ÐTC tiếp kiến
các tham dự viên Ngày Toàn Xá
của giới khoa học

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp kiến các tham dự viên Ngày Toàn Xá của giới khoa học.

 Tin Vatican (VIS 25 May 2000): Trưa thứ Năm, ngày 25.05.2000, ÐTC đã tiếp kiến chung các tham dự viên Ngày Toàn Xá dành cho giới khoa học, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, liền sau Thánh Lễ do ÐHY Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, cử hành, để bế mạc Ngày Toàn Xá dành cho giới khoa học.

 ÐTC đã lần lượt dùng các thứ tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, và Italia, để ngỏ lời với các tham dự viên. ÐTC nhắc lại rằng: "Công việc nghiên cứu khoa học được thiết lập trên khả năng của tinh thần con người có thể khám phá ra điều phổ quát." Theo ý ÐTC, những ai vừa là nhà khoa học vừa là tín hữu sống đức tin, thì có thể thực hiện một cuộc đối thoại hữu ích và có tính cách xây dựng với những ai sống xa Chúa Kitô và Giáo Hội. ÐTC cũng đã không quên nhắc lại cho các khoa học gia và các nhà nghiên cứu về trách nhiệm nghiêm trọng phải tham dự vào công cuộc xây dựng một nền văn hóa cũng như một dự án khoa học có phản chiếu sự hiện diện và tác động quan phòng của Thiên Chúa.

 Cuối cùng, ÐTC nhấn mạnh rằng "Công cuộc nghiên cứu khoa học cần đến sự nâng đỡ của nền luân lý cũng như của thái độ cởi mở nghiêm chỉnh đối với một nền văn hóa biết tôn trọng những nhu cầu của con người. Khi quý vị khảo sát liên lỉ những nầu nhiệm của vũ trụ, xin quý vị hãy để cho tinh thần của mình được mở rộng đón nhận những chân trời mà đức tin mở ra trước mắt quý vị... Bởi thế cho nên, trước hết xin quý vị hãy là những kẻ say mê đi tìm Thiên Chúa vô hình, là Ðấng duy nhất có thể thõa mãn được những nhu cầu sâu xa của đời sống quý vị, và ban cho quý vị tràn đầy ân sũng của Người.

 ÐTC cầu mong sao cho Những Ngày Toàn Xá dành cho giới khoa học có thể khuyến khích và nâng đỡ tất cả những ai chân thành đi tìm sự thật. Những Ngày nầy chứng minh cho chúng ta biết rằng con người có thể vừa là nhà nghiên cứu đứng đắn trong mọi lãnh vực hiểu biết, vừa là những đồ đệ trung thành của Phúc Âm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page