Phái đoàn Cameroun (Châu phi)
hành huơng Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phái đoàn Cameroun (Châu phi) hành huơng Roma.

 Roma - 06/10/2000 - "Tình huynh đệ - sự hiệp thông và hòa giải": đây là chương trình hành hương Roma trong Năm Thánh của nhóm anh chị em công giáo Cameroun, gồm 25 người, thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, và mọi hạng tuổi, lớn bé, già trẻ, bác sĩ, trí thức, mù chữ, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân ... Tất cả đều là anh chị em của đại gia đình Giáo hội và con cái của một Cha chung trên trời.

 Nhóm hành hương Cameroun thuộc giáo phận Kumbo, miền Tây-bắc Cameroun, do Cha Angelo Pagano, truyền giáo tại Phi Châu từ 10 năm nay, hướng dẫn. Cùng hành hương với Phái đoàn Cameroun, có phái đoàn của giáo xứ Ý, miền Lombardia, vì Phái đoàn Cameroun đến Roma và hành hương Assisi, Lộ Ðức và Loreto là nhờ vào sự giúp đỡ của các Cha Dòng Capucins ở Milano.

 Cha Angelo hướng dẫn phái đoàn tuyên bố với phóng viên nhật báo Quan Sát Viên Roma số phát hành ngày 06/10/2000 rằng : "Chúng tôi đến đây vì được thúc đẩy bởi một ước muốn của đức tin, ước muốn của một Giáo hội trẻ trung, một Giáo hội vừa mới mừng kỷ niệm 100 năm rao giảng Tin Mừng. Phái đoàn của chúng tôi gồm đủ hạng người. Thí du: ông đang đứng bên cạnh tôi đây hoàn toàn mù chữ không biết viết, biết đọc gì cả, nhưng là tín hữu có một đức tin đặc biệt, một tâm hồn rất quảng đại..."

 Cha nói tiếp: "Ba năm chuẩn bị Toàn xá rất được anh chị em tín hữu trong giáo xứ theo dõi. Lãnh thổ của giáo xứ rất rộng lớn, gồm 30 địa điểm truyền giáo, rải rắc trên diện tích khoảng 30 cây số vuông. Mỗi địa điểm có một nhà nguyện. Các địa điểm truyền giáo này trong năm Toàn Xá đều đến nhà thờ của Giáo xứ dâng kính Trái Tim Chúa để lãnh ơn Toàn xá. Các người đến Roma đây từ lâu mang trong tâm trí ước muốn được thấy ÐTC và được bước qua Cửa Thánh Ðền thờ Thánh Phêrô".

. Cha Angelo kết thúc: "Ðối với các tín hữu hành hương này, Toàn xá cốt yếu ở tại sống tình huynh đệ và chia sẻ; Toàn xá là hy vọng của hòa giải: đây là điều rất khó đối với nền văn hóa Châu phi, nhưng lại rất cần thiết cho đời sống người tín hữu công giáo".

 Cha Kilian, một thầy Dòng thuộc nhóm hành hương Cameroun, kể lại những ý chỉ cầu nguyện mà đoàn hành hương đem đến Roma, trên mộ Thánh Tông đồ Phêrô: "Chúng tôi cầu nguyện để Năm Toàn xá đem lại một sự thay đổi trong đời sống chúng tôi; để trở nên thánh thiện; để được trung thành hơn với thánh ý Chúa; để trở thành dụng cụ của ơn thánh Chúa..."

 Nữ bác sĩ Luisa Dzenyuy Nyuyseni, tuyên bố: "Chúng tôi đến đây với ý muốn mạnh mẽ cầu nguyện". Bác sĩ làm việc tại bệnh viện Shisong, có 320 chỗ để đón tiếp bệnh nhân, do các Nữ Tu Dòng Ba Phanxicô quản trị. Trong tay bác sĩ có một phong thư trong đó có những miếng giấy nhỏ: đây là các ý chỉ cầu nguyện của người dân ở lại nhà. Các người hành hương Cameroun cảm thấy ý nghĩa hiệp thông mạnh mẽ với tất cả những ai không thể đến Roma được, muốn chia sẻ với họ kinh nghiệm của cuộc hành hương Toàn xá này. Bác sĩ Luisa nói : "Ðược đến đây đối với tôi là một niềm vui vô biên, là một đặc ân lớn lao: được đến Roma cử hành Toàn xá năm 2000, kỷ niệm mầu nhiệm giáng sinh của Chúa Kitô. Tôi muốn lợi dụng cơ hội hiếm có này để cầu nguyện cách riêng cho Giáo hội địa phương. Thực ra, tại Cameroun còn biết bao người không biết Tin Mừng hoặc không tin Chúa Giêsu Kitô. Tôi hy vọng rằng lời cầu nguyện của chúng tôi giúp cho việc trở lại của các anh chị em này.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page