Ngày Toàn Xá của Các Gia Ðình
sẽ được cử hành từ ngày 12~15/10/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày Toàn Xá của Các Gia Ðình sẽ được cử hành từ ngày 12 đến 15 tháng 10/2000.

 Tin Vatican (Apic 3/10/2000): Ngày Toàn Xá Các Gia Ðình, sẽ được cử hành tại Roma, từ ngày 12 đến 15 tháng 10/2000, theo chủ đề: "Con Cái, Mùa Xuân của Gia Ðình và Xã Hội."

 Theo ÐHY Alphonso Lopez TRUJILLO, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Gia Ðình, Ngày Toàn Xá nầy là dịp tốt để thông truyền một sứ điệp có liên hệ đến toàn thể gia đình nhân loại, chớ không phải chỉ riêng cho người công giáo mà thôi. Chủ Ðề được chọn, nói về con cái như là Mùa Xuân của Gia Ðình, là nhắm trả lời cho những "Mùa Ðông của Gia Ðình" đã được nhắc đến trước đây, trong bài ÐHY Trujillo giới thiệu chương trình cử hành Ngày Toàn Xá Các Gia Ðình, trong buổi họp báo ngày mùng 3 tháng 10/2000.

 Ðó là "mùa đông" được tạo nên do sự thiếu kính trọng đối với sự sống con người, qua việc phổ biến viên thuốc phá thai RU486; Ðó là "mùa đông" của tinh thần con người, đã biến bào thai con người thành phương tiện để thí nghiệm; và cuối cùng, đó là "mùa đông" của gia đình bị tan rã, gây thiệt hại cho con cái.

 Chương trình những cử hành của Ngày Toàn Xá các Gia Ðình được dự trù như sau: Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10/2000, có tổ chức một "Ðại Hội Thần Học và Mục Vụ" cho khoảng 6,000 tham dự viên, gồm các giám mục và những đôi vợ chồng đặc trách về mục vụ gia đình ở cấp bậc quốc gia, tựu về Roma. Trong Ðại Hội nầy, đặc biệt có bài thuyết trình của Ðức TGM Renato Martino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, về đề tài: "Những Hậu Quả của Hai Hội Nghị Quốc Tế về Gia Ðình, đã được tổ chức tại Cairô, bên Ai Cập, và tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

 Ngày 14 tháng 10/2000, Các Gia Ðình hành hương kính viếng các Ðền Thờ tại Roma, và sáng Chúa Nhật 15 tháng 10/2000, sẽ tham dự Thánh Lễ ÐTC cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để kết thúc Ngày Toàn Xá các Gia Ðình. Trong thánh lễ nầy, ÐTC chứng kiến bí tích Hôn Phối của 12 đôi bạn.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page