ÐTC Gioan Phaolô II
sẽ công bố danh sách 30 vị Hồng Y mới
vào Chúa Nhật 14/1/2001

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ công bố danh sách 30 vị Hồng Y mới vào Chúa Nhật 14/1/2001.

 Tin Roma (8 Jan 2001): Hãng tin công giáo Thụy Sĩ vừa trích thuật nguồn tin của Nhật Báo "Người Ðưa Tin", xuất bản tại Italia, cho biết rằng ÐTC Gioan Phaolô II sẽ công bố danh sách 30 vị Tân Hồng Y vào Chúa Nhật, 14 tháng giêng 2001. Và ngày 21 tháng 2/2001, áp ngày lễ Kính Tòa Thánh Phêrô, sẽ là ngày phong tước Hồng Y cho các vị Hồng Y mới.

 Trong danh sách 30 vị Tân Hồng Y, cũng theo nguồn tin trên, có 12 vị hiện đang làm việc tại Giáo Triều Roma. Với lần tấn phong Hồng Y sắp đến, ÐTC sẽ nâng tổng số những vị hồng y dưới 80 tuổi, có quyền vào mật việc bầu giáo hoàng, lên đúng con số 120 vị, như đã được Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô Ðệ Lục, ấn định.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page