Chính phủ Hy lạp
chính thức mời ÐTC viếng thăm

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phủ Hy lạp chính thức mời ÐTC viếng thăm.

 Vatican - 25.01.2001- Chiều thứ tư 24 tháng Giêng 2001, Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, loan báo: Trong chuyến viếng thăm Vatican, vào thứ tư 24.01.2001. Tổng thống Hy Lạp, Ông Constantino Stephanopoulos, đã chính thức mời ÐTC viếng thăm Hy lạp. Ông nói tiếp: Ðây là một bước tiến thêm cho việc thực hiện chuyến viếng thăm Athènes, một trong các chặng của Cuộc Hành hương tại các nơi liên hệ đến lịch sử cứu rỗi. Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh nhấn mạnh đến tính cách chính thức của lời mời: ÐTC đã cảm ơn Vị Thượng Khách của ngài và ước mong rằng chuyến viếng thăm này có thể thực hiện trong một ngày nào đó.

 Thục ra, chuyến viếng thăm Hy lạp đã được nói đến từ lâu. Khó khăn là ở nơi Giáo hội chính thống Hy lạp, được coi là Giáo hội quốc gia và chiếm tới trên 90% dân cư. Giáo hội chính thống tại đây là một trong các Giáo hội chính thống khắt khe hơn cả đối với Roma. Có lúc Giáo hội này đã yêu cầu chính phủ đoạn tuyệt ngoại giao với Vatican. Trái lại Chính phủ Hy lạp luôn luôn giữ vững lập trường và giữ quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Tòa Thánh. Chuyến viếng thăm vừa qua của Tổng thống Hy lạp tại Vatican minh chứng cách cụ thể mối giao hảo giữa Vatican và Athènes. Lời mời của Chính phủ cũng cho thấy: Giáo hội chính thống Hy lạp không chống đối chuyến viếng thăm của ÐTC. Trong Năm Ðại Toàn xá, ngài đã nói lên ước mong được viếng thăm Athènes, theo vết chân Thánh Phaolô, Tông đồ Dân ngoại, đã can đảm rao giảng Thiên Chúa cho giới trí thức và chính trị tại chính diễn đàn Athènes. Hy lạp cũng là nơi Thánh Phêrô lập Tòa đầu tiên và rao giảng Tin Mừng trong 7 năm trước khi đến lập Tòa tại Roma.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page