Ðức Giáo chủ
Giáo hội chính thống Serbia
chúc mừng các tín hữu công giáo
qua đài Phát Thánh Vatican

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giáo chủ Giáo hội chính thống Serbia chúc mừng các tín hữu công giáo qua đài Phát Thánh Vatican.

 Belgrad - 28.12.2000 - "Tôi xin chào thăm anh chị em bằng những lời cách đây hai ngàn năm thiên thần đã loan báo cho các mục đồng tại Belem: "Chúa Kitô đã đã sinh ra. Ðấng Cứu Thế đã sinh ra hôm nay trong Thành David, cho chúng ta và để cứu rỗi chúng ta".

 Với những lời này, hôm thứ tư 27.12.2000 vừa qua, Ðức Giáo chủ Giáo hội chính thống tại Serbia, (một trong các nước thuộc Liên Bang Yougoslavia), qua đài Phát Thánh Vatican, đã gửi lời chúc mừng của ngài đến các người công giáo và tất cả các tín hữu Kitô trong những ngày cử hành việc giáng sinh của Chúa.

 Ðức Giáo Chủi Pavle nói tiếp như sau: "Khiêm tốn, đơn sơ, như không ai biết đến, Chúa đã đến giữa chúng ta trên Trái đất này, đem cho chúng ta sứ điệp rằng: Chúa đã trở nên Con của loài người, để cất nhắc chúng ta lên phẩm chức con Thiên Chúa. Từ trái đất này Người đem chúng ta về Nước Trời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Cứu Thế để sứ điệp của Người thấu nhập trong tâm hồn chúng ta và cùng với phép lành của Người, chúng ta được thành công thực hiện đời sống chúng ta trong chân lý và trong công bình của Phúc Âm".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page