Những biến cố của ngày sau cùng
của Năm Thánh tại Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những biến cố của ngày sau cùng của Năm Thánh tại Roma.

 Vatican - 06.01.2001- Ngày sau cùng của Năm Thánh 2000 tại Roma được đánh dấu bằng những biến cố khác thường:

 - Hơn 200 ngàn người hành hương chờ đợi từ sáng sớm để được bước qua Của Thánh Ðền thờ Thánh Phêrô.

 - Ba Vị Hồng Y đặc sứ của ÐTC chủ tọa lễ nghi đóng Cửa Thánh tại Ba Ðền thờ cả ở Roma.

 - Cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và hơn 6 ngàn trẻ em đến từ năm Châu tại Thính đường Phaolô VI.

 - Buổi cầu nguyện sau cùng cho các người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô.
 
 

1 - Hơn 200 ngàn người hành hương chờ dợi để bước qua Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phêrô

Biến cố gây nhạc nhiên hơn cả là hơn 200 ngàn người hành hương chờ đợi từ sáng sớm ngày thứ sáu, mùng 5 tháng 1/2001, để được bước qua Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phêrô. Cửa Thánh, như quý vị đã biết, được đóng lại vào sáng thứ bẩy, mồng 6 tháng 1/2001, đúng ngày Lễ Ba Vua. Ðây là một biến cố lạ lùng chưa bao giờ xẩy ra trong lịch sử các Năm Thánh trước đây. Ban trật tự tại Ðền thờ được lệnh để mở Cửa Thánh cho đến phút cuối cùng, nghĩa là chỉ được đóng lại sau khi người hành hương cuối cùng đã bước qua. Người hành hương cuối cùng bước qua Cửa Thánh là ông Paolo Villaggio, một diễn viên Xi-nê, người Ý. Ðoàn người hành hương, gia tăng mỗi lúc mỗi nhiều thêm, xếp hàng dài từ cuối Quảng trường Thánh Phêrô. Số nguời hành hương chờ đợi qua Cửa Thánh, mỗi lúc mỗi gia tăng, nhất là từ lúc ÐTC ra Cửa sổ đọc Kinh Truyền tin và ban phép lành lúc 12 giờ cho các người hiện diện tại Quảng trường. Cử chỉ này, từ sau lễ Giáng sinh, ÐTC lặp lại mỗi ngày, vì số người hành hương, trong những ngày cuối cùng của Năm Thánh, tuốn đến Roma mỗi ngày mỗi đông thêm. Ngài rất cảm động về Quang cảnh sầm uất này. ÐTC đã không ra nghỉ ít ngày tại Trại hè Castelgandolfo, như mọi năm sau Lễ Giáng sinh, mà ở lại Roma để gần gũi các con cái. Hơn 200 ngàn người hành hương sau cùng này đã phải chờ đợi ít nhất 3 hay 4 giờ đồng hồ để được bước qua Cửa Thánh. Tất cả xếp hàng trong trật tự, yên lặng, cầu nguyện. Ða số là người dân Roma và các miền chung quanh; nhưng không thiếu những người hành hương đến từ các nước khác. Họ đã đến để gặp Chúa, để xin tha thứ và để sống đời sống Kitô cách trung thành và sốt sắng hơn. Họ tìm canh tân đời sống, để làm cho gia đình, xã hội và thế giới trở nên tốt lành hơn.
 
 

2 - Ba Vị Hồng Y đặc sứ của ÐTC đóng Cửa Thánh tại ba Ðền thờ cả ở Roma.

Tù lúc 3 giờ cho tới lúc 5 giờ chiều, ngày thứ sáu mùng 5 tháng 1/2001, ba Vị Hồng Y đặc sứ của ÐTC chủ tọa lễ nghi đóng Cửa Thánh của ba Ðền thờ Cả ở Roma. ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban trung ương Năm Thánh, đóng Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành. Cửa Thánh này được mở ra sau cùng trong Năm Thánh vào ngày 18 tháng Giêng năm 2000, ngày bắt đầu tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô. Lúc đó, cùng mở Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phaolô với ÐTC, có vị TGM đại diện Tòa Giáo chủ chính thống đại kết Constantinopoli và Ðức Giáo chủ Anh giáo. Cử chỉ nầy mang ý nghĩa sâu xa về hiệp nhất cho Năm Thánh.

