Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh
công nhận 102 Vị Tử đạo tại Tây ban nha
thời nội chiến 1936-1939

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh công nhận 102 Vị Tử đạo tại Tây ban nha thời nội chiến 1936-1939.

 Sáng thứ hai 18.12.2000, trong Ðền Vatican, trước sự hiện diện của ÐTC, Bộ Phong Thánh cho công bố sắc lệnh công nhận việc tử đạo của 102 Vị đầy tớ Chúa bị giết vì thù ghét Ðạo công giáo, thời nội chiến Tây ban nha giữa hai phe Quốc gia và Cộng sản (1936-1939). Nhiều vị Tử đạo thời này đã được Ðức Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Chân phước và trong tương lai con số này sẽ gia tăng.

 Ngoài Sắc lệnh công nhận việc tử đạo của 102 Vị đầy tớ Chúa, Bộ Phong Thánh cho công bố sắc lệnh công nhận phép lạ của 4 Chân phước: Chân Phước Giuseppe Marello, Giám mục (người Ý) - Chân Phước Françoise Salesia, Ðồng trinh, sáng lập Dòng các Nữ tu tận hiến Thánh Phanxicô de Sales (người Pháp) - Chân Phước Têrêsa Eustachio, Ðồng trinh, sáng lập Dòng các Nữ tử Thánh Tâm Chúa Giêsu (người Ý) -và Chân Phước Maria Crescenzia Nữ tu thuộc Dòng Ba Thánh Phanxicô, người Ðức.

 Với Sắc lệnh công nhận phép lạ, bốn vị chân phước trên đây sẽ được tôn phong lên bậc Hiển Thánh trong thời gian gần đây.

 Với các sắc lệnh công nhận việc tử đạo của 102 vị đầy tớ Chúa người Tây ban nha, và phép lạ của 4 Chân Phước, Bộ Phong Thánh còn cho công bố sắc lệnh công nhận phép lạ và tính cách anh hùng các nhân đức của các Vị đầy tớ Chúa sau đây:

 - Emila Tavernier, quả phụ, sáng lập Dòng các nữ tu Chúa Quan Phòng, người Canada,
- Vendelino Vosnjak, linh mục thuộc Dòng Phanxicô Anh em hèn mọn, người Slovenia,
- Liberata của Thánh Tâm Chúa, sáng lập Dòng các Nữ tu Phanxicô của Ðức Bà, nơi ẩn náu của các người tội lỗi, nguời Mexicô,
- Maria Pilar Izoquierdo Albero, sáng lập Hội truyền giáo Chúa Giêsu và Ðức Maria, người Tây ban nha,
- Maria Candida Thánh Thể , Nữ tu Dòng Carmelo , người Ý,
- Maria Romero Meneses, Nữ tu thuộc Dòng Nữ tử Ðức Bà phù hộï (Salesiana), người Costa Rica.

 102 Vị Tử đạo người Tây ban nha, bị giết vì thù ghét đạo Công giáo, trong thời kỳ nội chiến Tây ban nha (1936-1939), sẽ thêm vào danh sách dài của các các vị đã chết để minh chứng lòng trung thành với Chúa Kitô và Giáo hội của Người. Trong bài tường trình đọc trước ÐTC, Ðức TGM José Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, quả quyết: Từ đám đông của các vị tử đạo "hầu như là những chiến sĩ vô danh" của chứng tá đức tin, Giáo hội của Tổng giáo phận Valencia (Tây ban nha) đã có thể nhận ra với bằng chứng rõ ràng, trong số hơn một ngàn vị chứng nhân của đức tin, (nhìn nhận) việc tử đạo của 102 vị tử đạo theo đúng nghĩa thần học và lịch sử.

 Ðức TGM Martins giải thích thêm như sau: Ðây là những linh mục thuộc giáo phận, các linh mục, hay Tu sĩ thuộc các Hội Dòng tu Nam, Nữ khác nhau và những giáo dân nam nữ, dấn thân hoạt động trong các đoàn thể Công giáo Tiến hành và trong nhiều hội đoàn, trong việc tông đồ giáo xứ và giáo phận.

 Ðức Cha Martins nhấn mạnh: Cái gây xúc động do sự can đảm lạ lùng của các vị tử đạo là sức mạnh phi thường, sự huấn luyện sâu xa về đạo, sự hiền lành, khả năng tha thứ, sự sẵn sàng lãnh nhận phúc tử đạo, đến độ gây ngạc nhiên nơi chính những người bách hại, hung ác không thể tưởng tượng được và không có một chút nhân đạo nào.

 Như vậy trong thời gian gần đây, Cuốn sách Tử đạo của thế kỷ XX lại được phong phú thêm. Trong Năm Toàn xá, do sáng kiến và ý muốn của ÐTC, ngày mồng 7 tháng 3 , tại hí trường Colosseo, nơi biết bao tín hữu Kitô của những thế kỷ đầu Giáo hội đã bị giết vì đức tin, Ủy ban trung ương Năm Thánh đã tổ chức một lễ nghi long trọng tưởng niệm chung các Vị tử đạo của thế ký XX, không những các Vị tử đạo của Giáo hội Công giáo, mà cả các Vị tử đạo của Giáo hội Chính thống và Tin Lành nữa. Chính Ðức Gioan Phaolô II đã ủy thác Bộ Phụng Tự soạn lại Cuốn Tử Ðạo Thư mới. Công việc hầu như đã hoàn tất và sẽ được công bố trong thời gian gần đây. Trong 22 năm triều Giáo Hoàng, ÐTC đã tôn phong lên Hiển Thánh một số rất đông các vị tử đạo: 103 vị thánh tử đạo người Ðại Hàn (tháng 5 năm 1984) - 117 vị tháng tử đạo Việt nam (tháng 6 năm 1988) và trong Năm Thánh 2000, vào ngày mồng 1 tháng mười, 120 Vị thánh tử đạo Trung quốc được tôn phong. Ngoài ra, ÐTC còn tôn phong lên bậc Hiển Thánh và Chân phước một số đông các Vị Tử đạo Pháp, vào thời Cách mạng, tại Mexicô, vào thời Bè nhiệm cầm quyền.

 Ngày 26.11.2000 vừa qua, giảng trong Thánh lễ Ngày Toàn xá của Tông đồ Giáo dân, ÐTC quả quyết như sau: "Là tín hữu Kitô không bao giờ là dễ dàng cả, kể cả thời nay. Theo Chúa Kitô đòi sự can đảm về các lựa chọn căn bản, nhiều lúc đi ngược chiều". Gương can đảm của các Vị Tử đạo, giáo huấn của ÐTC giúp chúng ta, con cháu của các Thánh Tử đạo, suy tư và lựa chọn con đường đem ơn cứu rỗi: Con đường Thánh giá: Chúa và các Vị Tử đạo đã để lại.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page