Các tổ chức công giáo Canada
ủng hộ cuộc tuần hành năm 2000
của phụ nữ thế giới

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các tổ chức công giáo Canada ủng hộ cuộc tuần hành năm 2000 của phụ nữ thế giới.

 Roma - (Zenit 19/5/2000) - Trong một tuyên ngôn chung công bố vào ngày 16 tháng 5/2000 vừa qua, bốn tổ chức công giáo Canada, trong số này có cả Hội Ðồng Giám Mục Canada, đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ cho các mục tiêu của Cuộc Xuống Ðường của Phụ Nữ Thế Giới. Cụ thể, mục đích của cuộc xuống đường này là để tranh đấu chống lại mọi hình thức bạo động trên người phụ nữ, cũng như tình trạng nghèo đói của nhiều phụ nữ trên thế giới ngày nay.

 Cuộc Xuống Ðường của Phụ Nữ Thế Giới đã khởi xướng vào ngày 8 tháng 3/2000 vừa qua, ngày Phụ Nữ Quốc Tế, và sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 10/2000 tới đây, Ngày Quốc Tế Xóa Bỏ Nạn Nghèo Ðói. Các tổ chức trên khắp thế giới đã triệu tập cuộc xuống đường này để kêu gọi sự chú ý của mọi người đứng trước nạn bạo động và tình cảnh khổ cực mà nhiều phụ nữ đang phải gánh chịu. Ngày 14 tháng 2/2000 vừa qua, Ðức Cha Gerald Wiesner, Giám Mục Prince George và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Canada, đã bày tỏ sự ủng hộ của ngài cho mục tiêu này qua một sứ điệp, trong đó ngài kêu gọi tất cả người công giáo tại Canada hãy tích cực tham dự vào cuộc xuống đường này.

 Các thống kê cho thấy, 70% số người nghèo trên thế giới là phụ nữ, và phụ nữ cũng chiếm đa số trong giới người tị nạn trên toàn thế giới. Họ cũng là nạn nhân của những vụ hãm hiếp, nhất là tại những nơi đang có chiến tranh. Trong một thông cáo được công bố, bốn tổ chức công giáo Canada nói trên khẳng định rằng: "Giáo huấn xã hội của công giáo kêu gọi chúng ta biến đổi thế giới trong tinh thần đoàn kết với người nghèo và những người bị loại ngoài lề xã hội. Ðây là lý do tại sao chúng tôi ủng hộ các mục tiêu của Cuộc Xuống Ðường của Các Phụ Nữ Thế Giới, tuy chúng tôi cũng ý thức rằng, có những anh chị em công giáo khác, theo sự phán đoán cẩn trọng của họ, không đồng ý với quan điểm này của chúng tôi".

 Có khoảng 4,190 tổ chức và các nhóm đến từ 153 quốc gia trên thế giới tham gia cuộc xuống đường này. Bên cạnh việc gây ý thức về tình trạng bạo động trên người phụ nữ và sự nghèo đói của họ, cuộc xuống đường này cũng nhắm kêu gọi tha nợ cho các nước thuộc thế giới thứ ba, chấm dứt việc cho vay nợ với điều kiện là quốc gia mượn nợ phải cắt giảm các ngân khoản khác, để dành ngân khoản ưu tiên cho giáo dục, y tế và các dịch vụ căn bản khác; chấm dứt tình trạng làm việc trong các điều kiện cùng cực tại những quốc gia nằm trong vùng mậu dịch tự do; truy tố những kẻ dùng biện pháp cưỡng hiếp phụ nữ như là một khí cụ chiến tranh; và đặc biệt chống lại mọi hình thức ủng hộ phá thai.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page