Sẽ có nhiều cuộc xuống đường rầm rộ
nếu tổng thống Philippines được trắng án

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sẽ có nhiều cuộc xuống đường rầm rộ nếu tổng thống Philippines được trắng án.

 Philippines (Manila) - (AFP 15/1/2001) - Thứ hai 15/1/2001, ÐTGM Orlando Quevedo, chủ tịch HÐGM Philippines, cảnh cáo rằng, Philippines sẽ trở thành một quốc gia không thể cai trị được nếu tổng thống Joseph Estrada được thượng viện tuyên bố trắng án mặc dù có nhiều bằng chứng hiển nhiên cho thấy nạn tham nhũng nghiêm trọng nơi chính tổng thống Estrada cũng như trong chính phủ của ông.

 Ðược các ký giả hỏi về viễn ảnh cuộc luận tội tổng thống Estrada tại thượng viện, ÐTGM Quevedo trả lời như sau: "Việc ông Estrada được trắng án là điều sẽ xảy ra. Dựa vào tiến trình cuộc luận tội hiện giờ, chúng ta thấy không có lý do nào để tin rằng ông Estrada sẽ bị kết tội. Lời khai của các nhân chứng thật vững chắc. Chúng cho thấy tình trạng tham nhũng nghiêm trọng nơi chính ông Estrada. Tuy nhiên, thái độ của các thượng nghị sĩ dường như vẫn bênh vực ông Estrada vì họ thuộc đảng chính trị do ông cầm quyền. Ông vẫn nắm đủ số thượng nghị sĩ để được trắng án". Theo ÐTGM Quevedo, công chúng Philippines sẽ có những phản ứng tiêu cực phát sinh từ một thảm kịch do cho người tạo nên ở một mức độ không thể tin được. Lời nói này của ÐTGM Quevedo ám chỉ tới sự tham nhũng trầm trọng của tổng thống Estrada qua lời khai của các nhân chứng.

 21 thượng nghị sĩ là thẩm phán trong cuộc luận tội ông Estrada dự trù sẽ bỏ phiếu quyết định số phận chính trị của ông Estrada vào ngày 12 tháng 2/2001. Ông Estrada bị cáo bộc về tội tham nhũng, nhận tiền hối lộ, phản bội lòng tin của dân chúng và vi phạm hiến pháp. Ngay cả trước khi cuộc luận tội ông tại thượng viện bắt đầu, giáo hội công giáo Philippines đã kêu gọi ông nên từ chức vì ông không còn uy tín luân lý để lãnh đạo. Liên quan tới lời tuyên bố của ÐHY Jaime Sin, TGM Manila, rằng ÐHY sẽ phát động một cuộc cách mạng bất bạo động, tương tự như cuộc cách mạng dạo năm 1986, để buộc tổng thống Estrada phải từ nhiệm trong trường hợp ông được thượng viện biểu quyết không có tội, ÐTGM Quevedo trả lời các ký giả như sau: "Nếu ông Estrada vẫn còn tại chức sau cuộc luận tội, ông sẽ phải đương đầu với những cuộc xuống đường rầm rộ của công chúng, là những người cảm thấy rằng sự thật đã bị phản bội. Tuy rằng giáo hội không bao giờ ủng hộ bạo động, nhưng giáo hội cũng không loại bỏ điều khả thi hay sự hợp lệ của những hành động biểu tình ôn hòa, dưới danh nghĩa của cái gọi là sự bất phục tùng của dân sự".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page