 ÐHY Camillo Ruini, Tổng Ðại diện Giáo phận Roma, chủ tọa lễ nghi đóng Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Gioan Lateranô. Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Gioan được mở ra chiều lễ Giáng 25.12.1999, do chính ÐTC.

 Cửa Thánh Ðền thờ Ðức Bà Cả cũng do chính ÐTC mở ra ngày Ðầu Năm Dương lịch 2000, Lễ Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa. ÐHY Carlo Furno, phụ trách Ðền thờ này, đã được ủy thác chủ tọa lễ nghi đóng Cửa Thánh tại đây.

 Sau lễ nghi đóng Cửa Thánh của ba Ðền thờ Cả ở Roma, các Vị Hồng Y đặc sứ chủ tọa lễ nghi hát Kinh chiều về Lễ Hiển Linh.

 Tại ba Ðền thờ này cũng có nhiều người hành hương chờ đợi được bước qua Cửa Thánh, trước khi đóng lại, nhưng không đông như tại Ðền thờ Thánh Phêrô. Tại Ðền thờ Thánh Gioan, có ít người phản đối, vì đóng Cửa Thánh quá sớm (lúc 3 giờ chiều), trong lúc nhiều người còn chờ đợi. Tòa Giám mục loan báo trên máy phóng thanh: Ðể lãnh ơn toàn xá, chỉ cần viếng Ðền thờ và thực hiện những điều kiện đã ấn định. Việc bước qua Cửa Thánh không phải là điều kiện bắt buộc để lãnh Ơn Toàn Xá.
 
 

3 - Buổi gặp gỡ thân mật giữa ÐTC và các trẻ em thế giới.

Như chúng tôi loan tin trước đây: Ngày Toàn xá của trẻ em được khai mạc mồng 2 tháng giêng 2000, cách đây một năm. ÐTC muốn kết thúc Năm Toàn xá cũng bằng một cuộc gặp gỡ với các trẻ em. Cuộc gặp gỡ này mang ý nghĩa sâu xa: ÐTC muốn trao gia tài Năm Thánh cho các trẻ em, những người sẽ cử hành Năm Thánh thường lệ vào năm 2025, như chính ngài đã nói trong bài nói chuyện với các em vào cuối buổi gặp gỡ: "Các con sẽ là thế hệ thứ nhất của các tín hữu Kitô của Ngàn Năm thứ ba. Vì thế cha nói với các con: Cha vui mừng đã dẫn đưa Giáo hội vào Ngàn năm thứ ba. Cha nhìn vào các con với tâm hồn đầy hy vọng". Nhắc đến lễ Ba Vua, ÐTC nói: "Các vị này là những người khôn ngoan, thông thái, chuyên về thiên văn... Nhưng nhìn sâu vào tâm hồn, các ngài có một tâm hồn của trẻ em, một tâm hồn bị quyến rũ bởi mầu nhiệm lạ lùng và các ngài sẵn sàng đón nhận lời mời gọi của Ngôi sao và bỏ mọi sự lên đường đi tìm Vua các người Do thái mới sinh ra ở Belem".

