Những lý do thúc đẩy
ÐTC chọn Thánh Thomas More
làm Quan Thầy các người làm chính trị

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những lý do thúc đẩy ÐTC chọn Thánh Thomas More làm Quan Thầy các người làm chính trị.

 Như chúng tôi đã loan tin trước đây: Nhân Ngày Toàn xá thế giới của các Dân biểu quốc hội và các người làm chính trị, được tổ chức trong hai ngày thứ bẩy và Chúa nhật mùng 5 tháng 11/2000, tại Vatican, với Tự sắc (đã được ký ngày 31.10.2000), ÐTC đặt Thánh Thomas More, Tử đạo, làm Quan Thầy Giới chính trị.

 Thánh Thomas More tử đạo năm 1535, để minh chứng "quyền tối cao của chân lý trên mọi quyền bính trần thế khác". Năm 1935, Ðức Pio XI (1922-1939), tôn phong Ngài lên bậc Hiển Thánh. Và ngày 31 tháng 10/2000, ÐTC Gioan Phaolô II, với Motu Proprio (Tự sắc) đặt Ngài làm quan Thầy Giới chính trị. Tự Sắc tôn phong sẽ được công bố Ngày Toàn xá của giới chính trị.

 Lý do thúc đẩy ÐTC đi đến quyết định này đã được trình bày trong Văn Kiện Tôn phong. Trước hết, "từ đời sống chính trị gương mẫu và cuộc tử đạo của Thánh Thomas More phát xuất một sứ điệp; sứ điệp này qua các thế kỷ luôn luôn nói với con người thuộc mọi thời đại, về phẩm giá bất khả xâm phạm của lương tâm". Sau đó, sự cần thiết của việc cung cấp cho Giới chính trị những gương mẫu có thể tin tưởng và gây tín nhiệm: những gương mẫu chỉ vẽ con đường của Chân lý trong một hoàn cảnh lịch sử đầy thách đố và trách nhiệm nặng nề".

 Thực sự Thánh Thomas More bị Vua Anh Quốc Henri VIII xử án tử hình (dù lúc đó Ngài đang giữ chức vụ đứng đầu chính phủ Hoàng gia), vì là con người nổi bật về lòng trung thành với quyền bính và với những thể chế hợp pháp của Quốc gia và vì Ngài không nhằm phục vụ quyền bính của một cá nhân nào, nhưng phục vụ lý tưởng tối cao của công lý". ÐTC quả quyết: "Ðời sống của Thánh Thomas More dạy chúng ta rằng: việc cai trị trước hết là việc thi hành nhân đức. Vì thế, ý thức mạnh mẽ về phương diện luân lý này, Thánh Nhân đã đặt tất cả mọi hoạt động công cộng để phục vụ con người, cách riêng con người yêu hèn và nghèo khổ; Ngài giàn xếp những tranh chấp với sự tinh tế của công bằng; Ngài giúp đỡ và bênh vực gia đình với dấn thân nghiêm chỉnh, Ngài cổ võ công việc giáo dục toàn diện giới trẻ".

 Sau đó, ÐTC còn nêu lên nhiều điểm nổi bật của Nhà chính trị hiếm có này, như hoàn toàn xa tránh những danh vọng và của cải trần gian, khiêm tốn, bình tĩnh và vui tươi, hiểu biết rõ ràng bản tính con người và những phù vân của thành công, chắc chắn trong phê phán nhờ vào đức tin vững mạnh... Tất cả đều giúp Ngài có một sự chắc chắn nội tâm ; sự chắc chắn này đã nâng đỡ Ngài trong những nghịch cảnh và trước cái chết.

 Thánh Thomas More, Vị Thánh Quan Thầy của Giới chính trị, thực sự đã cương quyết không ủng hộ chương trình của Vua Henri VIII muốn chiếm quyền kiểm soát Giáo hội công giáo tại Anh quốc, sau khi bị ÐTC từ chối việc hủy bỏ Hôn nhân của Nhà Vua, vì Vua muốn cưới Cô Anna Bolena. Ðức Gioan Phaolô II viết: Vì thế Thánh Nhân được tôn kính như gương mẫu bất diệt của lòng trung thành luân lý. Con người không thể li khai khỏi Thiên Chúa được, chính trị cũng không thể bỏ qua luân lý được: và đây là ánh sáng hướng dẫn lương tâm của Thánh nhân".

 Như vậy Thánh Thomas More thời danh chính vì bênh vực các quyền của lương tâm. ÐTC ghi nhận: "Có thể quả quyết rằng: Thánh Thomas More đã sống cách đặc biệt giá trị của một lương tâm luân lý: lương tâm này là chứng tá của chính Thiên Chúa, tiếng nói của Người và phán quyết của Nguời thấu suốt thâm tâm con người đến tận gốc rễ của linh hồn con người".

 Sau cùng ÐTC nhắc lại rằng : sự việc của Thánh Thomas More trình bày cách rõ ràng một chân lý nền tảng của nền luân lý chính trị. Thực sự việc bênh vực quyền tự do của Giáo hội khỏi những xen lấn không hợp lý của Nhà Nước, đồng thời cũng là việc bênh vực, nhân danh quyền tối cao của lương tâm, quyền tự do của con người đối với quyền bính chính trị. ÐTC kết thúc: Nguyên tắc nền tảng của mọi thể chế, trật tự dân sự phù hợp với bản tính con nguời ở trong quyền tự do này".

 Ký giả Silvia Guzzetti viết trong Báo Avvenire số ra ngày 27/10/2000 vừa qua như sau về Thánh Thomas More: "Con người rất liêm khiết. Thành tín rằng: Bổn phận đầu tiên của Nhà Nước là bảo đảm công bình cho người dân. Thomas More đã được ÐTC chọn làm Quan Thầy những người làm chính trị, vì thực sự Ngài đại diện lý tưởng của các người công giáo dấn thân trong chính trị. Thomas More là con người rất thông minh, sáng suốt, rất sùng đạo, biết dùng quyền trần thế để thực hiện lý tưởng Phúc Âm, vì Ngài ý thức được rằng quyền trần thế là con dao hai lưỡi. Vì những đức tính này, Thomas More đã tiến đến một chức vụ rất cao trong Nhà Nước: Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia. Nhưng Ngài không ngẩn ngại từ bỏ mọi vinh danh, của cải trần thế, và sẵn sàng lãnh nhận cả việc tử đạo, khi lương tâm của người công giáo bắt buộc Ngài phải từ chối ý muốn của Vua Henri VIII."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page