Cuộc hành hương
của một ngàn anh chị em thợ thuyền
Cộng hòa Liên Bang Ðức

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc hành hương của một ngàn anh chị em thợ thuyền Cộng hòa Liên Bang Ðức.

 Nhân ngày thế giới Lao động và ngày Toàn xá của giới Lao công, một ngàn anh chị em thuộc Phong trào thợ thuyền công giáo Ðức, do ông Hans Pappenheim, chủ tịch, hướng dẫn, đến Roma để tham dự cuộc gặp gỡ anh chị em thợ thuyền quốc tế và để tham dự Ngày Toàn xá. Cuộc hành hương kết thúc bằng Thánh lễ trong Ðền thờ Thánh Phêrô hôm chiều thứ tư, do Ðức TGM Water Kasper, cựu Giám mục giáo phận Rottenburg-Stuttgart, hiện nay là Thư ký Hội đồng Tòa Thánh đặc trách cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, chủ tế.

 Giảng trong thánh lễ, Ðức TGM nói: Ðây là cuộc cử hành của phong trào của anh chị em thơ thuyền công giáo đến từ Ðức quốc. Anh chị em thợ thuyền phải trở nên những chứng nhân trong các xưởng và trong các nơi làm việc. Ðối với họ không phải là việc dễ dàng; bởi vì chứng tá của họ trong một môi trường nhiều khi thù địch Giáo hội. Nhưng chính vì lý do này các tín hữu Kitô được mời gọi giữ vững đức tin và minh chứng đức tin trong đời sống.

 Sau thánh lễ, Ông chủ tịch Phong trào thợ thuyền công giáo Ðức tuyên bố với phóng viên nhật báo "Quan Sát Viên Roma" rằng: Toàn xá của chúng tôi đã là một kinh nghiệm rất quan trọng, nhất là vào Ngày mồng Một tháng 5/2000. Trong bài giảng và sứ điệp sau thánh lễ, ÐTC đã cho chúng tôi thấy một dấu hiệu rõ ràng và không thể tranh luận: đó là Giáo hội quan tâm đến tương lai của anh chị em thợ thuyền.

 Sự hiện diện của chúng tôi cũng là một chứng tá nói lên dấn thân của chúng tôi chiến đấu chống lại những bất công trên thế giới, và ủng hộ các quyền của những anh chị em thất nghiệp, nhiều lúc như bị loại hẳn ngoài lề xã hội.

 Ðối với riêng tôi - vẫn lời của ông chủ tịch Hans Pappenheim - việc dấn thân chiến đấu những bất công này là một sứ vụ, trong tư cách là chủ tịch của phong trào và là một tín hữu Kitô. Dấn thân của một tín hữu Kitô cũng còn là dấn thân theo gương Chúa Cứu Thế của chúng ta đã để lại: Người bênh vực các người nghèo khổ, hèn yếu như thế nào.

 Bà Petra, thuộc thành phố Lipsia, cũng trong đoàn hành hương, quả quyết như sau: Dưới sự hướng dẫn của các giá trị Kitô chúng ta có thể đưa ra rất nhiều sáng kiến để giải quyết các vấn đề của giới Lao công. Ðại Toàn xá này, ngoài việc trở lại của mỗi cá nhân, đã đem lại cho tổ chức chúng tôi một cơ hội rất tốt đẹp về những cuộc gặp gỡ và về việc thảo luận giữa các thành viên thuộc Ðoàn hành hương này, đến từ toàn nước Ðức.

 Bà Maria, thuộc thành phố Leverkusen, thành viên của Phong trào thợ thuyền công giáo Ðức, cũng trong đoàn hành hương, phát biểu: Cảm tưởng mạnh mẽ hơn cả tôi nhận được trong những ngày hành hương này là tinh thần liên đới phát triển mạnh mẽ nơi các người tham dự Ngày Toàn xá của giới thợ thuyền. Tất cả các người hành hương đến từ các nước khác nhau ( 45 nước ) đã cùng theo đuổi một mục tiêu chung, đã đặt nền tảng vững chắc cho tương lai. Ðây là yếu tố thúc đẩy họ tới Roma. Nhiều người trong chúng tôi đã phải vượt qua biết bao khó khăn, đình chỉ việc làm trong những ngày này. Việc tham dự đông đảo của các người có tuổi, gây xúc động nhiều nơi tôi. Dù mệt nhọc vì những di chuyển và đường xá xa xôi, với nhiều hy sinh, các anh chị em này đã minh chứng cho chúng ta thấy rằng: đức tin Kitô quan trọng như thế nào trong đời sống chúng ta.

 Bà Maria kết thúc: Thánh lễ bế mạc hôm nay đây của cuộc hành hương là rất quan trọng, bởi vì Ðức Giám mục chủ tế đã để lại cho chúng tôi những lời khuyến khích về công việc làm và về đời sống người thợ thuyền trong các môi trường khác nhau. Rồi Ngày mồng một tháng 5/2000 này đã là một ngày lễ thực sự, ngày liên hoan. Tất cả được tổ chức rất hoàn bị và diễn ra trong bầu khí bình thản, an vui với sự hiện diện lần thứ nhất của ÐTC giữa hơn 600 ngàn anh chị em thợ thuyền đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Tôi tin chắc Ngày Lễ và Ngày Toàn xá này sẽ đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho mỗi một người tham dự và là một kỷ niệm sâu xa trong cuộc đời của họ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page