Nhật báo "Tương Lai" nhắc lại
vài con số nổi bật của Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhật báo "Tương Lai" nhắc lại vài con số nổi bật của Năm Thánh 2000

 - Về con số các người hành hương - Theo Văn phòng tổ chức Năm Thánh tại Roma, con số các người hành hương lên tới khoảng 25 triệu - Nhưng theo Cơ quan thống kê của Nhà Nước: 32 triệu khách hành hương đã tham dự 3,400 buổi cử hành khác nhau, trong 379 ngày của Ðại Toàn xá, từ Ðêm Lễ Giáng sinh năm 1999 đến sáng mồng 6 tháng Giêng năm 2001, Lễ Ba Vua, ngày bế mạc Năm Thánh.

 Một cách đặc biệt, xét về con số những tín hữu tham dự các buổi tiếp kiến và đọc kinh truyền tin với ÐTC, thì trong suốt Năm Thánh đã có 8,515,088 tín hữu người tham dự các buổi tiếp kiến chung, các lễ nghi và đọc kinh Truyền Tin với ÐTC.

 Khoảng hơn một triệu người đã tham dự các buổi đọc Kinh Mân côi kính Ðức Maria tại Ðền thờ Ðức Bà Cả, mỗi thứ bẩy trong suốt năm Thánh. Gần 5 triệu người hành hương đã tham dự các lễ nghi chính thức Năm Toàn xá (do các vị Giám mục khác chủ tọa tại các Ðền Thờ Cả ở Roma.

 1,342,088 người hành hương thuộc các nhóm khác nhau đã được ÐTC tiếp kiến riêng trong Năm Thánh.

 Tại nước Ý đã có 134 giáo phận tổ chức các cuộc hành hương tập thể tại Roma: tổng số các người tham dự khoảng 400 ngàn.

 Biến cố nổi bật hơn cả là Ngày thế giới Thanh niên tại Roma- Ðã có trên hai triệu thanh niên nam, nữ đến từ khắp thế giới tham dự. 30 ngàn bạn trẻ đã được đón tiếp trong các gia đình của Thành phố Roma.

 350 giáo xứ của Giáo phận Roma đã được huy động để đón tiếp.

 300 cơ sở khác: tu viện nam nữ, chủng viện và 1.500 trường học trở thành nơi trú trọ của thanh niên tham dự Ngày Toàn xá.

 Ban tổ chức của Giáo Phận Roma đã huy động 7 ngàn thanh niên nam nữ đón tiếp các bạn đến từ nơi xa. Sau cùng Buổi canh thức và Thánh Lễ tại Tor Vergata đã được diễn ra trên một diện tích rộng 330 mẫu tây của Campus Ðại học Quốc Gia Italia tại Tor Vergata, ngoại ô Roma.

 - Các đài truyền hình - giữ một vai trò rất quan trọng trong Năm Thánh.

 Trên cả thế giới có 120 đài truyền hình của 80 quốc gia khác nhau đã truyền hình trực tiếp ít ra một hay hai biến cố quan trọng của Năm Thánh.

 Riêng đài truyền hình của quốc gia Ý, đã dành tất cả 400 giờ cho các lễ nghi, các buổi cử hành quan trọng của Năm Thánh. Số khán giả theo dõi khoảng 260 triệu (trong nước Ý mà thôi). Nhưng trong những Ngày thế giới Thanh niên (từ ngày 15 đến 20.8.2000) các buổi truyền hình trực tiếp chiếm khoảng 50% của 400 giờ truyền hình trên đây. Cũng trong những ngày này, đã có 69 đài truyền hình của 42 quốc gia tiếp vận với Ðài Truyền Hình Quốc Gia Italia.

 Ðài truyền hình của các người công giáo Ý, mang tên là đài "Vệ Tinh 2000" (Sat 2000) đã dành cho Năm Thánh 300 buổi truyền hình đặc biệt, với 1,125 dịch vụ.

 - Về việc tổ chức - Ðại Toàn Xá đã xử dụng một số nhân sự rất đông đảo:

 Dịch vụ Y tế đã dành ra 130 triệu giờ, trong 30 biến cố quan trọng của Năm Thánh. Số người xin cấp cứu hơn 6 ngàn.

 Về an ninh, Bộ Nôi vụ Ý đã huy động 20,677 nhân viên Cảnh sát, không kể 6,822 cảnh binh phục vụ thường trực trong Thành phố Roma.

