ÐTC Gioan Phaolô II
kết thúc Năm 2000 bằng buổi canh thức
và tiếp kiến các thiếu nhi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II kết thúc Năm 2000 bằng buổi canh thức và tiếp kiến các thiếu nhi.

 Tin Vatican ( VIS 22/12/2000): Từ 10:30 phút tối Chúa Nhật ngày 31 tháng 12/2000, khách hành hương tại Roma có thể đến tham dự buổi canh thức cầu nguyện tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để chuẩn bị bước vào Năm Mới 2001. Vào đúng Nửa Ðêm, giây phút bước qua Năm Mới 2001, ÐTC sẽ xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài và ban Phép lành đầu năm cho mọi người.

 Ðặc biệt, vào chiều ngày mùng 5 tháng giêng năm 2000, ÐTC sẽ gặp các thiều nhi đến từ khắp nơi trên thế giới, tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Buổi gặp gỡ nầy sẽ được trực tiếp truyền hình khắp nơi, qua hệ thống "Truyền Hình Quốc Gia Italia".

 Giống như vào lúc bắt đầu Năm Thánh 2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã có cuộc gặp gỡ với các em thiếu nhi ngày mùng 2 tháng giêng năm 2000, Ngày Toàn Xá dành cho các em thiếu nhi, thì giờ đây, vào lúc kết thúc Năm Thánh, ÐTC cũng muốn có cuộc gặp gỡ với các thiếu nhi như vậy, vào chiều mùng 5 tháng giêng năm 2000, trước khi đóng Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, kết thúc Năm Thánh 2000.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page