Cuộc phỏng vấn Ðức TGM Crescenzo Sepe
Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh
dành cho Avvenire
về những thành quả sau 4 tháng
khai mạc Ðại Toàn xá của năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc phỏng vấn Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, dành cho Avvenire, về những thành quả sau 4 tháng khai mạc Ðại Toàn xá của năm 2000.

 Nhật báo công giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire) số ra ngày Chúa nhật, mùng 7 Tháng 5/2000, đã đăng bài phỏng vấn dài của Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy ban trung ương Năm Thánh, về những thành quả sau bốn tháng khai mạc Ðại Toàn xá của năm 2000.

 Hỏi - Trong nhiều dịp khác nhau, ÐTC đã biểu lộ sự hài lòng của ngài về những tháng đầu của Năm Toàn xá. Vậy Ðức Cha, Tổng thư ký của Ủy Ban trung ương, có cảm tưởng như thế nào?

 Ðáp - Xét về nội dung, tôi đã có dịp biểu lộ cũng một sự hài lòng như vậy, sau ít ngày khai mạc Năm Thánh. Ðại Toàn xá đã được khởi sự, ngay từ đầu, trên con đường đúng và sẽ tiếp tục con đường này với mức độ mau lẹ tại Roma, tại Thánh địa và trong tất cả các Giáo hội địa phương trên thế giới. Việc mà ÐTC đã biểu lộ nhiều lần sự hài lòng của ngài về tiến trình của biến cố thiêng liêng quan trọng này, đem lại nhiều an vui, không những cho tôi và cho Ủy Ban trung ương, nhưng còn cho cả những ai - các vị tận hiến cũng như giáo dân - làm việc cách tích cực để đón tiếp cách chu đáo các người hành hương. Những lời của ÐTC nâng đỡ sự dấn thân hằng ngày của chúng tôi, để tiến đến chỗ hoàn hảo mỗi ngày mỗi thêm mãi.

 Hỏi - Cho tới lúc này, theo Ðức Cha, khía cạnh nào làm hài lòng hơn cả?

 Ðáp - Việc cầu nguyện. Mỗi ngày của Toàn xá, mỗi đoàn hành hương được diễn ra trong khuôn khổ của cầu nguyện và của việc suy tư: đây là khía cạnh gây xúc cảm và đánh động tâm hồn hơn cả. Và từ bầu khí cầu nguyện tôi thấy phát sinh nhiều thành quả về suy tư, về chia sẻ và về bác ái. Ðây là các dấu chỉ rõ ràng về việc trở lại bên trong, hay nói thể khác, việc gặp gỡ Chúa Kitô, mục đích duy nhất của Ðại Toàn xá, đối với biết bao người, đã trở nên một thực tại, và đối với biết bao người khác nữa trong các tháng tới đây.

 Hỏi - Vậy khía cạnh cần hoàn hảo thêm là khía cạnh nào?

 Ðáp - Tôi nghĩ rằng tất cả những gì phải làm, đã được làm hết sức có thể, để bảo đảm cho các người hành hương những điều kiện thuận lợi hơn cả, để có thể hưởng nhờ tới mức tối đa những thành quả thiêng liêng của Ðại Toàn xá, bằng việc tránh hết sức những lo lắng đến các vấn đề di chuyển, hoặc nơi trú trọ. Nói thế không có nghĩa là, cách riêng trong lúc bước vào những giai đoạn có những biến cố quan trọng, về phía chúng tôi (Ủy ban trung ương), không cần đến một sự hoàn hảo hơn nữa, để điều hành cách tốt hơn, con số các đoàn hành hương mỗi ngày mỗi đông đảo hơn, sánh với những tháng đầu của Năm Thánh. Nói tóm lại, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng can thiệp, trong bất cứ lãnh vực nào, nếu cần, với cố gắng nhiều hơn nữa và tối đa.

