Cuộc họp báo
công bố sứ điệp ngày Truyền Thông Thế Giới

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuộc họp báo công bố sứ điệp ngày Truyền Thông Thế Giới.

 (VIS 24/1/?00) - Vatican - Thứ hai ngày 24/1/2000, tại phòng Báo Chí Tòa Thánh, ÐTGM John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách về truyền thông xã hội, và ÐC Pierfranco Pastore, thư ký hội đồng, đã chủ tọa cuộc họp báo công bố sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho ngày Truyền Thông Thế Giới năm 2000. Cũng trong cuộc họp báo này, ÐC Pastore đã phát thảo chương trình Ðại Hội Năm Thánh cho các nhà báo, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 6/2000; và Ðại Hội Năm Thánh cho các diễn viên-nghệ sĩ, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12/2000. Tuy nhiên ÐC Pastore cho biết lịch trình này chưa phải là chắc chắn.

 Qua một vài ghi nhận lịch sử, ÐTGM Foley nhắc lại rằng, trong khóa họp Công Ðồng Vatican II, các GM thế giới đã đề nghị là ngày Truyền Thông Thế Giới được cử hành vào ngày Chúa Nhật VII Phục Sinh, trước lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Pentecost). Lý do, theo ÐTGM Foley, là để nhấn mạnh tới ý nghĩa các bài đọc của nghi lễ phụng vụ trong thời điểm này về việc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. ÐTGM Foley cũng ghi nhận thêm là sứ điệp Ngày Truyền Thông Thế Giới năm 2000, với chủ đề: "Loan Báo Chúa Giêsu qua truyền thông vào bình minh của Thiên Niên Kỷ mới", được công bố vào ngày thứ hai 24/1/2000, lễ nhớ Thánh Phanxicô Ðệ Salê, thánh bổn mạng của các nhà báo, phù hợp với lời yêu cầu của các giám mục và các ủy ban đặc trách về truyền thông xã hội trên khắp thế giới.

 Ngày Truyền Thông Thế Giới lần thứ 34 năm nay, sẽ được cử hành vào ngày Chúa Nhật, mùng 4 tháng 6/2000. Sứ điệp được công bố vào ngày 24/1/2000, bằng sáu ngôn ngữ: Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Ðức, Bồ Ðào Nha được dịch từ bản chính là tiếng Anh.

 Sau đây là một vài đoạn trong sứ điệp: Chủ đề của ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 34: "Loan Báo Chúa Giêsu qua Truyền Thông vào Bình Minh của Thiên Niên Kỷ Mới", là một lời mời gọi nhìn tới những thách đố mà chúng ta đang phải đương đầu, cũng như trở về với bình minh của Kitô giáo, để tìm lại nguồn ánh sáng và sự can đảm mà chúng ta cần đến?.. Các chương đầu trong Sách Tông Ðồ Công Vụ chứa đựng những trình thuật sống động về việc các môn đệ Chúa Giêsu loan báo về Ngài. Một cuộc loan báo tự phát, đầy đức tin, và sức thuyết phục, được thực hiện qua quyền năng của Chúa Thánh Thần?? Hoàn cảnh đã thay đổi thật nhiều trong hai thiên niên kỷ, tuy nhiên nhu cầu của việc loan báo về Chúa Giêsu vẫn tồn tại. Trách nhiệm của chúng ta sống chứng nhân cho cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và sự hiện diện cứu độ của Ngài trong đời sống của chúng ta, vẫn thiết thực và cấp bách, giống như trách nhiệm của các tông đồ đầu tiên. Chúng ta phải loan báo Tin Mừng cho những người sẵn sàng lắng nghe".

 ÐTC ghi tiếp trong sứ điệp như sau: "Trực tiếp và loan báo Tin Mừng này bởi riêng cá nhân là cần thiết, nhưng quan trọng không kém là những hình thức truyền thống khác để rao giảng Lời Chúa. Nhưng bên cạnh đó, việc loan báo Tin Mừng ngày nay cũng phải được thực hiện qua các phương tiện truyền thông. Thật khó có thể phóng đại tác động của truyền thông trong thế giới ngày nay?.. Qua truyền thông, con người tiếp xúc với các anh chị em khác, với các biến cố, và tạo nên quan điểm của họ về thế giới mà chúng ta đang sống, tạo nên sự hiểu biết về ý nghĩa của sự sống?.Việc loan báo Chúa Giêsu, vì thế, phải trở thành một phần của kinh nghiệm này?."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page