Giới Báo Chí Âu Châu
hiểu lầm Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giới Báo Chí Âu Châu hiểu lầm Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

 Tin Roma (Zenit 7/12/2000): Nhiều Nhật Báo có tầm mức Âu Châu, sáng hôm thứ năm ngày 7 tháng 12/2000, đã đồng loạt đăng tin rằng Ðức Gioan Phaolô II có lập trường mâu thuẩn với Tuyên Ngôn "Chúa Giêsu" của Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

 Các bài báo nầy đều dựa trên nguồn tin của Hãng thông tấn ANSA của Italia, tóm lược bài huấn đức của Ðức Thánh Cha, sáng thứ tư mùng 6 tháng 12/2000, với lời trích thuật rằng:"Ðức Giáo Hoàng nói: Tất cả mọi người công chính, kể kẻ những kẻ không tin, đều sẽ được cứu rỗi". Nhưng sự thật Ðức Thánh Cha đã không nói như vậy, trong bài huấn đức của Ngài.

 Ðể làm sáng tỏ vấn đề, Người Phát ngôn của Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro - Valls đã ra thông cáo xác định rằng những bản tin hay bài báo nói trên đã vội vàng và thiếu sự hiểu biết chính xác về Tuyên Ngôn "Chúa Giêsu".

 Số 20 của Tuyên Ngôn "Chúa Giêsu" có một đoạn viết như sau: "Ðới với những ai không phải là thành phần của Giáo Hội công giáo, một cách chính thức và hữu hình, thì sự cứu rỗi trong Chúa Kitô được đạt tới, nhờ bởi ân sũng tuy không làm cho họ trở nên thành phần của Giáo Hội một cách chính thức, nhưng soi sáng cho họ trong cách thức phù hợp với hoàn cảnh tinh thần và vật chất của họ, trong lúc họ vẫn có một tương quan mầu nhiệm với giáo hội. Ân sũng nói trên đây đến từ Chúa Kitô; ân sũng nầy là kết quả của Hy tế của Chúa và được thông ban bởi Chúa Thánh Thần".

 Sau khi nhắc lại đoạn trích trên, từ số 20 của Tuyên Ngôn "Chúa Giêsu", thông cáo của Tòa Thánh kết luận rằng: "Giáo Huấn của Công Ðồng Vaticanô II, như được ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại, và theo đó tất cả những ai được cứu rỗi, cả khi họ không phải là người kitô, thì được cứu rỗi do ân sũng của Chúa Kitô, (giáo huấn trên của Công Ðồng) là chính điều mà tuyên ngôn "Chúa Giêsu" xác định liên quan đến đặc tính duy nhất và phổ quát của Chúa Kitô".

 Hơn nữa, trong bài huấn đức dịp tiếp kiến chung sáng thứ tư, ngày 6 tháng 12/2000, ÐTC đã không nói về ơn cứu rỗi, nhưng nói về sự cộng tác giữa tín hữu và những anh chị em không tin, trong công việc xây dựng Nước Chúa; và Nước Chúa ở đây được hiều trong ý nghĩa khác với Nước Trời. Thông cáo của Tòa Thánh giải thích thêm rằng: "Nước Chúa được hiểu ở đây là Hành Ðộng hữu hiệu và mầu nhiệm của Thiên Chúa trong vũ trụ và trong những biến cố con người", và rằng "tất cả mọi nguời công chính trên trần gian nầy, kể cả những anh chị em tuy không biết đến Chúa Kitô và Giáo Hội của Chúa, nhưng dưới tác động của ân sũng, đang tìm kiếm Ngài với tâm hồn thành thật, ( tất cả) đều được mời gọi xây dựng Nước Chúa, vừa cộng tác với Chúa Kitô, Ðấng là người xây dựng đầu tiên và vĩnh viển."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page