Những giải thích
của Ðức TGM TARCISIO BERTONE
về việc phó dâng thế giới cho Ðức Mẹ
hôm chúa nhật 8 tháng 10/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những giải thích của Ðức TGM TARCISIO BERTONE về việc phó dâng thế giới cho Ðức Mẹ, hôm chúa nhật 8 tháng 10/2000.

 Tin Roma (Apic 6/10/2000): Nhân dịp cử hành Ngày Toàn Xá Các Giám Mục, trong thánh lễ cử hành sáng Chúa Nhật mùng 8 tháng 10/2000, ÐTC Gioan Phaolô II đã phó dâng Giáo Hội và Thế Giới cho Ðức Mẹ. Hảng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic) đã phỏng vấn Ðức TGM Tarcisio Bertone, tổng thư ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin, về ý nghĩa của việc phó dâng nầy, và được Ðức Tổng Giám Mục giải thích như sau:

 "Thật sự mà nói, đây không phải là một việc phó dâng mới mẽ. Ðã có nhiều lần phó dâng rồi, bắt đầu từ lần phó dâng ngày 8 tháng 12 năm 1942, do Ðức cố Gioáo Hoàng Piô XII thực hiện, cho đến lần phó dâng ngày 25 tháng 3 năm 1984, do Ðức Gioan Phaolô II thực hiện. Ðây không phải là lặp lại việc phó dâng.

 Từ ngữ ??phó dâng" ở đây, theo nghĩa truyền thống được thánh Louis Marie Grignon de Monfort xử dụng, có nghĩa là "tận hiến" (consécration, hiến dâng), muốn nhắc nhớ rằng: chúng ta, như là những người con của Mẹ Maria, chúng ta tham dự vào sự "tận hiến" (hiến dâng) của Chúa Kitô cho Thiên Chúa Cha, trước khi chịu chết trên thập giá, như phúc âm theo thánh Gioan đã ghi lại, và là ý nghĩa đã được Ðức Gioan Phaolô II nhắc đến, trong lần phó dâng ngày 25 tháng 3 năm 1984.

 Cách riêng, trong năm thánh 2000 nầy, ÐTC Gioan Phaolô II muốn thay đổi một chút: thay vì dùng từ ngữ "hiến dâng", hay "phó dâng" (consécration), thì Ngài đã đùng từ ngữ "đặt dưới sự che chở của Mẹ Maria". ÐTC Gioan Phaolô II muốn đặt "giáo hội và các giám mục, những chủ chăn của giáo hội" dưới sự che chở của Mẹ Maria. Cách nói nầy nhắc lại biến cố được kể trong Phúc âm theo thánh Gioan, khi Chúa Kitô từ trên thập giá đã trối Ðức Mẹ lại cho môn đệ Gioan. Chúa muốn trao ban Mẹ Maria cho chúng ta. Qua một lời kinh rất hay, ÐTC Gioan Phaolô II dâng lời cảm tạ Chúa Kitô, Ðấng Cứu Rỗi duy nhất, vì đã trao ban Mẹ Maria cho Giáo Hội mới khai sinh. và Giáo Hội, cách nào đó, đáp lại hồng ân Chúa ban, bằng việc đặt mình dưới sự bảo vệ của Mẹ.

 Cách nói "đặt mình dưới sự bảo vệ của Mẹ Maria" gợi lên tâm tình khiêm tốn, nhắc chúng ta nhớ đến sự thiếu khả năng hành động một mình, và sự cần thiết Thiên Chúa can thiệp vào trong cuộc sống chúng ta, một cách nhưng không, không vì công nghiệp của chúng ta.

 Trả lời cho câu hỏi: "tại sao phải rước tượng Ðức Mẹ Fatima về Roma để thực hiện việc phó dâng?", thì Ðức Tổng Giám Mục Bertone đã trả lời như sau: "Ngoài việc Ðức Mẹ Fatima đã được nhắc đến nhiều trong năm thánh 2000 nầy, sau lễ phong chân phước cho ba trẻ mục đồng tại Fatima hồi tháng 5/2000 vừa qua, và sau việc công bố bí mật thứ ba của Fatima vào tháng 6/2000, thì việc rước Tượng Ðức Mẹ Fatima về Roma trong năm thánh 2000 nầy, nhắc chúng ta nhớ lại điều thiết yếu của sứ điệp Fatima, một sứ điệp nằm ở trung tâm của Phúc Âm. Sứ điệp Fatima nầy, trước hết là lời mời gọi hãy ăn năn trở lại, hãy làm chứng cách trung thành, hãy làm việc đền tội và cầu nguyện. Sứ điệp trên rộng rải hơn nội dung những thị kiến do ba trẻ mục đồng Fatima kể lại, và là một sứ điệp còn có giá trị cho người kitô thuộc thế kỷ thứ 21. Ðiều quan trọng ở đây, là nhắc lại rằng chúng ta không thể nào không nói mình có liên hệ đến Mẹ Maria. Thiên Chúa đã trao ban Ðức Mẹ cho Giáo Hội. Người ta không thể xóa bỏ điều nầy khỏi chân trời đức tin. Như nhà thần học Hans Urs von Balthasar, người Thụy Sĩ, đã chứng minh, có một sự song song giữa tác vụ của tháng Phêrô và tác vụ của Mẹ Maria trong Giáo Hội. Cả hai tác vụ đều là thành phần của Mầu Nhiệm Giáo Hội."
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page