ÐTC gửi Ðiện văn chia buồn
về sự qua đời của ÐHY Righi-Lambertini

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi Ðiện văn chia buồn về sự qua đời của ÐHY Righi-Lambertini.

 Vatican - 06/10/2000 - ÐHY Egano Righi-Lambertini đã qua đời chiều thứ tư 04/10/2000 tại tư thất của ngài kế bên Vatican, thọ 94 tuổi.

 Lễ nghi an táng được cử hành sáng thứ sáu, mùng 6 tháng 10/2000, vào lúc 10 giờ sáng, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, do ÐTC chủ tế.

 Nhận được tin ÐHY Righi-Lambertini qua đời, ÐTC vào nhà nguyện riêng cầu nguyện cho Vị quá cố. Sau đó, qua trung gian ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, ÐTC gửi điện văn chia buồn với gia đình của Ðức cố Hồng Y.

 Ðại ý điện văn như sau: Ðược tin buồn về cái chết của ÐHY Righi-Lambertini, ÐTC đã cầu nguyện cho hạnh phúc đời đời của linh hồn Vị quá cố. Với nhiều cảm động, Ngài muốn nhắc lại chứng tá lâu dài của đời sống Linh mục hoàn toàn tận hiến cho vinh danh Chúa và phục vụ Tòa Thánh trong chức vụ Khâm Sứ Tòa Thánh tại Ðại Hàn, Sứ Thần Tòa Thánh tại Liban, Chili, Italia và sau cùng tại Pháp, đồng thời cũng là Quan sát viên của Tòa Thánh tại Hội đồng Châu Âu. ÐHY Righi-Lambertini đã để lại gương sáng về tinh thần mục vụ và về lòng yêu mến sâu xa đối với Giáo hội.

 Ðiện văn kết thúc: Trong khi thông công nỗi đau buồn, ÐTC gửi Phép Lành đặc biệt cho các người trong gia đình.

 Cũng trong điện văn này, ÐHY Sodano chia buồn với các thân nhân của ÐHY Righi-Lambertini, đồng thời nhắc lại với tình yêu mến đối với ÐHY qua cố, vì đã được cộng tác với ngài tại Tòa Sứ Thần tại Chili.

 Hồng Y Ðoàn hiện nay còn 143 vị, trong số nầy chỉ còn 99 vị dưới 80 tuổi, có quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng, khi bị trống ngôi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page