ÐTC Gioan Phaolô II
gởi sứ điệp cho các Sư Huynh LaSan
nhân dịp kỷ niệm 100 năm
phong thánh cho Thánh Gioan Baotixita de la Salle
và tổng công hội thứ 43 của dòng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II gởi sứ điệp cho các Sư Huynh LaSan, nhân dịp kỷ niệm 100 năm phong thánh cho Thánh Gioan Baotixita de la Salle, và tổng công hội thứ 43 của dòng.

 Tin Roma (Apic 17 may 2000): Thứ Hai, ngày 15 tháng 5/2000, Tòa Thánh đã cho công bố Sứ Ðiệp ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho Các Sư Huynh LaSan, nhân dịp Tổng Công Hội thứ 43 của dòng, và dịp kỷ niệm giáp 100 năm Phong Thánh cho thánh Gioan Baotixita de la Salle, đấng sáng lập dòng Các Sư Huynh Lasan.

 ÐTC khuyến khích các Sư Huynh hãy múc lấy sức mạnh cho hoạt động của các ngài nơi đặc sũng của Ðấng sáng lập. Ngài còn đề cao công việc giáo dục của Thánh Gioan Baotixita de la Salle như sau: "Nhờ năng khiếu trong lảnh vực giáo dục, thánh Gioan Baotixita de la Salle, đã là một nhà tiên phong nổi tiếng trong lãnh vực giáo dục bình dân dành cho các em thanh thiếu niên. Như là một tông đồ đích thực, thánh nhân biết cách phục vụ cho các thanh thiếu niên đến học nơi các trường của ngài, bằng cách huấn luyện trước hết cho những bậc thầy dạy của chúng". Ðây là một trực giác căn bản của thánh nhân, bởi vì trực giác nầy nhấn mạnh rằng công việc giáo dục giả thiết phải có việc thông truyền những giá trị nhân bản và Kitô, cũng như giả thiết phải có chứng tá của người lớn, biết làm cho những người trẻ thấy được một cuộc sống tốt đẹp và quân bình thì cần phải như thế nào. Công việc giáo dục còn hơn là một nghề nghiệp; đây là một sứ mạng nhằm giúp cho mỗi người nhìn nhận điều duy nhất và không thể thay thế mà họ có được, ngõ hầu người đó được phát triển và trưởng thành.

 Thánh Gioan Baotixita de la Salle đã được Ðức cố giáo hoàng Piô XII phong làm thánh quan thầy đặc biệt của tất cả các nhà giáo dục của giới trẻ, cách đây 50 năm. Vì thế, ÐTC đã viết tiếp trong sứ điệp của ngài như sau: "Khi tuyên bố thánh Gioan Baotixita de la Salle làm vị thánh bổn mạng của tất cả những nhà giáo dục giới trẻ, Giáo Hội đề nghị thánh nhân như là "gương mẫu: cho những nhà giáo dục", để mời các vị hãy có sáng kiến, hãy sống kiên nhẩn và tận tụy, cũng như biết phân biệt đâu là những nhu cầu của người trẻ, và như thế đáp lại những khát vọng sâu xa của họ. ÐTC cũng nhấn mạnh rằng: giáo dục, giảng đạy, rao giảng phúc âm, tất cả đều kết thành một toàn bộ chung với nhau. Công việc giáo dục sẽ không đầy đủ, nếu nó không dẩn đưa đến việc học biết tôn trọng sự sống và tự do, cũng như không dẩn đưa đến việc phục vụ cho sự thật và ước muốn hiến thân. Mục đích công việc tông đồ của anh em sư huynh là rao giảng Phúc âm trong các trường học; vậy anh em hãy nhằm đến việc huấn luyện từng người, huấn luyện con người toàn diện.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page