Ðại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma
giới thiệu môn Truyền Thông Xã Hội
Mục Vụ trong Thần Học

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Học Giáo Hoàng Thánh Tôma giới thiệu môn Truyền Thông Xã Hội - Mục Vụ trong Thần Học.

 Tin MANILA (UCAN 17-2-2000) -- Một môn thần học mới vừa được thành lập tại Ðại học Thánh Tomas (UST) ở Manila, để giúp các sinh viên có khả năng hữu ích cho công việc mục vụ và các công việc khác. Linh mục Franz Josef Eilers, dòng Ngôi Lời, đã nói với hãng tin UCA rằng môn truyền thông xã hội / mục vụ trong chương trình cao học thần học "còn giúp cho những người chuyên về truyền thông ở châu Á một chiều kích Giáo hội trong công việc truyền thông đại chúng của họ." Vị thư ký điều hành của Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu là người đồng sáng lập môn học vào năm 1998 và đề nghị một chương trình và một đội ngũ giáo sư và giảng viên cho Ðại học Thánh Tomas. Vào tháng 6 tới đây (năm 2000), ngài sẽ dạy giáo trình chính "Ðại cương về Truyền thông Xã hội." Giáo trình giới thiệu khái niệm truyền thông xã hội đối với Giáo hội như Công đồng Vatican II đã đề nghị, và một viễn cảnh thần học ở các cấp độ khác nhau, các phương thức, các phương tiện và những biểu hiện của truyền thông trong xã hội. Các giáo trình chính khác của môn học bao gồm : Tìm Hiểu các Chân lý trong Kinh Thánh, Mầu nhiệm Ðức tin và Huấn quyền, Giáo hội và Truyền thông Xã hội: Tài liệu và Cơ cấu. Các yêu cầu của văn bằng này bao gồm 6 đơn vị tín chỉ về các môn bắt buộc, 9 đơn vị tín chỉ về các môn chính, 15 đơn vị tín chỉ về các giáo trình quan trọng, 3 đơn vị về các đề tài có liên quan và một luận văn tương đương 15 đơn vị tín chỉ. Có các giáo trình quan trọng về truyền thông trong hoạt động mục vụ, thần học về truyền thông, lối tiếp cận truyền giáo học về giao tiếp giữa các nền văn hóa và đức tin trong một nền văn hóa các phương tiện truyền thông đại chúng. Các giáo trình khác là về các xu hướng truyền thông trong giáo dục tôn giáo, báo chí tôn giáo, Giáo hội và phát thanh, Giáo hội và truyền thông/quan hệ công cộng, Giáo hội và các phương tiện truyền thông mới. Cha Eilers cho biết ngài hy vọng sẽ có 10 người Philippin và sinh viên Á châu khác tham dự lớp học đầu tiên của ngài vào tháng 6 tới. Ngài nói: "Sẽ có trao đổi giữa các nền văn hóa với nhau khi sinh viên thuộc nhiều nước chia sẻ kinh nghiệm của họ với Giáo hội tại đất nước của họ." Ngài cũng là giáo sư về truyền thông và truyền giáo học tại Trường Thần học của dòng Ngôi Lời tại thành phố Tagaytay, phía nam Manila. Ngài cho biết sẽ dùng phim ảnh từ Malaixia, Inđônêxia và Philippin để "giới thiệu Giáo hội và cách thức Giáo hội giao tiếp với cộng đồng." Cha Eilers nói rằng Trung tâm Giáo dục thuộc Ðại học Thánh Tomas dự kiến sẽ mở khóa huấn luyện thời ngắn hạn về sản xuất chương trình truyền thanh và truyền hình, các khóa về phát thanh và điện toán để "bổ sung kinh nghiệm tại chỗ cho sinh viên." Ðại học Thánh Tomas (UST) là đại học xưa nhất ở châu Á được các tu sĩ Ðaminh, đứng đầu là Ðức Giám mục Miguel de Benavidez, thành lập năm 1611.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page