Ðộng lực đổi mới Giáo Hội Á Châu
của FABC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðộng lực đổi mới Giáo Hội Á Châu của FABC.

 Tin SEOUL (UCAN 21/1/2000) -- Ðức cha phụ tá Peter Kang Woo-il, tổng giáo phận Seoul, cho rằng đại hội khoáng đại mới đây của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tại Thái Lan là đặc biệt có ý nghĩa ở chỗ các tham dự viên đã xem xét những cách thức nhằm canh tân Giáo hội ở châu Á. Tại cuộc họp báo ngày 15-1-2000, ngài nói rằng đại hội đã thảo luận về những cách thức truyền giáo tại các nước Á châu mà không gây nên đụng chạm hay bác bỏ di sản văn hóa của châu Á. Ðức cha Kang, hai Giám mục khác và ba giáo dân Hàn Quốc đại diện cho Giáo hội địa phương là những đại biểu trong số hơn 200 giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tham dự đại hội khoáng đại lần thứ bảy của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) từ ngày 3 đến 13 tháng 1/2000 ở ngoại ô Bangkok. Ðức cha Kang nói: "Những người tham dự đại hội khoáng đại này đã nghiêm túc thảo luận về cách thức đổi mới hình ảnh của Giáo hội Á châu và xem xét những cách thức qua đó giáo dân, tu sĩ và linh mục có thể hợp tác với nhau vì một Giáo hội được đổi mới." Tuy nhiên, Ðức cha cảnh báo rằng "Giáo hội Á châu có thể đánh mất sự hiện diện nếu không có những nỗ lực nghiêm túc nhằm đối thoại với các tôn giáo khác (chẳng hạn như) Phật giáo, Hồi giáo và Ấn giáo." Ba giáo dân đã tham dự đại hội với tư cách cố vấn chính thức cho rằng đại hội là một cơ hội đầy ý nghĩa nhằm đảm bảo cho giáo dân có vai trò và sứ mạng trong việc phát triển và canh tân Giáo hội. Gemma Song Myong-sook nói với UCA News ngày 19-1-2000 rằng bà cảm nhận được bản chất đích thực của một "cộng đồng Giáo hội" qua buổi hội thảo trong đại hội về các thừa tác vụ giáo dân khi bà nhận thấy các Giám mục và linh mục đã chăm chú lắng nghe nhiều ý kiến của giáo dân và thoải mái trao đổi ý kiến với nhau. Bà bày tỏ niềm hy vọng Giáo hội Hàn Quốc sẽ thu xếp các cuộc họp tương tự để giáo dân có thể chia sẻ ý kiến của họ và một cộng đồng Giáo hội đích thực có thể được xây dựng. Thomas Aquinas Lee Sang-woo cho biết ông cảm nhận Giáo hội Hàn Quốc có một vai trò lớn trong việc phát triển Giáo hội Á châu trong tương lai. Vị giáo sư Ðại học Sogang của dòng Tên tại Seoul đã gợi ý giáo dân Hàn Quốc nên đi đầu trong việc truyền giáo tại châu Á thông qua các chương trình đào tạo cùng với giáo dân của các nước Á châu khác. Các đại biểu khác của Giáo hội Hàn Quốc tại đại hội khoáng đại của Liên Hội đồng Giám mục Á châu là Ðức cha John Chang Yik, giáo phận Chunchon, Ðức cha Vincent Ri Pyung-ho, giáo phận Chongju và Ðức cha Michael Yoon Hak, chủ tịch tiểu ban công lý và hòa bình thuộc Hội đồng Tông đồ Giáo dân Hàn Quốc. Ðức cha Kang tiết lộ rằng một số tham dự viên đã đề nghị đưa vấn đề người tị nạn Bắc Hàn tìm kiếm lương thực tại Trung Quốc vào trong tuyên bố cuối cùng của đại hội, nhưng ngài cho biết đại hội đã không chấp nhận điểm này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page