Cảm tưởng
của các phái đoàn hành hương Roma
trong tháng 5 Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cảm tưởng của các phái đoàn hành hương Roma trong Năm Thánh 2000.

 Trong những ngày vừa qua, có nhiều đoàn hành hương giáo phận Pháp, đến Roma, để lãnh ơn toàn xá. Theo đề tài tường thuật về "Những ngày Năm Thánh tại Roma", hôm nay chúng tôi xin thuật lại cảm tưởng của Ðức Cha Albert Rouet, Giám mục giáo phận Poitiers, hướng dẫn đoàn hành hương giáo phận gồm 300 người, đến Roma lãnh ơn toàn xá. Trong lúc kính viếng Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, Ðức Cha đã nói với phóng viên nhật báo "Quan Sát Viên Roma" (L'Osservatore Romano) như sau:

 Ðiều làm tôi xúc động hơn cảø của cuộc hành hương này là bầu khí yên lặng của buổi cầu nguyện chung của chúng tôi, nhất là lúc chúng tôi bước qua Cửa Thánh, tiến vào Nhà Chúa.

 Giảng cho đoàn hành hương giáo phận của ngài, Ðức Cha Albert Rouet nói: Cuộc Ðời của Thánh Phaolô phải trở nên giáo huấn cho chúng ta hết thảy. Cuộc đời xem ra không đơn giản, đối với Phaolô, một tín hữu Do thái sùng đạo, khi phải duyệt lại tất cả cuộc đời của ngài, theo ánh sáng Chúa Kitô, lúc trở lại. Như vậy, cuộc sống của ngài nhờ sự duyệt lại này đã hoàn toàn đổi mới. Ơn cứu thoát khỏi những sự trần thế, ơn can đảm rao giảng Tin Mừng... đây là những cái đã làm Phaolô trở nên người mới".

 Trong cuộc hành hương này, dưới ánh sáng của Chúa Kitô, mỗi một người trong chúng ta cũng phải duyệt lại đời sống, đổi nếp sống cũ, để trở nên người mới theo gương Thánh Tông đồ dân ngoại.

 Ðức Giám mục cho biết thêm rằng: Ðoàn hành hương đã kính viếng và tham dự thánh lễ trong Ðền thờ Thánh Gioan Laterano, Ðền thờ Thánh Phêrô và Ðền thờ Ðức Bà Cả. Và sau Roma, "cuộc hành hương sẽ kết thúc tại Assisi, bởi vì gương của Thánh Phanxicô là chứng tá mạnh mẽ: sự khiêm tốn của ngài, đức khó nghèo của ngài ... bổ khuyết và hoàn tất cuộc hành hương toàn xá của chúng tôi. Hình ảnh Thánh Phanxicô cũng như hình ảnh Thánh Hilario, một trong các vị Giám mục đầu tiên của Poitiers, nhà thần học lỗi lạc và người bênh vực đức tin không lay chuyển, nhất là trong việc chiến đấu với Bè rối Ario, là gương sáng cho chúng tôi.

 Cảm tưởng của đoàn hành hương các Nữ Tu Con cái Ðức Bà phù hộ.

 Trong các đoàn hành hương tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, còn có nhiều đoàn hành hương khác, trong số này có đoàn hành hưởng gồm hoàn toàn các nữ tu: 99 nữ Tu Dòng Ðức Bà Phù hộ (Salésiennes ) đền từ Sicilia. Ðại diện cho chị em, Sơ Valeria nói với phóng viên Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" như sau: Chúng tôi thật hạnh phúc vì được đến đây. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của chúng tôi có thể là một chứng tá quan trọng: sáng nay, lúc chúng tôi đến kính viếng Ðền thờ Thánh Phêrô, rồi lúc này đây , chúng tôi bước qua Cử Thánh Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, dân chúng nhìn chúng tôi với nhiều ngạc nhiên.

 Với tuổi xuân xanh, tính đơn sơ, sự hăng say, Sơ Valeria kể lại niềm vui được hiến dâng cuộc đời cho Chúa Kitô. Sơ kể: Lúc tôi 10 tuổi, một linh mục nói với tôi: Con sẽ trở nên một ơn lớn lao cho người khác. Ðây như là lời báo trước cho tôi. Lúc 17 tuổi, tôi quyết định sẽ trở nên một nữ tu; rồi lúc 21 tuổi, ước vọng của tôi đã thành một thực tại. Tôi dạy học trong 10 năm tại các truờng Tiểu học; sau đó, bề trên cho tôi đi học thêm; tôi ghi tên vào Phân Khoa văn chương. Ban đầu tôi nghĩ đây là một môi trường ồn ào, môi trường của một đại học, xa nhà và xa các chị em trong dòng. Nhưng trái lại, tôi đã khám ra rằng: chúng tôi thực là anh chị em với nhau; các sinh viên tụ họp chung quanh tôi , họ tìm tôi, họ nói đến các vấn đề của họ... Tôi nghĩ ngay rằng: đối với giới trẻ có thể và phải làm rất nhiều cho họ, để giúp họ thoát khỏi những bất an của cuộc đời, thoát khỏi những cơn khủng, thoát khỏi những trống rỗng trong con người của họ. Gần gũi giới trẻ cũng như các người già lão, tôi không bao giờ gặp khó khăn, không có sự cách biệt giữa các thế hệ, khi chúng ta cùng theo đuổi một mục tiêu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page