 Về chuyên chở - Thành phố Roma đã tăng cường các phương tiện chuyển chở công cộng với khoảng 79 ngàn giờ dịch vụ.

 Về con số khách Du lịch tại Ý - Trong Năm Thánh, con số tăng thêm gần 3%, nhờ vào 76 triệu du khách, trong số này có 33 triệu người ngoại quốc. Không phải mọi người đến Ý hay Roma, đều là những tín hữu hành hương cả . Số hành hương như chúng tôi nhắc trên đây: 25 triệu, theo con số của Ban tổ chức Năm Thánh tại Roma, và là 32 triệu, nếu theo Thống kê của Nhà Nước Italia.

 - Về Con số các tự nguyệïn viên của Năm Thánh - Văn phòng tổ chức Năm Thánh Roma cho biết: từ ngày 22 tháng 12 năm 1999 đến mồng 6 tháng Giêng năm 2001, đã có gần 70 ngàn (69,273) tự nguyện viên phục vụ trong 380 ngày với một triệu 380 ngàn giờ.

 Trong số 69,273 tự nguyện viên, có 56,527 đến từ các giáo phận Ý và 10,484 là người Roma. Số còn lại 6,321 tự nguyện viên đến từ 60 nước khác nhau trên thế giới. Con số ngày không bao gồm 50 ngàn tự nguyện viên, trong dịp đặc biệt, phục vụ trong những Ngày Toàn Xá cho từng giới khác nhau, và trong ngày Thế giới Thánh niên từ 15 đến 20 tháng 8, năm 2000.

 Về Ðịa điểm làm việc: Ngoài các Ðền thờ Cả ở Roma, các nơi thánh ở trung tâm hay ở ngoại ô Roma, các tự nguyện viên còn phục vụ tại các trung tâm đón tiếp, như ga xe lửa, sân bay quốc tế Fiumicino, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tức 6 tiếng mỗi ngày, và từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối.

 Ngày mồng 7 tháng Giêng 2001, sau ngày bế mạc Năm Thánh, ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh, đã cử hành Thánh Lễ tạ ơn với sự tham dự của hơn 10 ngàn tự nguyện viên trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Giảng trong Thánh lễ, ngài gọi các tự nguyện viên là "Những Kẻ Phục Vụ của Ðức Bác Ái" (Diaconi della carita"). Sau đó, các tự nguyện viên đã tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, để đọc Kinh Truyền Tin với ÐTC. Trong dịp này, ÐTC đã ca ngợi tinh thần xả kỷ và đức ái quảng đại của các tự nguyện viên, rồi ngài cảm ơn về dịch vụ phục vụ quí báu của họ trong suốt Năm Thánh. ÐTC khuyến khích hãy bảo tồn và tiếp tục tinh thần phục vụ này trong đời sống hằng ngày. Các tự nguyện viên với bộ áo xanh da trời và hàng chữ ghi trên áo "Ta là người xa lạ, mà các người đã đón tiếp Ta", đã để lại một kỷ niệm sâu xa trong tâm hồn các người hành hương đến Roma. Các tự nguyện viên là một trong những hình ảnh đặc biệt của Ðại Toàn xá của năm 2000.

 Biến cố nổi bật khác của Năm Toàn xá 2000, đó là "Năm Thánh 2000" kéo dài trong 379 ngày, kể cả ngày 24 tháng 12 năm 1999 là Ngày Khai mạc mở Cửa Thánh, và ngày mùng 6 tháng giêng năm 2001, Ngày bế mạc, đóng Cửa Thánh.

 Trong Năm Thánh có ba thánh lễ Phong Chân phước: trong Thánh Lễ phong chân phước thứ nhất, được cử hành ngày mùng 5 tháng 3/2000, có Chân phước Anrê Thầy Giảng Phú Yên, Vị tử đạo tiên khởi của Việt nam. Và một Lễ Phong Hiển Thánh cho 120 Chân phước Tử đạo Trung quốc vào ngày mùng 1 tháng 10/2000.

 Ngoài ra, còn phải kể đến 49 "thánh lễ quốc tế" của Giới trẻ - 265 cuộc gặp gỡ chia sẻ các chứng từ và cầu nguyện - 52 buổi chầu Thánh Thể - 29 Ngày Toàn xá của các giới khác nhau - không kể những ngày Toàn xá riêng của các nhóm và các giáo phận.
 
 

Phản Ứng Báo Chí về Biến Cố Năm Thánh 2000 vừa kết thúc.

