Ngày Kính nhớ
các Vị Tử đạo của Thế kỷ XX

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày Kính nhớ các Vị Tử đạo của Thế kỷ XX.

 Ngày mồng 7 tháng 5/2000 tới đây là Ngày kính nhớ cách riêng Các Vị Tủ đạo của Thế kỷ XX, tại Hí trường Colossêô ở Roma, vào lúc 18 giờ, do ÐTC chủ tọa, với sự hiện diện của đại diện các Giáo hội Kitô trên thế giới. Trong Tông thư "Ngàn năm thứ ba", về việc chuẩn bị Ðại Toàn xá năm 2000, ÐTC Gioan Phaolô II viết như sau: Vào cuối Ngàn năm thứ hai, Giáo hội một lần nữa trở nên Giáo hội của Các Vị Tử đạo. Những cuộc bách hại chống lại các tín hữu Kitô - linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân - đã tạo nên một thời đại lớn lao về Các Vị Tử đạo, tại các miền khác nhau trên thế giới. Chứng tá về việc biểu lộ lòng trung thành với Chúa Kitô đến độ đổ máu, đã trở nên gia tài chung của các tín hữu Công giáo, Chính thống, Anh giáo và Tin Lành, như Ðức Phaolô VI đã đề cao trong bài giảng thánh lễ phong Hiển thánh của các Vị Tử đạo Uganda, được cử hành đầu tháng 8 năm 1969 tại Kampala.

 Ðức Gioan Phaolô II viết tiếp: Ðây là chứng tá không được phép quên đi. Giáo hội của các thế kỷ đầu tiên, dù gặp những khó khăn về tổ chức, đã cố gắng soạn ra những Cuốn hạnh các Vị Tử đạo, để ghi lại chứng tá của các Ngài. Các Cuốn hạnh Tử đạo này luôn luôn được cập nhật hóa qua các thế kỷ; và trong sổ vàng của các Vị Hiển Thánh và Chân phước của Giáo hội đã được ghi tên không những các Vị đã đổ máu vì Chúa Kitô, nhưng cả các vị Thầy dạy Ðức tin, các Nhà truyền giáo, các Vị Hiển Thánh, các Giám mục, Linh mục, các Trinh Nữ, các Vị sống bậc gia đình, các Vị góa bụa, các Con cái... (xem TMA 37).

 Trong cuộc họp báo ngày 28 tháng 4/2000 vừa qua, do Ủy Ban trung ương Năm Thánh tổ chức, để trình bày Ngày kính nhớ các Vị Tủ đạo mới, Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy ban, đã nói như sau: Việc kính nhớ các Vị Tử đạo là một trong các dấu hiệu mới do sáng kiến của ÐTC Gioan Phaolô II, để ghi dấu việc cử hành Ðại Toàn xá của Năm 2000, cùng với các dấu hiệu khác, như việc "thanh luyện trí nhớ" khỏi những tội lỗi dĩ vãng, việc dấn thân nhằm giảm bớt món nợ ngoại quốc cho các nước nghèo, để tiến đến hòa bình và công lý.

 Vì thế, Ngày mồng 7 tháng 5/2000 tới đây, dành cho việc kính nhớ các Chứng nhân Ðức Tin của thế kỷ XX, mang một ý nghĩa sâu xa đối với Năm Toàn xá, cũng như đối với Giáo huấn của ÐTC. Chính ngài đã dành 22 năm của Triều Giáo Hoàng cho việc tôn kính tất cả các Vị đã minh chứng chân lý Phúc Âm bằng hy sinh mạng sống. Ngài đã minh chứng việc kính nhớ này bằng nhiều lễ nghi tôn phong lên bậc Chân Phước và Hiển Thánh cho các vị Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam, nữ và Giáo dân tử đạo, và bằng những chuyến viếng thăm mục vụ tại các nơi đã từng là "sân khấu" của những vụ tử đạo vì đức tin xưa kia và ngày nay.

 Trong nhiều dịp khác nhau, ÐTC dã so sánh các nơi tử đạo này với các nơi đã chứng kiến các cuộc bách hại các tín hữu của những thời kỳ đầu Giáo hội, như ngài đã nói lên trong bài giảng sau khi đi Ðàng Thánh Giá tại Colosseo, thứ sáu Tuần Thánh năm 1994. Trong lúc nhìn ngắm các di tích còn lại của Hí trường, ÐTC đã nói như sau: Tại đây, ở địa điểm này của trái đất, tại chính Roma cổ kính, tôi nghĩ đến cách riêng đến "Núi Thánh giá" tại Lituani... Hí trường mới này của thời đại chúng ta, của cuối thế kỷ này, bằng việc thêm vào biết bao Núi Thánh giá khác, biết bao Hí trường khác của thời đại mới, liên kết, nhờ máu các Vị Tử đạo, miền Ðông và miền Tây Kitô, liên kết các tín hữu của miền Bắc với miền Nam thế giới".