 Hỏi - Cả trong dịp Phục sinh vừa qua, Roma bị tràn ngập bởi các người hành hương. Nhưng Thành phố xem ra không cảm thấy gì khác thường. Vậy Ðức Cha nghĩ sao về khía cạnh chuyển vận?

 Ðáp - Ngay từ lúc chuẩn bị Ðại Toàn xá, tôi đã có dịp cải chính một số tin tung ra báo động liên hệ đến các đoàn hành hương tuốn về Roma. Kinh nghiệm cho thấy, những tin báo động này không có nền tảng. Việc này xẩy ra không những do các dụng cụ tối tân hiện nay để điều khiển việc chuyển vận, nhưng còn do cả tính hiếu khách truyền thống của người dân Roma nữa và nhất là do sự nhậy cảm và sự giáo dục của các người hành hương. Nên nhớ con con số các người hành hương luôn luôn nhiều hơn các dự tính trước. Tôi nghĩ rằng những người được thúc đẩy bởi những lý do tôn giáo, đạo đức là những du khách tốt hơn cả, mà một thành phố có thể ước muốn; và người dân Roma, trước những hy sinh nhỏ mọn phải đối phó, trong việc đón tiếp các người hành hương, nhận được từ đức tin của những anh chị em hành hương, một ích lợi lớn hơn nhiều, xét về mọi khía cạnh.

 Hỏi - Ðại toàn xá trên thế giới tiến hành như thế nào?

 Ðáp - Năm Thánh đang mang lại những thành quả tốt đẹp hơn cả trong các Giáo hội địa phương. Về điểm này, tôi thường dùng hình ảnh một con sông trong lòng đất; con sông này, một khi Cửa Thánh đã được mở, tuôn ra dòng nước với tất cả sức mạnh của nó. Ðại Toàn xá đã đi vào trong các buổi giảng dạy giáo lý, trong mục vụ và trong sứ vụ của tất cả các Giáo hội địa phương, và được cụ thể hóa trong những sáng kiến khác thường có tính cách tôn giáo và xã hội. Tôi xin trưng lại một vài sáng kiến mới đây, thí dụ việc giải phóng ba ngàn tù nhân tại Madagascar, việc đình lại án xứ tử tại Philippines, nơi đây các tín hữu Kitô và Hồi giáo cầu nguyện chung cho hòa bình giữa các tôn giáo. Nói tóm lại, Ðại Toàn xá trên thế giới cho thấy Giáo hội hoàn cầu sẵn sàng đương đầu với các thách đố của Ngàn Năm thứ ba như thế nào và sẵn sàng rao giảng Lời Chúa cho các người nam, nữ tại các lục địa như thế nào.

 Hỏi - Về phương diện đại kết, thành quả như thế nào, trong chính ngày cử hành việc kính nhớ chung các Vị chứng nhân của Ðức tin?

 Ðáp - Những thành quả này chỉ có thể thấy vào cuối Năm Thánh. Công việc tiến đến hiệp nhất giữa các Giáo hội Kitô là một vấn đề tế nhị và phức tạp. Nhưng tôi nghĩ rằng: giá trị đại kết của Năm Toàn xá này, đã được ÐTC dề cao hết sức rõ ràng, hiện diện trong tất cả các biến cố của Năm Thánh. Việc mở Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành cho thấy rõ ràng hơn tất cả các diễn văn khác. Rồi đến những gì đã xẩy ra trên Núi Sinai và tại Thánh địa và biến cố hôm nay đây tại Colosseo (Hí trường Roma): Ðây là những cuộc biểu dương mạnh mẽ và tiên tri của sự hiệp nhất thiêng liêng hiện đã có giữa các người tín kính Chúa Kitô. Một sự hiệp nhất, chắc chắn trong giai đoạn mới này của lịch sử, sẽ thúc đẩy đi đến việc thực hiện những bước quan trọng khác tiến đến sự hiệp nhất hoàn toàn. Cách riêng , chúng ta đừng quên rằng: ÐTC đã muốn việc kính nhớ các Vị chứng nhân đức tin của thế kỷ XX này, một trong các dấu hiệu của việc cử hành Năm Thánh, được rõ ràng là một việc kính nhớ có tính cách đại kết. Như vậy ÐTC đã đặt Phong trào đại kết vào trung tâm Năm Thánh, bằng việc đoàn kết lại các tín hữu bên Tây và bên Ðông, tại miền Bắc và Nam Bán cầu, nhờ máu các vị tử đạo và nhờ việc nhớ lại biết bao "Hí trường" khác nữa của thời mới.

