Cuộc họp báo trình bày về
Ngày thế giới và Ngày Toàn xá Thánh niên

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo trình bày về Ngày thế giới và Ngày Toàn xá Thánh niên.

 Sáng thứ hai 10.4.2000, tại Phòng báo chí Tòa Thánh trên đại lộ Concilazione, có cuộc họp báo trình bày về Ngày thế giới và Ngày Toàn xá của Thanh niên, sẽ được tổ chức tại Roma từ ngày 15 đến 20 tháng 8 tới đây, như ÐTC đã loan báo sau ngày thế giới Thanh niên tại Paris tháng 8 năm 1997.

 Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí, có ÐHY James Francis Stafford, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện Giáo phận Roma, nơi lo việc đón tiếp giới trẻ, Ðức TGM Crescenzio Spe, Tổng thư ký Ủy Ban trung ương Năm Thánh, Ðức TGM Cesare Nosiglia, phó Tổng đại diện Giáo phận Roma, chủ tịch Ủy Ban tổ chức Ngày thế giới Thanh niên của Giáo phận Roma, Ðức Ông Renato Boccardo, viên chức Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, phụ trách Phân bộ Thanh niên, Linh mục Claudio Giulidori, Giám đốc Văn phòng truyền thông xã hội của HÐGM Ý, Kỹ sư Lorenzo Serri, Tổng thư ký của Ủy Ban Ý về Ngày thế giới Thanh niên.

 Trong cuộc họp báo, trước hết ÐHY Stafford lược qua lịch sử Ngày thế giới Thanh niên: Ngày thế giới Thanh niên đã được lập ra do sáng kiến quan phòng của ÐTC Gioan Phaolô II trong năm Thánh ngoại lệ 1983-1984 (kỷ niệm 1950 năm Ơn Cứu chuộc). Hằng năm Ngày này được cử hành vào Chúa nhật Lễ Lá, một năm trên cấp bậc quốc gia, và năm sau trên cấp bậc quốc tế. Ngày quốc tế Thanh niên sau cùng được tổ chức tại Paris tháng 8 năm 1997. Nhưng Ngày thế giới Thánh niên lần thứ 15 này, theo ý ÐTC, được tổ chức tại Roma trong Năm Thánh, đồng thời để các thanh niên vừa cử hành Ngày thế giới, vừa cử hành Ngày Toàn xá của mình. Như Ðức TGM Sepe tuyên bố trong cuộc họp báo: Như vậy Ngày thế giới và Ngày Toàn xá của giới trẻ được coi như một trong các biến cố của Năm Toàn xá được chờ đợi hơn cả và cũng có thế nói: vĩ đại hơn cả.

 Ðã nhiều lần ÐTC nói lên ý nghĩa sâu xa của việc cử hành này. "Tất cả các thanh niên phải cảm thấy mình được Giáo hội theo dõi, quan tâm. Vì thế, tất cả Giáo hội, trong hiệp nhất với Vị Kế Nghiệp Phêrô, phải cảm thấy mình dấn thân mỗi ngày mỗi nhiều hơn trong công việc này, trên cấp bậc thế giới, để giúp đỡ giới trẻ, các lo lắng, các ước vọng và các sự chờ đợi của họ, bằng cách cách thông truyền cho họ điều chắn chắn này: chính Chúa Kitô, chỉ mình Người là Chân lý, chỉ mình Người là Tình Yêu mà thôi. Giáo hội luôn luôn nuôi dưỡng sự quan tâm đặc biệt này đối với giới trẻ. Các thanh niên phải tìm thấy bằng chứng cụ thể này là họ được tin cậy nhiều, bởi vì họ có giá trị rất nhiều. Bởi vì đời sống của họ quí giá vô cùng đối với Giáo hội" (Diễn văn đọc cho các Hồng Y 20.12.1985).

 ÐHY Chủ tịch Hội đồng Giáo Dân nói tiếp: Với thời gian, mỗi ngày mỗi thấy rõ Ngày thế giới Thanh niên là một biểu lộ của đặc sủng khác thường Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Nhiều lần ngài coi những ngày thế giới Thánh niên là như những chặng đường của giới trẻ tiến về Ngàn Năm thứ ba. Ngày thế giới Thanh niên năm nay được cử hành lần thứ 15 và cũng sẽ là ngày Toàn xá của giới trẻ. Như vậy Ngày thế giới Thanh niên phát xuất trong Năm thánh 1984, tiến đến điểm cao chót cũng Năm Thánh thánh: Năm Thánh 2000.

