Ngày Toàn Xá
của giới quân đội và Cảnh sát

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày Toàn Xá của giới quân đội và Cảnh sát.

 Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" số ra ngày 22.11.2000, đã bình luận về Ngày toàn xá của giới Quân đội và Cảnh sát như sau: Những ngày 18 và 19 tháng 11/2000, những đại diện cho các lực lượng vũ trang và Cảnh sát đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới gặp gỡ nhau tại Roma, để cử hành Ngày Toàn xá của họ. Cùng với anh em quân đội và Cảnh sát, có các Giám mục phụ trách mục vụ Quân đội, các linh mục tuyên úy, gia đình và những người cộng tác, để cùng nhau suy tư về đề tài: "Cùng với Chúa Kitô để bênh vực Công lý và Hòa bình".

 Tác giả bài báo đặt câu hỏi: Nhìn bên ngoài, "đạo binh hành hương hương đồng phục này" xem ra không thể phù hợp với tinh thần của Toàn xá. Nhưng, nếu dừng lại suy tư một chút về biến cố này, một biến cố có liên hệ đến cả từng trăm ngàn người, tự nhiên nảy sinh nơi chúng ta câu hỏi này: Trong đời sống quân nhân và Cảnh sát có thể có sự thánh thiện không? hoặc ít ra một binh sĩ tốt có thể cũng là một tín hữu tốt hay không?

 Gương sáng và kinh nghiệm của những ai đã tiếp xúc hằng ngày với các lực lượng quân đội và Cảnh sát cho phép chúng ta trả lời cách tích cực, nghĩa là trong số các anh em binh sĩ và Cảnh sát, có những linh hồn thánh thiện, như trong bất cứ hạng nguời nào trong xã hội. Công đồng chung Vatican II nhấn mạnh và kêu gọi mọi tín hữu, không trừ một ai, hãy trở nên thánh thiện, vì con đường thánh thiện là ơn gọi chung của mọi tín hữu đã lãnh nhận bí tích Rửa tội, chớ không phải là con đường dành riêng cho một hạng người nào.

 Nhật báo viết tiếp như sau: Trong đại hội quốc tế lần thứ bốn của các Giám mục Quân Ðội và của các Vị trách nhiệm mục vụ các Lực lượng Cảnh sát, Ðức Cha Gaetano Bonicelli (lúc đó là Giám mục Quân đội cộng hòa Ý) đã lược tóm kinh nghiệm của ngài như sau: "Tôi có thể nhận xét rằng: nếu họ ít tiến trên con đường thánh thiện, điều này chắc chắn không do kinh nghiệm của tôi nơi thế giới quân đội... nhưng trái lại, tôi phải thú nhận rằng thế giới quân đội đã thúc đẩy tôi bằng mọi cách tiến trên con đường thánh thiện". (Xem văn kiện của Bộ Giám mục về "Binh sĩ được gọi tiến đến sự trọn lành của đức ái" (Città del Vaticano, 2000, p.85).

 Tiếc thay, trong hai ngày Toàn xá này, quan niệm chung của người dân vẫn còn nhìn vào quân đội và lực lưọng cảnh sát... chỉ như là những người đồng phục, mang vũ khí, chuyên môn về chiến tranh... mà không bao giờ nghĩ đến, hay rất ít khi nghĩ đến, đàng sau y phục kia, giấu ẩn một con người với một tâm hồn Kitô. Cần phải thay đổi tâm trạng và cái nhìn tiêu cực về quân đội và cảnh sát... Từng triệu binh sĩ và cảnh sát hằng ngày liều mạng sống để bảo đảm cho người dân an bình mà họ cần đến... hoặc từng triệu tự nguyện viên hiện đang phục vụ tại những nước chiến tranh để bảo đảm an ninh cho người dân, nếu không, họ sẽ không thể sống còn.

 Bài báo viết thêm: Cho dù chúng ta ước mong một thế giới hoàn toàn an bình và loại bỏ mọi hình thức chiến tranh, tranh chấp giữa các dân tộc, mọi hình thức va chạm giữa cá nhân, nhưng chúng ta cần nhớ rằng: hòa bình tuyệt tối đã không bao giờ đạt được. Với tinh thần thực tế, Công đồng chung Vatican II, trong Hiến chế "Vui Mừng và Hy Vọng" đã viết như sau: Tiếc thay, nhân loại chưa bao giờ trừ được tận gốc chiến tranh. Nhưng bao lâu nguy cơ chiến tranh tồn tại, bao lâu chưa có quyền bính quốc tế đủ thẩm quyền và sức mạnh, thì mỗi khi đã dùng mọi phương thế ôn hòa, thì các chính phủ được phép xử dụng quyền tự vệ chính đáng" (GS 79).

 Nhưng các vị Giám mục quân đội và tuyên úy tự hỏi: Như vậy làm sao có thể nghĩ đến việc thay đổi được các biến cố, nếu mọi sự xem ra không thể tránh khỏi, hay ngăn cản được? Và đây là câu trả lời: Cần phải phổ biến một nền văn hóa về hòa binh trên mọi cấp bậc, nhất là nơi những ai đã tự do lựa chọn sống thi hành nhiệm vụ bảo vệ hòa bình, hòa bình mà mọi người phải học biết yêu mến. Trong Tông Huấn nói về "Chăm Sóc Mục Vụ Cho các Binh Sĩ" được công bố ngày 21.4.1986, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc lại cho anh em binh sĩ hãy sống đời sống quân đội như những tín hữu Kitô. Ngài viết: "Giáo hội đã luôn luôn trù liệu, với sự lo lắng đáng ca ngợi và một cách tương xứng, cho các nhu cầu khác nhau, cho việc chăm sóc thiêng liêng của binh sĩ ".

 Các linh mục tuyên úy không những chỉ có bổn phận thi hành việc phụng tự, nhưng nhất là còn phải lưu ý đến việc cổ võ các giá trị nhân bản và chuyên nghiệp của mỗi một binh sĩ. Việc giúp đỡ này không phải chỉ dành cho các binh sĩ sống trong các trại binh hay đang thi hành dịch vụ, nhưng còn dành cho các các người thuộc gia đình binh sĩ nữa, trong mọi nơi, mọi lúc, nhất là trong những dịp ý nghĩa hơn hoặc trong những hoàn cảnh đau đớn.

 Bài báo kết luận như sau: Ngày Toàn xá của anh em quân đội và của lựïc lượng Cảnh sát, một lần nữa đem đến cơ hội để lặp lại trước mặt ÐTC điều này rằng anh em quân đội và cảnh sát đã hiểu hoàn toàn sứ điệp của Chúa Kitô, và múc kín nơi Người sức mạnh thiêng liêng. Sức mạnh này hằng ngày giúp đỡ tất cả các Binh sĩ và Cảnh sát bất cứ thuộc cấp bậc nào, rải rắc trên cả thế giới, để chu toàn nhiệm vụ của "người Samaritano nhân lành", biết hiến dâng cuộc đời mình để phục vụ tha nhân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page