 Hỏi - Ðại Toàn xá của năm 2000 sẽ được nhớ như một biến cố thiêng liêng vĩ đại không?

 Ðáp - Chắc chắn có, tôi nghĩ sẽ được nhớ lại như một phong trào cầu nguyện của Dân Chúa. Như ÐTC đã nhận xét, "có thể nói rằng các tín hữu Kitô khắp nơi trên con đường tiến đi, cá nhân cũng như cộng đoàn toàn Dân Chúa. Tiến đi trên con đường của việc trở lại và của hòa giải, nhằm tiến đến chặng dứt khoát của ơn cứu rỗi.

 Hỏi - Ngày lịch sử về tha thứ đã gây nên tiếng dội nào?

 Ðáp - Chắc chắn đây là một trong các biến cố ý nghĩa nhất của Ðại Toàn xá. Ðích thân xin tha thứ trước hết, ÐTC đã để gương sáng về cái mà mỗi một tín hữu Kitô phải làm, để sống đầy đủ ơn của Năm Thánh. Tiếng dội của cử chỉ này, đã được lặp lại tại Giêrusalem, sẽ tồn tại lâu dài nơi tâm hồn và trong dư luận quần chúng trên cả thế giới. Tôi nghĩ rằng: nơi lương tâm của nhiều người, ÐTC đã để lại một dấu vết sâu rộng hơn cả của một xúc động, bằng việc gieo vào đó hạt giống của việc trở lại.

 Hỏi - Theo Ðức Cha, có cái gì đặc điểm hóa các người hành hương Ý sánh với các người hành hương đến từ các nước khác?

 Ðáp - Xét về sự gần gũi địa dư Roma và các nơi hành hương toàn xá khác, các người hành hương Ý đặc sắc hơn cả về con số đông đảo hơn các nơi khác. Hơn nữa, xét về khía cạnh cá nhân, tôi thấy nơi các người hành hương Ý một bộ mặt tích cực của một Ðất nước cụ thể, khác hẳn với những cái thường xuất hiện và được trình bày trên mass-media, hầu hết chỉ thấy những khía cạnh tiêu cực. Các người hành hương này cho thấy rằng: còn có biết bao người đơn sơ, lương thiện, liêm khiết, sẵn sàng cởi mở tâm hồn đón nhận các giá trị thiêng liêng. Tôi nghĩ đây là một dấu hiệu của hy vọng cho tương lai đức tin và cho tương lai nước Ý.

 Hỏi - Trong hai ngày Chúa nhật và thứ hai vừa qua, Toàn xá đã sống hai ngày đặc biệt quan trọng, dù khác nhau: Lễ phong Hiển Thánh của Sơ Faustina Kowalska và Toàn xá của giới thợ thuyền mồng một tháng năm. Vậy thành quả của hai ngày này như thế nào?

 Ðáp - Ðây là hai ngày không thể quên được, xét về những hành động của ÐTC, cũng như về bầu khí của việc tham dự thiêng liêng tích cực như vậy từ đầu tới cuối. Cả về phương diện tổ chức rất chu đáo, tại Tor Vergata, xét chung, rất tích cực và chắc chắn những cuộc gặp gỡ tới đây và những vấn đề của các cuộc tiếp vận (chẳng hạn như cuộc Tiếp Vận Truyền Thanh và Truyền Hình của Ngày thế giới Thanh niên tháng 8/2000 tới đây) sẽ được giải quyết cách tích cực, như trong những ngày vừa qua.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page