ÐTC công bố
sứ điệp Ngày thế giới Thanh niên thứ XVI

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC công bố sứ điệp Ngày thế giới Thanh niên thứ XVI.

 Vatican - 25.01.2001 - Ngày thế giới Thanh niên thứ XVI sẽ được cử hành trên cấp bậc quốc gia vào Chúa nhật lễ Lá 2001. Ðể chuẩn bị, ÐTC sẽ công bố Sứ điệp gửi cho các thanh niên nam nữ trên cả thế giới. Ðề tài suy tư năm nay là "Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá và theo Ta". Ðây là lời trích từ Phúc Âm Thánh Luca. Sau Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, theo truyền thống từ năm thành lập Ngày thế giới Thanh niên (tức vào Lễ Lá năm 1985), Ðại diện Thanh niên Ý, hiện đang giữ Thánh Giá của Thanh niên trong Năm Thánh vừa qua, sẽ trao lại cho Ðại diện Thanh niên Canada. Phái đoàn Thanh niên Ý sẽ do Ðức Hồng Camillo Ruini, chủ tịch HÐGM Ý và Tổng đại diện giáo phận Roma hướng dẫn. Phái đoàn Canada do ÐHY Aloysius Matthew Ambrozic, TGM giáo phận Toronto, cầm đầu. Toronto đã được chỉ định lãnh nhận trách nhiệm tổ chức Ngày thế giới Thanh niên thứ XVII, vào năm 2002, sẽ lãnh nhận Thánh Giá và rước về Canada. Ngày thế giới Thanh niên thứ XVII sẽ diễn ra từ 23 đến 28 tháng 7 năm 2002.

 Thánh giá từ nay trở nên "Biểu hiệu then chốt" của các Ngày thế giới Thanh niên và trong năm vừa qua, đã trở nên "quen thuộc" với các thanh niên Ý, bởi vì Thánh giá này đã được rước đi khắp các Giáo phận nước Ý, trước khi về Roma, để đón tiếp hai triệu thanh niên đến từ khắp thế giới tham dự Ngày Toàn xá và Ngày thế giới Thanh niên thứ XV tại Khuôn Viên Ðại học Nhà Nước Tor Vergata, Roma.

 Ðề tài suy tư năm nay (2001) là một đề tài rất đòi hỏi: "Nếu ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ bản thân, hãy vác thập giá và theo Ta". Nhưng ÐTC không ngần ngại đề nghị với giới trẻ, bởi vì ngài tin vào lòng quảng đại và chí khí anh hùng của họ. Một điều lạ lùng: ÐTC không đưa ra những con đường dễ dãi, trái lại ngài luôn luôn nói đến hy sinh, từ bỏ, tận tụy, dấn thân... nhưng thanh niên vẫn tuốn đến nghe theo, bởi vì họ biết rằng: ngài yêu thương họ, tin tưởng họ, chỉ dẫn con đường hạnh phúc thật cho tất cả những ai đi tìm ý nghĩa đích thực và lý tưởng cao quí của cuộc đời. ÐTC luôn luôn nói với họ: Chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể thỏa mãn những ước vọng chính đáng của con người mà thôi, vì chỉ mình Người là "Ðường đi, là Sự thật và là Sự sống".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page