Khai mạc Ngày Toàn xá thế giới
của các Giám mục

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khai mạc Ngày Toàn xá thế giới của các Giám mục.

 Vatican - 06/10/2000 - Lúc 17 giờ thứ sáu 06/10/2000, với lễ nghi Sám hối, do Ðức TGM Giovanni Battista Re, Tân Tổng trưởng Bộ Giám mục chủ tọa, Ngày Toàn xá thế giới các Giám mục được khai mạc, trong Ðền thờ Thánh Gioan Lateranô. Ðề tài suy ngắm của Ngày Toàn xá là: " Giám mục là người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, để đem niềm hy vọng đến cho thế giới ".

 Lễ nghi khai mạc này là lúc suy tư về Thừa tác vụ của Giám mục trong việc thi hành quyền bính và phục vụ. Sau lễ nghi khai mạc và bài suy niệm, các Giám mục có thể lãnh Bí tích Hòa giải ngay trong chính Ðền thờ Thánh Gioan Lateranô, hoặc trong nhà thờ Thang Thánh kế bên.

 Cũng trong buổi khai mạc Ngày Toàn xá nầy, để biểu lộ cụ thể tình liên đới với các Giáo hội nghèo hơn, có cuộc lạc quyên nơi các giám mục hiện diện.

 Thứ bẩy 07/10/2000 - Lúc 9:30 sáng trong Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, các giám mục tham dự Ngày Toàn xá, cùng nhau cử hành thánh lễ. Buổi suy tư và cầu nguyện này được tập trung vào những đòi hỏi khẩn cấp ngày nay của việc rao giảng Tin Mừng và, đồng thời, cũng là cơ hội nhắc lại dấn thân truyền giáo của các Vị kế nghiệp các Tông đồ.

 Sau thánh lễ, từ Ðền thờ Thánh Phaolô ngoài Thành, các giám mục di chuyển về Vatican, để tham dự buổi tiếp kiến chung và nghe giáo huấn của ÐTC trong Thính đường Phaolô VI. Lúc 17:30, cũng ngày thứ bẩy, các Giám mục gặp lại ÐTC một lần nữa: lần này tại Quảng trường Thánh Phêrô, để cùng với ngài đọc kinh Mân côi, trước ảnh thánh Ðức Mẹ Fatima, được rước từ Fatima về Roma, sáng thứ sáu 06/10/2000.

 Chúa nhật, 08/10/2000 - Cũng tại Quảng Trường Thánh Phêrô, lúc 10 giờ, ÐTC cử hành Thánh lễ kết thúc Ngày Toàn xá với các giám mục. Sau thánh lễ, các Giám mục cùng với ÐTC đọc kinh phú thác Giáo hội và Thế giới cho Ðức Mẹ Fatima.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page