 Tưởng cũng nên nhắc lại rằng: ÐTC đã đến kính viếng và quì cầu nguyện tại Núi Thánh Giá của Lituani, trong chuyến viếng thăm mục tại quốc gia này tháng 9 năm 1993, sau khi chế độ cộng sản Liên xô sụp đổ. Trước đây, Nhà cầm quyền cộng sản Lituani đã cho xe ủi phá hủy nhiều lần Núi Thánh giá này. Sau mỗi lần phá hủy, người công giáo đã can đảm làm lại và đặt tại đây từng trăm ngàn thánh giá đủ cở, để minh chứng đức tin bất khuất của họ. Sức mạnh vũ khí của chế độ độc tài đã thất bại và đức tin đã thắng và sẽ thắng mãi, đúng như Thánh Gioan viết: "Ðây là chiến thắng của anh em, chiến thắng quyền lực thế gian, đó là đức tin của anh em" (1 Ga 5,4).

 Việc kính nhớ các Vị tử đạo Ðông và Tây, Bắc và Nam, ngoài tính cách đại kết, còn gợi lại cách trực tiếp gia tài chung về sự thánh thiện của Giáo hội.

 Việc tử đạo, như ÐTC viết trong Sắc công bố Năm Toàn xá "Mầu nhiệm Nhập Thể" số 13, là "dấu hiệu của tình yêu mến mạnh mẽ hơn cả, bao gồm mọi giá trị khác và mỗi một tín hữu biết rõ ràng rằng, nhờ mạc khải, không thể loại trừ viễn tượng này khỏi chân trời của đời sống Kitô được. Những ý thức hệ độc tài đã đánh dấu thế kỷ này, một thế kỷ vừa kết thúc; và những tranh đấu chủng tộc, mầu da hiện đang còn tàn phá biết bao quốc gia trên thế giới, là chứng tá hiển nhiên của thực tại của lời xác nhận trên đây. Việc kính nhớ các Chứng nhân của đức tin, nếu chỉ để kính nhớ mà thôi, sẽ không sinh ích lợi gì. Vì thế Ðại Toàn xá nhắc lại cho chúng ta, trước hết, chúng ta phải cảm tạ Chúa Cha về con số lớn lao và đông đảo như vậy, và một khi đã được củng cố trong đức tin bởi gương sáng của các chứng nhân đích thực này, thuộc mọi lứa tuổi, tiếng nói và quốc tịch, chúng ta cầu xin Chúa để được theo gương can đảm của các ngài. Ðây là cách duy nhất để "vượt qua ngưỡng cửa Ngàn Năm thứ ba".

 ÐTC đã quả quyết rằng: Việc tử đạo là chứng tá hùng hồn hơn cả của chân lý đức tin, một chứng tá đem lại bộ mặt nhân đạo trước những độc ác của con người, trước cái chết do bạo động gây nên và đồng thời biểu lộ vẻ xinh đẹp cả trong những cuộc bách hại dữ dội hơn cả (xem Incarnationis Mysterium, số 13). Trong khi kính nhớ các Chứng nhân đức tin, Ðại Toàn xá sẽ chiếu sáng vẻ xinh đẹp này của sứ điệp Phúc Âm, vừa nhắc đến một điểm nền tảng khác của con đường thiêng liêng của Ðại Toàn xá.

 Và đây là tinh thần và ý nghĩa của lễ nghi kính nhớ diễn ra vào ngày mồng 7 tới đây tại Hí trường Colossêô ở Roma. Lễ nghi này vì thế không phải là một việc phong thánh, nhưng là việc kính nhớ tất cả các Vị đã minh chứng tình yêu mến của các ngài đối với Chúa Kitô. Và Giáo Hội không thể bỏ quên bổn phận nầy.
 
 

Chương trình lễ nghi kính nhớ các Chứng nhân đức tin tại Hí trường Colossêô ở Roma.

Vatican - 03.5.2000 - Nhật báo Quan Sát Viên Roma, số ra cho hai ngày thứ ba, và thứ tư, mùng 2 và mùng 3 tháng 5/2000, đã đăng Thông cáo của Văn Phòng lễ nghi Phụng vụ của ÐTC về Ngày kính nhớ Các Chứng nhân đức tin của Thế kỷ XX, vừa kết thúc.

 Thông cáo viết: Chúa nhật 7 tháng 5 năm 2000, lúc 18 giờ, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ tọa tại Hí Trường Colosseo, cùng với Ðại diện các Giáo hội và Công đồng Kitô, Lễ nghi kính nhớ đại kết các Chứng nhân Ðức tin của Thế kỷ XX.

 Thông cáo giải thích: Lễ nghi kính nhớ muốn rằng: đây là việc ca ngợi Thiên Chúa, Ðấng lạ lùng, kỳ diệu nơi các Vị mà Người đã chọn - đây là một việc nhớ lại do bổn phận đối với Các Anh, Chị đã trung thành với đức tin nơi Chúa Kitô, Chúa của lịch sử - đây là gương sáng cho tất cả các tín hữu Kitô, được mời gọi cả trong thời đại này nữa minh chứng lòng trung thành với Phúc Âm giữa thế gian. Ước gì Dân Chúa, được củng cố trong đức tin bởi các gương sáng của các Vị anh hùng đích thực này của đức tin, thuộc mọi lứa tuổi, mọi tiếng nói, mọi quốc tịch khác nhau, để vượt qua với lòng tín thác ngưỡng cửa của Ngàn Năm thứ ba (Incarnationis Mysterium, 13).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page