Chính phủ Cuba giới hạn
các cuộc rước kiệu Tuần Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Cuba giới hạn các cuộc rước kiệu Tuần Thánh.

 La Havana - 12.4.2000 - Sáng sớm ngày 12.4.2000, HÐGM Cuba cho phổ biến một văn kiện tố cáo việc chính phủ Cuba cấm các cuộc rước kiệu trong Tuần Thánh trên các đường xá công cộng.

 Ban chiều, Chính phủ đã nhượng bộ. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cuba, ông Alejandro Gonzalez, minh xác rằng: Trong những hoàn cảnh nhất định nào đó, các cuộc rước kiệu có thể bị cấm tổ chức, nhưng nói chung, nhà cầm quyền vẫn chủ trương cách tích cực.

 Như vậy Thứ sáu Tuần Thánh, các cuộc rước kiệu sẽ diễn ra như năm trước đây tại thủ đô, tại thành phố Camaguey và Cienfuegos. Thái độ của chính phủ Cuba là một dấu hiệu tương phản, dấu hiệu của việc bất hòa nội bộ và của những khó khăn trong việc kiểm soát những điềm báo mỗi ngày mỗi rõ ràng về việc tan rã của chế độ Castro và của xã hội Cuba.

 Giá trị biểu hiệu của các cuộc rước kiệu không thể bị coi thường. Nên nhớ các cuộc rước kiệu tôn giáo chỉ được lấy lại sau chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba cuối tháng Giêng năm 1998. Từ chối các cuộc rước kiệu này tức là một dấu hiệu thù địch đối với Giáo hội công giáo, hiện đang giữ một vai trò mỗi ngày mỗi quan trọng hơn trong xã hội Cuba và được dân chúng tín nhiệm.

 Phát ngôn viên của HÐGM Cuba, ông Orlando Marquez, minh xác: Giờ đây chúng ta sẽ phải tổ chức vội vàng các cuộc rước kiệu, mà không có đủ thì giờ chuẩn bị. Ông nói thêm: Mối quan hệ với Nhà nước không tốt hơn nhiều, như chúng tôi hy vọng, dù sao, tốt hơn mấy năm trước đây.

 Cách dây ít ngày Hãng thông tấn quốc tế Fides, tố cao chiến dịch chống Giáo hội và chống những người hoạt động cho nhân quyền. Những dấu hiệu "nhỏ giọt" về tự do mà chế độ tỏ ra trong chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II, như các cuộc rước kiệu, việc công nhận và lấy lại Lễ Giáng sinh như lễ nghỉ toàn quốc, một đại hội về học thuyết xã hội của Giáo hội với sự hiện diện của Ðức TGM Jean Louis Tuaran, ngoại trưởng Tòa Thánh,... nay được thay thế dần dần bằng những kiểm soát ngấm ngầm, đe dọa và những quyết định tương phản, gây hoang mang trong dân chúng. Một nhà truyền giáo tuyên bố với Fides rằng: Chúng tôi muốn tìm hiểu xem ai là người thực sự cai trị Cuba trong lúc này. Số người li khai tranh đấu cho nhân quyền gặp gỡ các tín hữu Kitô và những người thuộc phe đối lập, được nâng dỡ bởi giáo lý xã hội công giáo, để thảo luận về tình hình hiện nay tại Cuba.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page