 ÐHY Stafford giải thích: Nhưng không lần nào như lần này, Ngày thế giới Thánh niên mang theo những ý nghĩa truyền thống và sâu xa của nó:

 - Một thời đại đặc biệt của việc rao gỉảng Tin Mừng cho chính giới trẻ cũng như cho toàn Giáo hội và cho thế giới; đây là một "cuộc hiển linh" (epiphania) của một Giáo hội luôn luôn trẻ trung, Thanh niên được rao giảng Tin Mừng cách sâu xa bằng lời Chúa và bằng sự hiện diện của Thần Khí Chúa Kitô sống lại, chính họ trở nên những người rao giảng Tin Mừng và những thành quả của mục vụ giới trẻ sẽ gia tăng mỗi ngày mỗi nhiều.

 - Một dấu chỉ hiệu nghiệm của sự hiệp thông Giáo hội giữa các thanh niên với nhau, giữa họ với các Giám mục của mình, giữa các nhóm, các phong trào và các hội đoàn. Tất cả hiệp nhất bởi một tình yêu mến đối với Giáo hội và thế giới, nhưng cách riêng bởi lòng yêu mến đối với Chúa Giêsu Kitô.

 - Một thách đố lớn lao của việc canh tân đối với giới trẻ: Họ muốn trở nên những con người dũng cảm và đích thực, muốn là những phần tử hoạt động của Giáo hội, muốn xây dựng một xã hội mới. Chúa Kitô liên lụy họ vào một dấn thân sâu xa và làm cho họ trở thành những nhà truyền giáo trong thế giới hiện nay.

 Về đề tài của Ngày thế giới Thanh niên năm này, ÐHY giải thích: Ðề tài của Ngày thế giới Thanh niên lần này liên kết mật thiết vối các giá trị vừa kể trên đây và với Ngày Toàn xá giới trẻ, do chính ÐTC trích từ Phúc Âm Thánh Gioan: "Ngôi Lời nhập thể làm người và đến ở giữa chúng ta" (Ga 1. 14 ).

 ÐHY đặt câu hỏi: Như vậy, Mầu nhiệm Nhập Thể liên kết với mục đích Ngày thế giới Thanh niên như thế nào? - Ngài trả lời: Qua việc suy tư sâu xa về thực tại Chúa Kitô nhập thể, chết và sống lại, các thanh niên được mời gọi sống cũng một kinh nghiệm đức tin của các tín hữu Kitô đầu tiên của Giáo hội, được mời gọi khám phá "căn cước thực" của những người đã lãnh bí tích Rửa tội, cách đây hai ngàn năm. Các tín hữu đầu tiên của Giáo hội tìm xa tránh những tập quán cũ, cởi bỏ những bộ áo cũ và mặc lấy những bộ áo mới. Cũng một thách đố này cần được trình bày với các thế hệ trẻ mà không sợ hãi gì cả. Họ có quyền được nghe nói về kinh nghiệm này và có quyền thấy kinh nghiệm này được thực hiện trong đời sống hằng ngày. "Chúa Kitô đóng đanh là Ðường, là Sự thật và là Sự sống" (Ga 14, 6 ) của những người đã lãnh Bí tích Rửa tội.

 Các thanh niên đến hành hương Roma và bước qua Cửa Thánh. Như vậy họ sẽ ôn lại lời khấn hứa Phép Rửa tội, vì phép rửa tội là như kinh nghiệm "ngưỡng cửa" của khởi sự đời sống Kitô: như là bước qua ngưỡng cửa, bằng việc để lại đàng sau con người cũ và bằng việc đi vào một sự hiệp thông mới. Họ sẽ được giảng dạy về giáo lý; giáo lý này sẽ giúp họ tự hỏi mình về những ước vọng thầm kín nhất của tâm hồn và đồng thời xác nhận "lời xin vâng" của mình với Chúa Kitô, Ðấng đã thánh hóa "dân người bằng chính Máu của Người" (Heb. 13, 12), trong chính lúc họ bắt đầu lãnh nhận trách nhiệm trong Giáo hội và trong xã hội của Ngàn năm mới.

 Vị giảng giáo lý trước hết là ÐTC, với các bài giảng khuyên của ngài và với các cử chỉ của ngài trước mặt cả thế giới. Rồi các giáo lý viên khác sẽ là các giám mục và các Hồng Y, trong ba ngày sẽ nói về các đề tài căn bản của đức tin cho các nhóm được chia theo theo các tiếng nói khác nhau.

 ÐHY Stafford kết thúc buổi họp báo về Ngày Thế giới Thanh niên như sau: Ðến từ mọi nơi trên thế giới, giới trẻ sẽ kết thúc lộ trình dài của họ chung quanh Vị Kế nghiệp Phêrô, không phân biệt những kinh nghiệm khác nhau về đời sống, về đức tin, để cùng nhau trình bày mình trước thế giới như hạt giống và đề nghi về một nhân loại mới, một nhân loại đem đến một sự mới lạ của đức tin, vì chỉ có đức tin mới biến đổi được thế giới mà thôi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page