Ngày Toàn xá của
Ðại học công giáo Thánh Tâm Ý
và ngày gặp gỡ của giới trẻ Giáo phận Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những ngày toàn xá tại Roma - Ngày Toàn xá của Ðại học công giáo Thánh Tâm Ý và ngày gặp gỡ của giới trẻ Giáo phận Roma.

 Hai biến cố nổi bật trong những ngày này tại Roma: Ngày Toàn xá của Ðại học công giáo Thánh Tâm Ý và ngày gặp gỡ của giới trẻ Giáo phận Roma để chuẩn bị Ngày Thế giới Thanh niên Chúa nhật Lễ Lá 16.4.2000 này.

 1 - Ngày Toàn xá của Ðại học Công giáo Thánh Tâm của Giáo hội công giáo Ý.

 Ðại học công giáo Thánh Tâm của Giáo hội Ý được thành lập năm 1920, do sáng kiến của Cha Agostino Gemelli, Dòng Phanxicô Anh em hèn mọn với sự cộng tác của một số anh chị em giáo dân. Từ đó tới nay Ðại học công giáo phát triển rất nhanh chóng: hiện nay Ðại học có 4 trụ sở khác nhau: Milano, Roma, Piacenza và Brescia - gồm 12 phân Khoa và các Học Viện chuyên môn phụ thuộc khác nhau. Số sinh viên hiện nay là 40 ngàn, dưới sự hướng dẫn của 2,500 giáo sư, với sự cộng tác của 4,700 nhân viên kỹ thuật và quản trị. Trụ sở Roma có phân khoa Y khoa, với Bệnh viện bách khoa Gemelli, nổi tiếng quốc tế. Ðại học công giáo Thánh Tâm là một "hãnh diện" của Giáo hội công giáo Ý, mỗi ngày mỗi được tín nhiệm và là nơi đào tạo những phần tử ưu tú cho đất nước thuộc đủ các ngành chuyên môn khác nhau.

 Nhân dịp chuẩn bị mừng 80 năm thành lập, Ðại học công giáo cử hành Ngày Toàn xá với sự tham dự của 8 ngàn sinh viên, giáo sư, đến từ Milano, Brescia, Piacenza, không kể một số cựu sinh viên, đã hoặc hiện đang giữ những trách nhiệm quan trọng trong xã hội Ý, như cựu Tổng thống, cựu Bộ trưởng v.v... và một số đông nhân viên Y tế đang phục vụ tại Bệnh viện Gemelli.

 Sáng thứ năm, 13 tháng 4/2000, sau thánh lễ trong Ðền thờ Thánh Phêrô, do ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, chủ tế, ban giáo sư và sinh viên đã được ÐTC tiếp kiến chung ngay trong Ðền thờ. Trong dịp trọng đại này, ÐTC căn dặn các sinh viên như sau: Các con hãy hãnh diện được thuộc về Ðại học công giáo - Các con hãy nỗ lực để có đủ khả năng lãnh nhận những trách nhiệm được trao phó cho các con.

 Với Ban giáo sư, ÐTC nói: Dấn thân của anh chị em và danh dự của anh chị em là cống hiến cho Giáo hội và Quê hương những thanh niên được chuẩn bị chu đáo về phương diện nghề nghiệp, những công dân quan tâm đến chính trị và, cách riêng, những tín hữu Kitô sáng suốt và can đảm.

 ÐTC nói tiếp với sinh viên: các con cùng nhau từ các trụ sở Milano, Roma, Brescia va Piacenza đến để thực hiện cuộc hành hương toàn xá. Cuộc hành hương này trùng hợp với việc kết thúc 40 năm Cha Agostino Gemelli qua đời và ngày vọng của những lễ mừng 80 năm thành lập Ðại học của các con, tháng 12 năm 1920. Trong số các vị đã ước mong và chuẩn bị từ lâu cho việc thành lập này, cha nhắc đến cách riêng giáo sư Giuseppe Toniolo, người liên kết chặt chẽ với Cha Gemelli, người đã có công thực hiện công việc vĩ đại này, một công việc mà Giáo hội công giáo Ý rất hãnh diện.

 Việc trùng hợp với kỷ niệm 80 năm thành lập mang đến cho cuộc hành hương toàn xá của các con một điểm đặc biệt. Cuộc hành hương này thúc đẩy các con trở về nguồn gốc của mình. Trong bối cảnh Năm Thánh, sao lại không nhớ đến những nguồn gốc của Ðại học? Ðại học phát xuất bởi việc khám phá Chúa Kitô, trong sức mãnh liệt của truyền thống Phanxicô, nơi đây Cha Gemelli đã múc kín được sự khôn ngoan nhìn xa thấy rộng và sự cản đảm bất khuất; do đó ngài đã gây nên cơ sở phức tạp về nhân sự và cơ cấu, về nghiên cứu và về hoạt động của Ðại học của các con.

 ÐTC giải thích: Ðến Roma cử hành ngày Toàn xá, các con nhằm theo bước chân của Vị Sáng lập và của biết bao vị hướng dẫn thiêng liêng, trong nhiều năm, đã làm vinh dự Ðại học. Ở đây cha nhắc lai cách riêng Giáo sư Giuseppe Lazzati, Viện trưởng của Ðại học trong những năm gần đây. Giáo sư, một trong các Vị Dự thính của Công đồng chung Vatican II, đã đem đến một góp công sáng suốt vào việc thảo luận về một số đề tài. Lời cầu chúc của cha là các con cố gắng noi gương và ganh đua sự khôn ngoan và lòng trung thành đời sống của các ngài.

