ÐTC trở lại sinh họat bình thường
và viếng thăm các Giáo xứ Roma

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC trở lại viếng thăm các Giáo xứ Roma.

 Vatican - 31.01.2001 - Trong Năm Thánh, vì nhiều lễ nghi và công việc khác, ÐTC tạm đình việc viếng thăm mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận Roma. Năm Thánh vừa kết thúc, ÐTC trở lại viếng thăm các giáo xứ như trước đây. Chúa nhật 4.2.2001, ÐTC sẽ viếng thăm Giáo xứ Thánh Alphongsô đệ Liguori. Ðể chuẩn bị chuyến viếng thăm, ít ngày trước, ÐTC tiếp Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng đại diện Roma, Ðức Giám mục phụ tá phụ trách mỗi khu vực của Giáo phận, cha sở và các cha phó, để biết rõ tình hình của giáo xứ sẽ được viếng thăm.

 Chương trình mỗi chuyến viếng thăm tại Giáo xứ không thay đổi: bắt đầu lúc 9 giờ sáng, bằng cuộc gặp gỡ các trẻ em - sau đó ÐTC cử hành Thánh lễ cho cộng đồng giáo xứ - rồi gặp các đoàn thể khác: Ban Quản trị giáo xứ, các thanh niên nam nữ và Tu sĩ nam nữ hoạt động trong giáo xứù. Cho tới lúc này, trong 22 năm làm Giáo Hoàng, ÐTC đã viếng thăm gần 300 trong số 350 giáo xứ của Giáo phận Roma. ÐTC vừa là Chủ chăn Giáo hội hoàn cầu, đồng thời cũng là Giám mục và Chủ chăn giáo phận Roma, giáo phận riêng của ngài.

 ÐTC Gioan Phaolô II trở về lại với chương trình sinh hoạt bình thường sau Năm Thánh chấm dứt.

 Tin Vatican (Apic 28/1/2001): Thứ sáu ngày 26 tháng 1/2001, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến 12 vị Giám Mục Hungari, về viếng mộ Thánh Tông Ðồ, theo như giáo luật đã định. Ðây là dấu hiệu cho thấy ÐTC Gioan Phaolô II đã bắt đầu lại những sinh hoạt bình thường, sau những biến cố đặc biệt của Năm Thánh.

 Những sinh hoạt bình thừờng nầy gồm có những yếu tố chính như sau: tiếp kiến các giám mục từ khắp nơi về Roma viếng mộ Thánh Tông Ðồ, đi thăm các giáo xứ tại Roma, viếng thăm mục vụ các quốc gia, soạn và phê chuẩn những văn kiện mới.

 Về các cuộc tiếp kiến những vị Giám Mục về Roma viếng mộ thánh Tông Ðồ, thì trong năm 2001 nầy, ÐTC có chương trình tiếp các giám mục từ 40 Hội Ðồng Giám Mục khác nhau trên khắp thế giới, trong số nầy có 22 HÐGM từ Á Châu, 10 HÐGM từ Mỹ Châu, 5 HÐGM từ Âu châu, và 3 HÐGM từ Phi Châu.

 Bắt đầu từ Chúa Nhật mùng 4 tháng 2 năm 2001, ÐTC cũng bắt đầu lại chương trình viếng thăm các giáo xứ tại Roma. Tính cho đến nay, ÐTC đã viếng thăm được 291 trong tổng số 331 giáo xứ của Giáo Phận Roma.

 Những chuyến viếng thăm mục vụ các quốc gia trên thế giới, cũng sẽ được bắt đầu lại, với chuyến viếng thăm Syrie vào Mùa Xuân năm 2001 nầy, và chuyến viếng thăm Ukraine từ ngày 23 đến 27 tháng 6/2001. ÐTC cũng chưa từ bỏ ý định đi hành hương kính viếng những nơi thánh của Tổ Phụ Abraham bên Irak hiện nay, và viếng thăm Hy Lạp, mẵc dù giáo hội chính thống hy lạp chống lại việc nầy.

 Trên bình diện các văn Kiện, thì trong năm 2001 nầy, người ta mong chờ ÐTC công bố hai văn kiện hậu Thuợng Hội Ðồng Giám Mục, một cho Âu Châu, và một cho Ðại Dương Châu. và để công bố các Văn Kiện nầy, có thể là ÐTC sẽ đi thăm quốc gia nào đó, được chọn làm ÐỊA ÐIỂM ÐỂ CÔNG BỐ VĂN KIỆN, như Ngài vẩn thự chiện trước đây. Hơn nữa, Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đang chuẩn bị để ÐTC phê chuẩn và truyền công bố một quyển "Thủ Bản về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo", đang được mọi người mong đợi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page