 Tham dự cuộc gặp gỡ này có nhóm các em thuộc chủng tộc Mori đến từ New Zealand-Australia, đại diện Châu Ðại dương -, nhóm các em Philippines, Nhật, Nam Hàn, đại diện Châu Á, - nhóm các em Brazil, Hoa kỳ, Mexicô... đại diện Châu Mỹ, - nhóm các em Sierra Leone và Zimbabwe, đại diện Châu Phi, - nhóm các em Ba lan, Ý, Ukraine-- đại diện Châu Au. Mỗi nhóm góp vui bằng ca vũ và y phục của địa phương mình. Nổi bật hơn cả là ca đoàn tí hon Antoninano của Ý đến từ thành phố Bologna (miền trung-bắc nước Ý) và ca đoàn Ba lan. Mỗi nhóm đều cử đại diện dâng lễ vật cho Chúa Hài Ðồng đặt trong Máng cỏ ở Thính đường Phaolô VI, rồi nói ít lời kính chào ÐTC và sau đó các em đến ôm hôn ngài như người "ông" đáng kính mến.

 Nhiều em còn nhớ: trong Ngày Toàn xá của các em năm ngoái, ÐTC đã nói với 150 ngàn em tham dự Ngày Toàn xá tại Quảng trường Thánh Phêrô: "Các con là tông đồ của niềm an vui".

 Năm nay, ngày bế mạc Năm Thánh, ÐTC nói với hơn sáu ngàn trẻ em tụ họp trong Thính đường Phaolô VI như sau: "Nơi khuôn mạt trẻ măng của các con, cha nhìn về năm thánh 2025". Với cái nhìn này, ÐTC muốn trao gia tài Năm Thánh 2000 cho các em, và ngài nói: "Cha nhìn về xa và các con là tương lai, những nguời sẽ xây dựng thế giới của ngày mai".
 
 

4- Buổi cầu nguyện cuối cùng cho và với các người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Vì có cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và các trẻ em, buổi cầu nguyện cuối cùng tại Quảng trường Thánh Phêrô cho và với các người hành hương được dời lại khoảng nửa giờ: nghĩa là vào lúc 7:30 thay vì lúc 7 giờ tốiø như các ngày khác.

 Ðức TGM Crescenzo Sepe, Tổng thư ký Ủy ban trung ương Năm Thánh, chủ tọa buổi cầu nguyện cuối cùng này.

 Giảng trong buổi cầu nguyện, Ðức Cha Tổng thư ký Ủy Ban cảm ơn tất cả những ai đã góp công bất cứ bằng cách nào vào diễn tiến của buổi cầu nguyện hằng ngày tại Quảng trường Thánh Phêrô trong suốt Năm Thánh. Vào cuối giờ cầu nguyện, mọi người tham dự hát kinh Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa, của Ðức Mẹ Maria, Ngôi sao sáng của Năm Thánh. Mọi người hợp ý tạ ơn Chúa về hồng ân Năm Ðại Toàn xá. Buổi cầu nguyện kết thúc bằng Phép lành Tòa Thánh và bằng bài Ca Năm Thánh.

 Trong suốt Năm Toàn xá, hằng ngày, trong Mùa Ðông thì vào lúc 7 giờ tối, và trong Mùa Hè thì vào lúc 7:30 tối, các người hành hương tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô, để cầu nguyện chung, do một vị Hồng Y, Giám mục hay Linh mục chủ tọa. Buối cầu nguyện diễn ra theo hình thức cử hành Lời Chúa: Trước hết là vài gợi ý suy niệm, rồi đọc bài Phúc âm của thánh lễ mỗi ngày - Vị chủ tọa giải thích Phúc âm, - cộng đoàn cùng nhau hát kinh Tin Kính, để tuyên xưng đức tin bên mộ Thánh Tông đồ Phêrô - Lời nguyện giáo dân (được đọc theo các tiếng khác nhau) - hát kinh Lạy Cha - lời nguyện kết thúc - Hát kính Ðức Mẹ, hướng về ảnh thánh Ðức Mẹ, được đặt trên cao, nơi tòa nhà của Phủ Giáo Hoàng nhìn xuống Quảng trường - Phép lành của ÐTC và kết thúc bằng bài Ca Năm Thánh. Tiểu Ban Phụng vụ của Ủy Ban trung ương Năm Thánh phụ trách tổ chức các buổi cầu nguyện này, dưới sự hướng dẫn của Linh mục Mggioni, thuộc Dòng Montfortain.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page