Trình bày về nghi thức đóng Cửa Thánh
bế mạc Năm Toàn Xá

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Trình bày về nghi thức đóng Cửa Thánh bế mạc Năm Toàn Xá.

 Tin Vatican (VIS 22/12/2000): Trong buổi họp báo sáng thứ sáu ngày 22 tháng 12/2000, Ðức Cha Piero Marini, Trưởng Ban Phụng Vụ của Phủ Giáo Hoàng, đã trình bày về Lễ Nghi Ðóng Cửa Thánh, sẽ được cử hành vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng giêng năm 2001, để bế mạc Ðại Năm Thánh 2000.

 Việc đóng Cửa Thánh gồm có hai giai đoạn: trước hết là việc đóng Cửa Thánh được thực hiện trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng giêng năm 2000.

 Kế đến là việc xây tường, phủ kín mặt trong của Cửa Thánh lại; công việc xây tường phủ kín mặt trong của Cửa Thánh, không được làm ngay trong nghi thức đóng Cửa Thánh, nhưng sẽ được thực hiện vài tuần sau đó, trong một nghi thức riêng.

 Vào chiều ngày mùng 5 tháng giêng 2000, ngày áp Lễ Hiển Linh, Cửa Thánh của ba Ðền Thờ, sẽ được ba Vị Hồng Y đại diện ÐTC chủ sự.

 ÐHY Camillo RUINI sẽ đóng Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô; ÐHY Roger Etchegaray sẽ đóng Cửa Thánh của Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành; ÐHY Carlo FURNO sẽ đóng Cửa Thánh của Ðền Thờ Ðức Bà Cả.

 Ðúng ngày Lễ Hiển Linh, vào mùng 6 tháng giêng năm 2000, chính ÐTC Gioan Phaolô Ðệ Nhị sẽ cử hành lễ Nghi đóng Cửa Thánh tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, lúc 9:30 sáng, và sau đó ÐTC sẽ cử hành Thánh Lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page