Lễ Giáng sinh năm 2000 tại Belem

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Lễ Giáng sinh năm 2000 tại Belem.

 Belem - 23.12.2000 - Ðêm 24/12/2000, Lễ Giáng sinh, Ðền thờ Giáng Sinh tại Belem, thuộc Giáo hội Hy lạp chính thống, theo thường sẽ đầy người dự thánh lễ. Nhưng năm nay (2000), Lễ Giáng sinh không linh đình như các năm trước, vì tình hình bất an. Cây Sinh nhật trước Quảng trường Máng cỏ, nơi Ðức Maria sinh Chúa, bên cạnh Thánh Giuse, không được trang trí như mọi năm. Các trang trí tại phố xá cững rất đơn giản, ít hơn các năm trước, hầu như không có gì. Trong thánh lễ Nửa Ðêm Giáng sinh cũng không có nhiều bài hát và các đoàn hành hương từ nhiều nơi trên thế giới đến đây như các năm trước để mừng Lễ Giáng sinh. Chỉ có một đoàn hành hương gồm 1,500 người Ba lan, Yougoslavie và Nhật bản, đã được giấy phép kính viếng Be lem.

 Cha Ibrahim Faltas, phó sở Ðền thờ Giáng Sinh ở Belem và trách nhiệm về việc chuẩn bị Lễ Giáng sinh, đã tuyên bố như sau: Lễ Giáng sinh năm nay sẽ là lễ Giáng sinh cầu nguyện trong yên lặng, bởi vì Belem trong lúc này là thành phố-nhà tù. Không ai vào, không ai ra, cũng không có thể viếng thăm anh em bà con tại các làng mạc hay thành phố khác của Palestine được, nhu Hebron, Ramallah, Nablus... Các ngả đường đều bị chặn từ cuối tháng 10/2000, lúc xẩy ra chiến tranh giữa người Do thái và Palestine. Cha phó sở nói tiếp: Chúng tôi đã lựa chọn việc dành ưu tiên cho cầu nguyện, để gần gũi người dân đau khổ. Nhà cửa của 500 gia đình sinh sống tại Belem bị bom đạn phá hủy; nhiều người mất việc làm. Trong giáo xứ chúng tôi có 18 người thiệt mạng. Thử hỏi làm sao có thể nghĩ đến việc mừng lễ cách khác, ngoài việc cầu nguyện trong yên lặng?

 Tại Ðền thờ Thánh Catarina thành Alexandria của các Cha Phanxicô dành cho cộng đồng công giáo, ban chiều ngày 24 tháng 12/2000, Ðức Cha Michel Sabbah, Giáo chủ các tín hữu thuộc lễ nghi Latinh, chủ tọa cuộc rước kiệu tiến đến Ðền thờ để hát kinh chiều Lễ Giáng sinh, rồi cử hành thánh lễ Nửa Ðêm. Trước thánh lễ, ngài đặt tượng Chúa Hài Ðồng trong Hang đá sinh nhật, quì gối thờ lạy và cầu nguyện. Trong Hang đá này, nói đúng hơn, tại bàn thờ Máng cỏ, ba thánh lễ: Nửa Ðêm, Rạng đông và Ban ngày được cử hành theo đúng giờ giấc.

 Sáng hôm sau, ngày 25 tháng 12/2000, Ðức Giáo chủ trở lại Ðền thờ Thánh Catarina để cử hành Thánh lễ ban ngày cho cộng đồng công giáo Belem.

 Vì những biến cố, thánh lễ Nửa đêm được đơn giản hơn các năm trước đây. Như tại nhà thờ giáo xứ Beit Sahour (nơi có trại của các mục đồng lúc Chúa sinh ra) thánh lễ Nửa đêm được cử hành vào lúc 19 giờ ngày 24/12/2000. Chính trong nhà thờ này các Tu sĩ Phanxicô sẽ cầu nguyện suốt đêm và cử hành ba thánh lễ Giáng sinh.

 Như vậy Lễ Giáng sinh năm nay tại Belem sẽ là một lễ Giáng sinh trong cầu nguyện yên lặng. Nhưng vẫn là lễ của hy vọng, bởi vì tại đây, chính trong Thành phố này, cách đây hai ngàn năm, Chúa Cứu Thế đã sinh ra.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page