Ngày thế giới của đời sống tận hiến

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày thế giới của đời sống tận hiến.

 Vattican - 02.2.2001 - Ngày mồng 2 tháng 2/2001, Lễ Ðức Mẹ dâng Chúa vào Ðền thánh, từ 5 năm nay, đã được ÐTC chỉ định là ngày thế giới của Ðời sống tận hiến. Trong Năm Thánh, Ngày này đã được đã được cử hành rất long trọng với sự tham dự của những đại diện nam nữ của đời tận hiến, từ khắp thế giới, tuốn về Roma, để cầu nguyện với Ðức Thánh Cha và cử hành Ngày Toàn xá. Năm nay được cử hành trong bầu khí âm thầm hơn tại từng quốc gia, nhưng ý nghĩa vẫn là một: tất cả các linh hồn tận hiến trong các Dòng Kín cũng như hoạt động tông đồ trong các lãnh vực khác nhau trên cả thế giới, theo Chúa Giêsu vào Ðền Thánh, tuyên khấn hoặc nhắc lại lời khấn, để hăng say tiến thêm mãi trong dấn thân phục vụ Chúa, Giáo hội và các linh hồn.

 Tại Roma, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, lúc 17:30, Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Tổng trưởng Bộ các Dòng Tu và các Hội hoạt động tông đồ, chủ tế thánh lễ. ÐTC chỉ dự thánh lễ và sau bài Phúc Âm ngài giảng khuyên các Tu sĩ nam nữ hiện diện và ban phép lành cuối thánh lễ. Trước Thánh lễ, vị chủ tế làm phép nến, chủ tọa cuộc kiệu.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page