Hội thảo quốc tế về việc
giảm bớt nợ quốc tế và cảnh nghèo khổ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội thảo quốc tế về việc giảm bớt nợ quốc tế và cảnh nghèo khổ.

 Vatican - 02.12.2000 - Từ mùng 3 đến mùng 6 tháng 12/2000, Hội Ðồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, tổ chức những ngày hội thảo về đề tài: Việc giám bớt nợ quốc tế và cảnh nghèo nàn trên thế giới.

 Mục đích của những ngày hội thảo là để kiểm điểm lại những thành quả của nhiều sáng kiến liên hệ đến những lời kêu gọi của ÐTC trong Năm Toàn xá, được coi như là thời kỳ thuận tiện để giảm bớt, nếu không thể tha hết, các món nợ quốc tế, hiện đang đè nặng trên nhiều quốc gia (xem TMA, 51).

 Việc đáp lại lời kêu gọi của ÐTC trong những năm chuẩn bị và trong Năm cử hành Toàn xá, có thể nói rất quảng đại và được phổ biến trên cả thế giới, đồng thời được cụ thể hóa bằng nhiều sáng kiến và dấn thân đầy ý nghĩa của nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế. Trong những ngày hội thảo, các vị tham dự cũng bàn đến những thể thức nào, để giảm bớt các món nợ, có thể giúp cách cụ thể vào chiến dịch chống cảnh nghèo khổ trên thế giới.

 Tham dự cuộc hội thảo này có các giám mục và chuyên viên của hơn 20 quốc gia nghèo nhất và mắc nợ nhiều hơn cả. Ngoài ra còn có đại biểu của các Tổ chức công giáo dấn thân trong việc phát triển các dân tộc.

 Sau diễn văn khai mạc của Ðức TGM Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, chủ tịch Hội đồng, Ðức Cha Diarmuid Martin, thư ký Hội đồng hướng dẫn các cuộc thảo luận.

 Các vị thuyết trình nói đến những vấn đề liên hệ đến tình hình hiện tại về nợ nần của các nước nghèo hơn cả - đến bản chất của các sáng kiến hiện hành để làm nhẹ bớt món nợ và cảnh nghèo khổ - rồi đến vai trò và kinh nghiệm của các Tổ chức Giáo hội và những viễn tượng tương lai. ( L?Oss. Rom. 02.12.2000 ).
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page