 Nói đến mục vụ giới đại học, ÐTC căn dặn cách riêng các vị có trách nhiệm giáo dục sinh viên của Ðại học công giáo Thánh Tâm như sau: đây không phải là một cái gì phụ thuộc bên cạnh các việc khác phải làm, nhưng là một chiều kích rất quan trọng, phải đặt vào trong tất cả những gì phải làm, bằng việc phối hợp với chương trình giáo dục riêng của Ðại học công giáo, vì đây là mục tiêu Ðại học nhằm và xứng hợp với tên "Ðại học công giáo". Ngài nói thêm: Anh chị em hãy là những nhà giáo dục đích danh; anh chị em hãy quan tâm biểu lộ rõ ràng: anh chị em được hướng dẫn theo đuổi chương trình giáo dục nào, và chịu trách nhiệm, với tư cách là những môn đệ đích thực của Chúa Kitô, về hy vọng được đặt nơi anh chị em. Học giả công giáo, giáo sư và sinh viên, được phân biệt khỏi nguời khác, vì khả năng biết dung hòa sự nghiêm chỉnh của việc sưu tầm khoa học với sự chắc chắn của đức tin. Ơn gọi của họ về nghiên cứu, phân tích và giải thích mỗi một chân lý theo ánh sáng của Chúa Kitô, Chân lý tuyết đối, là do việc biết dung hòa này, vừa kèm theo việc nghiên cứu với lời cầu nguyện và sự trung thành của đời sống. Anh chị em hãy ý thức về ơn gọi này.

 Ngày Toàn xá của Ðâi học công giáo Thánh Tâm được bắt đầu sáng thứ năm 13.4.2000, với việc bước qua Cửa Thánh và Thánh Lễ do ÐHY Sodano chủ tế. Giảng trong thánh lễ, ÐHY Quốc Vụ Khánh nói: Ðại học công giáo là yêu tố không thể tách lìa được của chương trình văn hóa mà Giáo hội được mời gọi phác họa và hoạt động , để vượt qua thách đố của những thay đổi lớn lao hiện nay.

 2 - 8 ngàn thanh niên của Giáo phận Roma chuẩn bị Ngày thanh niên cử hành Chúa nhật lễ Lá 16.4.2000.

 Trong lúc 8 ngàn sinh viên của đại học công giáo cử hành Ngày Toàn xá trong Ðền thờ Thánh Phêrô, thì 8 ngàn thanh niên nam nữ khác thuộc các giáo xứ Roma, tụ họp chiều thứ năm tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano, để chuẩn bị Ngày thanh niên, được cử hành tại mỗi giáo phận vào Chúa nhật Lễ Lá 16.4.2000.

 Ðề tài của cuộc gặp gỡ giới trẻ giáo phận Roma là "Hòa giải, con đường cho Roma năm 2000".

 Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng việc bước qua Cửa Thánh Ðền thờ trong yên lặng, cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa. Sau đó, ÐHY Camillo Ruini, Tổng Ðại diện giáo phận Roma, giải thích về Bí tích Hòa giải. Ngài nói: Việc cáo tội, ngoài giờ phút an vui cho mỗi tâm hồn được giải thoát, còn là lúc của dấn thân và của trách nhiệm: một dấn thân nhằm đến việc xây dựng một xã hội mới. Mỗi hành động tốt lành làm cho anh chị em, tức là làm cho Thiên Chúa và ngược lại, mỗi xúc phạm đến tha nhân là xúc phạm đến Thiên Chúa. Vì thế, cần phải đến cáo tội, bằng việc ý thức về tội lỗi của mình, nhưng trước hết, ý thức về mối quan hệ riêng mình với Thiên Chúa.

 Sau đó, mỗi thanh niên năm nữ tự đến lãnh Bí tích Hòa giải. Có 100 linh mục trong Ðền thờ để giúp đỡ và hướng dẫn giới trẻ Roma chuẩn bị tâm hồn tham dự Thánh Lễ Chúa nhật do ÐTC cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Ðây cũng là ngày chuẩn bị để tham dự Ngày thế giới Thanh niên được tổ chức tại Roma trong những ngày 14 đến 20 tháng 8.2000.

 Sau Bí tích Hòa giải, ÐHY nhắc lại cho các thanh niên nữ Roma rằng: để biểu lộ cụ thể ơn hòa giải và tha thứ, thì cần tham dự vào cử chỉ đơn sơ này, đã được HÐGM Ý đề nghị, để giảm bớt số nợ ngoại quốc cho hai nước nghèo: Guinea và Zambia (Châu Phi), qua việc quyên tiền tại các giáo xứ trong những ngày này.

 Cuộc gặp gỡ được linh động bằng những bài hát, những chứng tá dời sống và sau đó bằng chứng tá của một nhà truyền giáo từ Brazil trở về, kể lại cho thanh niên cảnh thảm thương của những thanh thiếu niên "bụi đời" tại nhiều Thành phố Brazil.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page