến viếng thăm của ÐTC, việc chuẩn bị Ngày Toàn xá tại các nhà giam và của anh chị em nhà giam đang được xúc tiến ráo riết, cách riêng do các vị tuyên úy. Ðây là lúc mời gọi tất cả các tín hữu Kitô và tất cả những ai hoạt động trong lãnh vực Tư pháp, Nhà Cầm quyền hành chánh, các Tự nguyện viên, dĩ nhiên các vị tuyên úy... quan tâm đến số phận của các người bị giam và gia đình của họ. Nhiều giám mục đã đưa ra sáng kiến khác nhau trong Năm Toàn xá. Mới đây, ÐHY Camillo Ruini, chủ tịch HÐGM Ý, đã yêu cầu ân xá cho nhiều anh chị em nhà giam trong Năm Thánh và hy vọng lời yêu cầu được cứu xét và chấp nhận. Chính anh chị em nhà giam (tại Ý hơn 50 ngàn) đã đáp lại các câu hỏi do các tuyên úy đặt ra. Và sau đó anh chị em đã xin ÐTC là tiếng nói của họ và họ hy vọng rằng Năm Toàn xá trở nên một tia sáng cho tất cả những ai sống trong một thực tại khó khăn như thục tại của họ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page