Các Giám mục tham dự
Ngày Toàn xá
nói về Tha thứ và Hòa giải

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Giám mục tham dự Ngày Toàn xá nói về Tha thứ và Hòa giải.

 Roma - 07/10/2000 - "Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng có tội và chúng tôi cần xin ơn tha thứ. Năm Thánh là cơ hội mở một trang mới. Công việc canh tân chỉ có thể phát xuất từ tâm hồn con nguời". Ðây là nhận xét chung của các giám mục tham dự Ngày Toàn xá, được nhật báo công giáo "Tương Lai", số phát hành ngày 07/10, ghi lại, trong và sau lễ nghi cử hành Lời Chúa và Xám hối tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano chiều thứ sáu 06/10/2000.

 Ðức Cha Giovanni Battista Pichierri tuyên bố: "Ai rao giảng việc trở lại, thì chính mình phải minh chứng việc trở lại trước đã". Lời của Ðức Giám mục biểu lộ việc chấp thuận hoàn toàn chương trình Khai mạc Ngày Toàn Xá của các Giám Mục bằng việc xám hối.

 Ðức Cha Trani-Barletta-Biscoglie nói như sau: "Ðây là cử chỉ tự nó nói lên ý nghĩa hơn một ngàn bài giảng. Cử chỉ này mang ý nghĩa Giáo hội rất sâu xa . Các Giám mục kêu gọi việc canh tân bên trong cho chính mình, đem lại một ý nghĩa xác tín cho Dân Chúa".

 Ðức Cha Alberto Ablondi nhận định như sau: "Tôi tin rằng vấn đề đối với một giám mục cũng là vấn đề của các tín hữu khác. Tôi được cứu rỗi như một tín hữu Kitô, chứ không như một giám mục. Vì thế, tôi cũng cần trở lại, vì tôi cũng có những thiếu sót riêng của tôi. Hơn nữa, trách nhiệm càng cao, thì những thiếu xót lại càng nặng nề hơn."

 Ðức Cha Arrigo Miglio nói mạnh mẽ như sau: "Nhìn vào Chúa Giêsu Kitô và đối chiếu Người với bản tính yếu hèn nhân loại của chúng tôi, thật đáng xấu hổ. Chúng tôi có một trách nhiệm quá lớn lao đối với các linh mục và giáo dân. Vô tình, chúng tôi có thể gây nên sự dữ, trong khi thi hành việc quản trị giáo phận. Có lần chúng tôi phạm tội, vì bỏ qua, vì sợ hãi, thí dụ khi phải lên tiếng, chúng tôi lại yên lặng. Chúng tôi đến đây tham dự Ngày Toàn xá để xin ơn tha thứ về tất cả những thiếu xót trong bổn phận của vị chủ chăn.

 Ðức Cha Edoardo Patino Leal, một giám mục trẻ trung, nguời Mexico, mới thi hành thừa tác vụ giám mục được ba tháng nay tại giáo phận Cordoba, được thành lập tháng sáu vừa qua, tuyên bố như sau: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải xin Chúa tha thứ về tất cả những lần, khi dấn thân rao giảng Tin Mừng, chúng tôi đã không biết thích nghi với thời đại: thụ động, lười biếng trong mục vụ, nhường bước cho những phỉnh gạt của thế giới này. Năm Thánh đem đến cho chúng tôi cơ hội mở ra một trang mới."

 Ðức Cha Thomas Menamparampil, giám mục giáo phận Guwahati, bên Ấn Ðộ, tuyên bố tương tự như Ðức Cha Edoardo Patino Leal, như sau: "Trong giáo phận tôi, người công giáo chỉ chiếm có 1%, nhưng chúng tôi vẫn có nhiều hy vọng. Chúng tôi là hạt cải nhỏ bé trong dụ ngôn Phúc Âm. Nếu tôi đến Roma là vì do cuộc gặp gỡ với ÐTC và các anh em tôi trong Hàng Giám mục, tôi chắc chăn rằng: sẽ nẩy sinh một đà tiến mới để rao giảng Tin Mừng. Ðức Cha Giuseppe Rocco Favale cũng ước mong một sức thúc đẩy mới như vậy". Ðức Cha Vallo della Lucania nói tiếp: "Không thể rao giảng Tin Mừng một mình. Ðiều tốt đẹp hơn cả của Ngày Toàn xá các Giám mục là được thở bầu khí của Giám mục đoàn, là cùng nhau tụ họp chung quanh ÐTC và cảm thấy mình có liên hệ trước tiên trong việc rao giảng Lời Chúa".

 Trong lúc các giám mục tiến vào Ðền thờ Thánh Gioan Laterano, bước qua Cửa Thánh, hát kinh Cầu Các Thánh, Ðức Cha Joseph Fiorenza, Chủ tịch HÐGM Hoa Kỳ, nói như sau: "Ðây là tinh thần của Toàn xá: hòa giải với Thiên Chúa và với anh chị em mình, trở nên dụng cụ của hòa bình trên thế giới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page