Trong gần một tuần lễ qua, chúng ta đã lắng nghe những bài tường thuật về biến cố quan trọng lịch sử của năm 2000, một biến cố không những liên kết với đời sống của Giáo hội công giáo, nhưng của thế giới nữa.

 Trong các bài điểm báo trước đây, chúng tôi đã nhắc lại rằng: các báo lớn, nhỏ, xuất bản sau ngày bế mạc Năm Thánh, đều đã dành nhiều trang: từ 2 đến 4 trang, để nói về biến cố lịch sử này. Nhưng đối với nhật báo "Tương Lai" của Giáo Hội công giáo Italia, thì người ta đã dành tới 7 trang đầu, để tường thuật và bình luận về biến cố được coi là quan trọng nhất trong năm 2000.

 Trong hai bài nói chuyện trước đây, chúng tôi đã lược tóm một số dữ kiện được đăng trên 4 trang đầu. Hôm nay, chúng tôi xin sang đến trang 5, 6 và 7. Báo "Tương Lai" đã tường thuật những gì trong các trang này?

 Nơi bài đầu của trang 5, nhật báo công giáo viết với tựa lớn như sau: "Những dấu hiệu sẽ còn lưu lại mãi". "Một công việc phục vụ những người sau cùng trong xã hội: thành quả và lời kêu gọi thực hiện đức ái của Năm toàn xá sẽ còn". Bài báo đã đặc biệt nhắc lại "Bữa ăn trưa toàn xá của ÐTC với các người nghèo, vào tháng sáu năm tháng 2000, tại Vatican. Nhật báo Tương Lai quả quyết rằng: "Thi hành đức ái với can đảm: đó là một trong các ưu tiên mục vụ được nêu lên trong Tông thư "Ngàn năm mới bắt đầu". Nhật báo giải thích thêm như sau: ÐTC đã muốn Năm Toàn xá để lại một công việc, một cách nào đó, làm nên thành quả và dấu chỉ của đức ái trong Năm Thánh. Vì thế số tiền còn lại trong Năm Thánh, sẽ xử dụng cho các hoạt động bác ái. Nhật báo kể lại những sáng kiến khác nhau về các hoạt động bác ái sẽ được thực hiện sau Năm Thánh tại nhiều Giáo xứ và Giáo phận tại Ý, cũng tại nhiều nước khác.

 Bài thứ hai của trang 5, với tựa đề lớn chiếm cả trang như sau: "Chúng ta hãy ra khơi với Chúa Kitô". Tác giả bài báo nhắc đến Tông Thư "Ngàn Năm Thứ Ba Bắt đầu", như là một Nhật Ký của ÐTC cho tương lai. Trong tông thư nầy, ÐTC "chỉ vẽ con đường thánh thiện luôn luôn là một đòi hỏi khẩn cấp của mục vụ; con đường tiến đến trọn lành Phúc Âm không phải chỉ dành cho một số "thiên tài", nhưng là lời kêu gọi gửi đến mọi người". Bên cạnh bài này, nhật báo "Tương lai" để hình dân chúng dự thánh lễ bế mạc Năm Thánh và hình ÐTC đứng cầm gậy chăn chiên lúc hát Phúc Âm trong Thánh lễ bế mạc Năm Thánh. Tác giả bài báo viết tiếp như sau: "Việc cử hành Ðại Toàn xá đã làm tái sinh nơi các tâm hồn sự chắc chắn này là "Chúa Giêsu Kitô sẽ ở lại mãi với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế". Chúng ta phải múc kín ở việc cử hành này một đà tiến mới cho đời sống Kitô. Ðây là một lời mời gọi "không dừng bước" vì Năm Thánh đã kết thúc", nhưng là lời mời gọi "hãy tiến ra khơi": lời mời gọi mà ÐTC nhắc lại nhiều lần trong Tông thư về Ngàn Năm Mới. ÐTC nhấn mạnh rằng: Phải khởi sự từ Chúa Kitô. Bước đi của chúng ta phải nhanh nhẹn hơn. Các con đường của chúng ta rất nhiều, nhưng không có khoảng cách giữa những ai liên kết chặt chẽ với nhau bởi một sự hiệp thông duy nhất, sự hiệp thông mọi ngày được nuôi dưỡng trên bàn tiệc Thánh Thể. Chúa Giêsu là người bạn luôn luôn trung thành. Ngài hẹn gặp tất cả trong nhà Tiệc Ly.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page